BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hiển Hoá chuyện cô gái người thái bị vong mẹ nhập

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 08:22:38
/Hiển Hoá chuyện cô gái người thái  bị vong mẹ nhập

Mẹ của cô gái người Thái này có cầu đạo. Sau khi cầu đạo đều chẳng có dự pháp hội, chẳng có tiếp xúc với đạo trường. Sau khi cầu đạo, vì có chuyện nghĩ không thông cho nên mẹ cô tự sát. 

 

Lúc thầy Tế Công đưa mẹ cô đến cửa Nam Thiên Môn, mẹ cô đã không còn nhớ tam bảo nữa. Quên mất tam bảo rồi, thầy muốn đưa linh hồn mẹ cô đến chỗ phật đường mà trước kia bà đã cầu đạo để triêm quang cũng chẳng được, bởi vì bà ấy không có tư cách do đã phạm vào tội tự sát, vậy nên bị đánh xuống Uổng Tử Thành, phải chịu khổ ở đó. Thế nhưng do nhân duyên luỹ kiếp cũng đã có tu trì, cho nên thầy cho bà ấy một cơ hội nữa, hy vọng rằng con gái của bà cầu đạo thì bà có thể được triêm quang, không phải chịu khổ ở Uổng Tử Thành nơi địa phủ nữa. Lúc ban đầu khi điểm truyền sư đến truyền đạo, con gái bà chẳng chịu cầu đạo, sau đó bà bèn nhập vào người của con gái bà, khẩn cầu điểm truyền sư và các vị đạo thân khuyên bảo con gái bà cầu đạo. Sau khi bà thoái khiếu, con gái bà tỉnh lại, mọi người hỏi cô có biết lúc nãy mẹ cô đã nhập vào người cô hay không thì cô bảo rằng cô biết rất rõ vì lúc nãy linh tánh của cô đứng ngay kế bên cạnh, nhìn thấy cảnh mẹ đau đớn khổ sở mà cô đau thắt cả ruột, vậy nên sau đó cô bèn lập tức xin được cầu đạo. Sau khi cầu đạo xong, cô lại dự pháp hội. Lúc Pháp hội kết thúc, trước lúc lập nguyện, người mẹ đã qua đời ấy lại đột nhiên mượn nhập vào nhục thân của cô để hiển hoá, bảo rằng bà đã được triêm quang rồi, nơi Uổng Tử Thành bà đã được thăng bậc rồi, chẳng còn phải chịu khổ ở đó nữa. Dưới đây là đoạn clip ghi lại Hiển Hoá pháp hội tại phật đường Thái Cao ngày 19/6/2013.

 

 

 Nhấp chuột vào biểu tượng  
 để có thể xem phụ đề tiếng việt 

 

 

Điểm Truyền Sư : “ Vậy thì chúc mừng cô nhé, mọi người sẽ khuyên bảo con gái của cô thật tốt mà đến phật đường tu đạo, khuyên con gái của cô hành công thật nhiều, vậy thì cô phải giúp đỡ trợ đạo nhé; nếu như vậy thì sau này con gái của cô thật tốt mà tu đạo, thật tốt mà bàn đạo, cô bèn có thể triêm quang được rồi. Vậy nên cô chớ có lo lắng, từ nay thì là vui mừng rồi, bởi vì cô chẳng còn nhục thân nữa, thế nhưng cô có thể triêm quang con gái của cô, vậy nên cô phải thật tốt mà âm thầm giúp đỡ trợ đạo, giúp đỡ con gái cô, cũng giúp đỡ Sư Tôn Sư Mẫu của chúng ta, giúp đỡ trợ đạo đi độ hoá những người có duyên, như vậy thì cô bèn sẽ có công đức.

Cô có việc gì muốn nói với con gái cô không ?

Thông dịch viên dịch lại :  cô ấy bảo rằng thật là vui mừng, con gái cô ấy có thể đến dự pháp hội, cô ấy đã được triêm quang; giống như con gái cô bình thường phải có công đức thì cô mới có thể tiến vào phật đường, nếu không thì cô ấy không vào được.

Điểm Truyền Sư từ bi rằng : “ chẳng cần phải chịu khổ nữa rồi, thật là vui quá, đấy chính là lời mà Phật Tổ đã nói đấy : Một đứa con đắc đạo, Cửu Huyền được triêm quang. Bởi vậy nên cô phải thật tốt mà khích lệ con gái của cô. Con gái cô tu đạo thì cô có thể triêm quang rồi, cô bèn chẳng phải chịu khổ ở địa phủ nữa.

ở địa phủ rất khổ phải không ? ( rất đau khổ )

Bởi vậy nên con gái cô có thể đến phật đường, có thể đến tu đạo, đấy là phước của cô đấy. Cô muốn khích lệ con gái cô điều gì ? Cô có thể nói với họ, họ có thể bảo lại với con gái cô.

Thông dịch viên dịch lại : Cô ấy bảo là cô ấy đã được triêm quang rồi, muốn con gái làm công đức thay cho, đã triêm quang rồi, giờ đây không còn đau nữa, khá là tốt hơn rồi.

Điểm Truyền Sư từ bi : bởi vì con gái cô ấy đã dự xong pháp hội rồi, cô ấy đã triêm quang rồi. Có việc gì cứ bảo lại với cậu ta, vậy chúng ta bắt đầu lập nguyện.

 

Số lượt xem : 291