BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nhân viên Thiên Chức ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )

Tác giả liangfulai on 2023-07-04 21:16:02
/Nhân viên Thiên Chức     ( Từ Huấn của Tế Công Hoạt Phật )

Hôm nay chúng ta đi ra ngoài bàn đạo, chỉ cần con ra khỏi nhà, bất kể là con muốn thành toàn người, muốn thăm viếng người, muốn đi mở pháp hội, hay là con muốn đi độ người, chỉ cần con ra khỏi nhà là muốn làm việc thánh, thì ông trời đều sẽ phù hộ các con, bởi vì các con là người của ông trời.


Điều mà thầy muốn mọi người yên tâm là hôm nay con làm việc của bản thân, ra khỏi nhà gặp phải vô thường rồi, gặp phải tai nạn, mất mạng rồi, sau này trở về trời sẽ như thế nào chúng ta chẳng dám nghĩ đến; thế nhưng hôm nay chỉ cần con đi ra ngoài bàn đạo, khai hoang, hoặc là thành toàn người, nếu như gặp phải tai nạn, gặp kiếp gặp khảo rồi, con trở về trời toàn bộ thảy đều phong quả vị, con hiểu không ? Do đó chúng ta phải tin tưởng vô cùng đấy ! Điều này thì thầy có thể bảo đảm chắc chắn, con làm việc trời quay trở về trên ấy thì con bèn thành tiên thành phật.

 

Bởi vì chúng ta ra khỏi nhà là nhân viên Thiên Chức, là nhân viên Thánh Chức, do đó có một số chỗ chúng ta phải chú ý đến. Trang phục phải chỉnh tề, đặc biệt là pháp hội, nếu như lúc này mà vẫn chẳng bận đồng phục thì thật chẳng nên rồi.

 

Lại nữa, khôn đạo đi ra bên ngoài thăm viếng đạo thân, con ra khỏi nhà, ở bên ngoài, đặc biệt là những cô gái vẫn chưa kết hôn càng là phải chú ý, chớ có hở ngực phơi lưng. Hôm nay cái mà con đại biểu là người tu đạo, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng phẩm cách phải cao thượng đấy ! Tuy rằng trào lưu triều đại là rất cởi mở phóng khoáng, thế nhưng đạo đức cố hữu của chúng ta vẫn cứ là phải giữ tốt. Hôm nay tâm của con là quang minh chánh đại không sai, thế nhưng người ta vẫn chưa cầu đạo, tu đạo, chẳng hiểu rõ việc phải giữ giới luật đấy ! Con sẽ nhử người khác phạm tội đấy ! Vậy thì tội lỗi rồi ! Chúng ta hôm nay bận mặc phải phù hợp, rộng rãi thoáng mát. Con là thân phận gì nên mặc bộ trang phục gì, điều này chúng ta phải chú ýchúng sanh là dựa vào hình tướng để thành toàn đấy, do đó cũng phải đoan chánh phẩm cách và hành vi của bản thân.

 

Số lượt xem : 275