BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Liên quan đến Oan Thân Trái Chủ

Tác giả liangfulai on 2023-06-08 21:46:19
/Liên quan đến Oan Thân Trái Chủ

Hoạt Phật Ân Sư từ bi

( tại Hợp Đức Phật Đường – ngày 13 tháng 9 năm 2009 )

 

 

◎Thầy cũng nói với các con rằng thầy đây rất hiện thực; thầy gánh lấy những oan thân trái chủ của các con 3  nămcon không hành công lập đức thì thầy sẽ buông, buông cho những oan thân trái chủ của các con đến tìm đòi các con; vận mệnh ở trong tay các conđối với cùng một vấn đề nhưng từ những góc độ và lập trường khác nhau mà mỗi người có cách nhìn khác nhau, hiểu không ?


 


Các oan thân trái chủ cứ hay hỏi rằng : “ các người có biết rằng những oan khuất mà tôi đã chịu lúc bấy giờ sâu biết bao nhiêu khổ biết bao nhiêu không ? Tế Công chỉ từ bi với các đồ đệ của ông ta, chẳng phải là đã biến thành Tế Tư rồi đấy sao ? ”, Tiên Phật cũng thật khó xử.

 

 

◎Thầy đây thật sự rất lo lắng cho các con. Hiện nay tai kiếp lại nhiều như vậy, các con lại chẳng thật tốt mà tu, thầy nhìn thấy mà rất đau lòngThầy rất sợ, rất sợ đồ nhi gặp phải kiếp số. Thầy hôm nay bị những oan thân trái chủ của các con kéo nắm lấy áo quần đều rách tả tơi rồi; thầy vẫn cứ mãi nói rằng : đồ nhi của tôi sẽ đến, đồ nhi của tôi sẽ đi hành công liễu nguyện, hy vọng các vị oan thân trái chủ cho họ cơ hội. Thầy hy vọng các đồ nhi nhất định phải đi làm. Vào cái thời khắc mạt hậu này, con nhất định phải đi liễu nguyện của bản thân con, tiêu những món nợ của bản thân con, nhất định phải sạch sẽ hết, sau đó không còn nợ nần toàn thân nhẹ nhõm trở về đến cõi Vô Cực gặp lại Lão Mẫu thì thầy mới an tâm. Thầy hy vọng rằng sau này các con đều chẳng gặp phải chuyện; các con ra khỏi cửa ở bên ngoài nhất định phải chú ý đến sự an nguy của bản thân, lái xe, đi đường, bất kể là con ở trong nhà, con đi lên đi xuống đều phải nhìn cẩn thận một cái, bất kể là leo lên cầu thang hay là gì khác, con nhất định phải cẩn thận nhìn một cái, chớ có vội vội vàng vàng, biết không ? vậy thì mới không chuốc lấy tai họa. Sự bình an của các con chính là sự bình an của thầy; sự bất an của các con thì thầy cũng tâm bất an, hiểu không ?

 

Con hãy xem người đời các con, hễ ngứa thì bắt đầu gãi, đúng không ? vả lại chẳng phải là gãi một lần đâu đấy ! Đợi chốc nữa trong lòng cảm thấy lại ngứa thì lại gãi; con xem bây giờ con gãi một cái, nó sẽ biến thành cái gì, con có biết không ? tùy tiện bôi thuốc thì nó sẽ biến thành viêm tấy như thế nào ? ( viêm tổ chức tổ ong ). Đúng ! Bởi vì lòng người không còn được tốt như xưa, ác khí xông thiên, cho nên trong không khí, bao gồm những vi khuẩn trong tay con, bao gồm trong việc ăn uống của con, nó sẽ khiến cho con một cái gãi như thế thì mất mạng, bởi vì con gãi một cái như thế, một cái tay này bèn không còn nữa, cho nên khác với trước đây, chẳng phải nói là con lấy thảo dược thoa một cái, khỏi rồi, hết rồi ! Bây giờ thuốc thoa một cái, đợi chốc nữa con bèn được đưa vào bệnh viện rồi, biết không ? Thầy bảo với các con rằng, tay của con nếu đang ngứa ngáy thì con hãy đi cứu chúng sanh vậy !

 

Những đạo thân đã có cầu đạo qua rồi, lúc qua đời nhưng đã quên mất tam bảo : Các con có ở phật đường khấu đầu đốt bó nhang lớn hay không ? ( không có ) , vẫn chưa, bởi vì cách hôm sau mới biết; cách hôm sau cũng có thể được đấy ! Thầy bảo với các con rằng, Tiền Nhân của các con lúc quy không vẫn đốt bó nhang lớn đấy ! Con nói xem một người bình thường chẳng có công, chẳng có đức, con chẳng cần đốt bó nhang lớn sao ? Con xem các con đều sơ suất mất rồi; các con có đạo thân, người thân quy không thì các con bèn nóng vội đi xem, đều chẳng có đến cầu Lão Mẫu, bái Lão Mẫu trước, cầu xin Chư Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn đi; con chỉ là làm một cái vẻ bề ngoài cho người ta xem, không được ! hiểu không ? Phải theo từng bước, điểm này thì mỗi người các con đều phải làm, phải học, con không biết thì con cũng phải báo cho Điểm Truyền Sư, thỉnh giáo Điểm Truyền Sư của các con. Điểm Truyền Sư chính là đại diện cho Thầy đây. Một người cầu đạo quên mất tam bảo, chỉ cần cậu ta không hủy đạo bại đức, cậu ta nhất định sẽ thân mềm như bông, thế nhưng cậu ta không nhất định sẽ đi hưởng thụ quả vị, biết không ?

 

◎Thầy muốn các con những người chưa ăn chay phải học ăn chay, vả lại học từ từ. Thầy bảo với các con rằng : vào những năm này, vi khuẩn vi rút sẽ rất nhiều; nếu như con chẳng có sức đề kháng tốt thật sự thì con sẽ chết trong một trận hạo kiếp này. Cái kiếp số này vẫn chưa xong, nó chỉ mới lên xuống mà thôi, do đó các con phải thật tốt mà tự bảo trọng đấy ! Hãy mau chóng có người thì các con mời họ đến cầu đạo, thế nhưng con phải nói với họ rất kĩ càng rõ ràng, nhất định phải bảo họ ăn chay, công đức phí phải tự mình đóng, sau đó phải có một cái tâm thành khẩn, biết không ?

 

◎Con đường sau này sẽ rất khó đi, gập ghềnh chông gai, lại nữa bây giờ đã không còn đường núi rồi, cho nên thầy thường thường nói, chư phật bồ tát cũng thường nói rằng sau này tai kiếp đến sẽ chẳng có người đến thu dọn xác, họ cũng chẳng tìm thấy xác, các con cũng thấy rồi, chẳng tìm được đâu, chẳng cần con người các con đi chôn, kiếp số đã chôn giúp họ rồi, đáng sợ đấy ! rất đáng sợ ! Cho nên những người có tu đạo, có bàn đạo nhất định phải thật tốt mà đi hành công liễu nguyện, biết không ? Không được đạo niệm thoái, chỉ vì một câu nói mà lúc đi lúc ngừng ở đó, không được đâu đấy !

◎Thầy hy vọng rằng các con hãy đem những lời này truyền ra bên ngoài, nhắc nhở tất cả mọi người một cái, hiểu không ?

 

Sư Tôn từ bi nói rằng :

Nếu muốn liễu dứt nợ tiền kiếp

Dựa vào công đức khả ( có thể ) tiêu trừ 

 

Từ hội dần sanh người, đến nay đã hơn 6 vạn năm, sanh rồi chết, chết rồi sanh, luân hồi chuyển biến, những món nợ oan nghiệt lũy kiếp không thể không có. Nay gặp được chơn đạo, muốn siêu sanh, thế nhưng những món oan nợ kiếp trước không thể không hoàn trả. Dựa vào gì để hoàn trả đây ? 

Cần dựa vào công đức, cho nên nói : 

Nếu muốn liễu dứt nợ tiền kiếp 

Dựa vào công đức khả ( có thể ) tiêu trừ 

Nếu chẳng lập công chẳng lập đức, bị những oan nghiệt của lũy kiếp đeo bám quấy rầy, e rằng không thể thành đạo nổi. 

 

Chúng ta tu cái đạo tiêu oan giải nghiệt, chớ không phải là tu cái đạo chẳng bệnh chẳng khảo.

Chúng ta tu cái đạo trí tuệ giác chiếu, chớ không phải là tu cái đạo thuận buồm xuôi gió, suốt đường bình an.

Chúng ta tu cái đạo rõ lí thông đạt, chớ không phải là tu cái đạo có cầu tất ứng.

Chúng ta tu cái đạo liễu kiếp hoàn hương, chớ không phải là tu cái đạo tránh kiếp tị nạn.

Chúng ta tu cái đạo siêu sanh liễu tử, chớ không phải là tu cái đạo vĩnh sanh bất tử

 

 

 

Bất Hưu Tức Bồ Tát từ bi rằng : 

 

Nguyện chẳng lớn thì không thể xoay chuyển nổi cách cục định số

Chí không xa thì không thể mở ra nền thái bình vạn đời

Đức không sâu thì không thể gánh vác nổi nghiệp lực chúng sanh

Tâm không kiên thì không thể thành tựu nổi Cửu Phẩm Liên Đài. 

Số lượt xem : 389