BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Linh Quang Thang Trời

Tác giả liangfulai on 2023-06-08 22:22:28
/Linh Quang Thang Trời

Tiền Hiền Jonny Lin chia sẽ vào ngày 20 tháng 4 năm 2017 :

 


 

 

Tấm ảnh này là khoảng 1, 2 năm về trước, đạo thân Hồng Kong tổ An Đông đến “ Thiên Đạo Đường ” tại trấn Trúc Sơn huyện Nam Đầu của Đài Loan  (địa chỉ : 台灣南投縣竹山鎮中崎里沉潭巷152 là tấm ảnh “ linh quang thang trời ” đã chụp được lúc chụp ảnh lưu niệm vào buổi hiến hương sáng. Đàn Chủ Lâm Thương Khố của Thiên Đạo Đường có thiên nhãn, bảo rằng vầng linh quang là Sư Tôn Sư Mẫu hiển tượng cho đạo thân hải ngoại ấy chụp được để làm tăng thêm lòng tin cho mọi người và khích lệ mọi người ( nghe các Tiền Hiền của Thiên Đạo Đường bảo rằng bởi vì đạo thân Hồng Kong sắp về nước, cảm thấy phong cảnh của phật đường rất đẹp, do đó mà đã chụp ảnh lưu niệm ). Cảm tạ Thiên Ân Sư Đức.

 

 

 

Đàn Chủ Lâm Thương Khố 

 

 

Xin mời các vị Tiền Hiền đọc xem những lời từ bi của Sư Tôn dưới đây thì có thể hiểu được ý nghĩa của tấm ảnh “ linh quang thang trời ” mà Tiên Phật hiển hoá.

 

Những lời từ bi của Sư Tôn rằng :

 

Học đạo bắt đầu từ cơ bản mỗi bước một dấu chân; tu đạo chúng ta không sợ chậm, chỉ sợ con đứng yên bất động. Phải từng bước từng bước tu hành một cách vững chắc thiết thực, từng bước từng bước một leo lên thang trời. Rõ lí rồi thì phải đi hành, phải đi hạ công phu. Thành công chẳng phải là chuyện của một sớm một chiều, mà là do ngày ngày tháng tháng tích luỹ lại, phải tu cả đời đấy, cho đến cuối cùng khi đậy nắp quan luận công luận tội.

 

Tiền đồ của mỗi người đều phải tự mình đi nắm bắt, người khác không thể đi quyết định tương lai của con, vận mệnh vẫn là nắm bắt ở trong tay của bản thân mình. Chúng ta phải nắm bắt tốt tương lai của chính mình, đấy là điều quan trọng nhất.

 

Tiên Phật vốn là người phàm làm,

chỉ sợ người phàm tâm chẳng kiên.

 

Phụ Chú :

 

Thiên Đạo Đường là phật đường sở tại của đàn chủ Lâm Thương Khố. Lâm Đàn Chủ đã từng linh du Vô Cực Lí Thiên ( miền cực lạc cố hương ) .

 

 


 

 

 

Số lượt xem : 517