BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hạ sang thu đến ( Thánh Huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni )

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 08:08:34
/Hạ sang thu đến ( Thánh Huấn của  Phật Thích Ca Mâu Ni )

Khí hậu từ mùa hè đã chuyển sang thu, trở thành thời kì thu hoạch; con người đều chẳng biết hạo kiếp trước mắt, nay ta mong các con bước lên pháp thuyền kim tuyến, mau chóng nhảy ra khỏi tai nạn ! Ta là Phật Thích Ca Mâu Ni, phụng mệnh của Lão Mẫu giáng lâm đàn, tham khấu Lão Mẫu, chấp bút phi loan huấn cáo, haha, ngưng.


Vào thời cổ đại, ta đã xả bỏ tài sản danh lợi và địa vị mà vào núi sâu, tọa thiền đoạn thực trong 6 năm. Khổ hành khó hành trong 6 năm này rốt cuộc là vì cái gì, biết không ? đều là vì muốn cầu thiên đạo để nhảy thoát khỏi 4 nỗi khổ lớn, sáu nẻo luân hồi, và nỗi đau khổ của Tam Giới; và cũng do đã lãnh ngộ linh tánh có thể thưởng thức phước báo của vạn vạn niên, hơn hẳn niềm vui khoái lạc trăm năm của nhục thể. Nếu bây giờ vì dục vọng danh lợi mà tâm chịu sự kìm hãm câu thúc, một khi hai mắt đã nhắm rồi, có thể hướng về đâu, mang theo được những gì ? Ta thủ ở trong núi vô cùng gian nan vất vả xả thân muốn cầu đại đạo.

 

Tâm của ta chẳng bao lâu sau đã thông đạt thượng thiên, được một chỉ của Phật Nhiên Đăng mở khiếu mà đạt thành nguyện vọng, sau đó cũng đem chơn pháp tôn quý này truyền thụ cho các đệ tử của ta. Khi thọ mạng ta kết thúc, Tiên Phật đã đến nghênh tiếp ta trở về Cực Lạc tịnh độ Lí Thiên, đã đến được cực địa bất sanh bất diệt theo đúng như lí tưởng.

 

Sau đó các đệ tử của ta vì để bảo tồn thánh nghiệp của ta trên thế gian mà để lại xuống các kinh điển. Ta vốn chẳng phải là đọc tụng kinh điển mà thành phật, mà là đã đắc được thiên đạo bí bảo tôn quý mà sau đó mới thành phật, hãy tin tưởng ta, các môn sinh à ! Các con nên hiểu rõ sự tôn quý của Thiên Đạo, nên biết rằng bí bảo mà ta đã đắc được là tam bảo của Thiên Đạo đấy. Bất luận trong kinh văn hay kinh điển, những điều mà trong sách nói đều hàm có Thiên Đạo này, thế nhưng đều chẳng có  chỉ rõ , “ kinh văn, kinh điển đều chẳng phải là dùng để tụng niệm, mà là dùng để ngộ ý nghĩa trong đó, sau đó dựa theo những gì mà kinh điển đã nói, nỗ lực vì đạo mới phải ”. Tâm pháp đơn truyền độc thụ lúc bấy giờ nay đã trở thành phổ truyền rồi, so với thời cổ xưa mà nói thì vừa đơn giản vừa dễ dàng có thể đắc được tâm pháp tôn quý này, tâm pháp ngay trước mắt. Người hữu duyên đều có thể gặp được mà đắc được bí bảo tôn quý này giống như ta vậy.

 

Thời đại hiện nay đang là tam kì mạt kiếp. Đại đạo trở thành phổ truyền là bởi vì thời đại đổi dời mà trở nên hỗn độn, cũng tức là do nguy cơ nhân loại quá xa hoa và chế tạo các loại vũ khí chiến tranh mà tạo thành. Trước mắt có những tai nạn lớn đang đến sát gần, rất nhiều chúng sanh đều phải chịu những tai nạn này mà bị thanh toán; những người làm ác tạo nghiệt đều phải ứng tội mà bị đào thải đi. Ở trên trời, Lão Mẫu vì điều này mà bi thương vô hạn, đo đó mới cho phép phổ truyền đạo. Do sự công khai của đạo, mọi người mới có cơ hội đắc thụ tâm pháp tôn quý này mà có thể trở về cực lạc tịnh độ.

 

Tam bảo mà ta trải qua khổ hạnh khó hành đã đắc được quả thật là vô cùng quý trọng. Điều kiện đắc thụ tam  bảo thời cổ xưa là phải rời khỏi gia đình, thủ ở trong núi trải qua việc đoạn thực, suy nghĩ thâm sâu của mấy mươi năm trời, quả thật là sự tu hành rất gian khổ. Xin hãy nhân thời điểm cơ hội tốt đẹp này mà mau đi “ cầu đạo ” vậy ! và đắc thụ tam bảo mà ta đã đắc được !

 

Phật đường là một chiếc từ thuyền; xây dựng phật đường thì nhất định cần phải cứu rỗi vô số chúng sanh lên thuyền. Cứu một người tức là một việc công đức, và trở thành cái đức của mình, chớ có trở thành chiếc thuyền không có người ngồi đáp và lèo lái, hy vọng hãy tận hết sức có thể để chuyên chở vô số người ! Cái công đức này là sau khi trở về trên trời mới hiển lộ ra đấy. Bất luận là địa vị rất cao hay là tiền tài phú quý rất nhiều, hễ hai mắt nhắm lại rồi thì hai tay đều trống không. Đến lúc ấy ơn trên dựa vào công đức ấy để quyết định quả vị. Quả vị cửu phẩm là do tự bản thân mình lựa chọn, chớ chẳng phải là do ơn trên lựa chọn đâu đấy. Tự mình tích đức có thể tiến đến quả vị thượng phẩm, chẳng tích đức thì phẩm vị ấy rất khó thăng tiến.

 

Có đắc thụ thiên đạo bí bảo thì sẽ không lại chuyển vào sự luân hồi đau khổ của tứ sanh lục đạo nữa, miễn chịu bốn nỗi khổ lớn, và có thể né tránh tam tai bát nạn. Sau khi tuổi thọ của trăm năm đã tận, trở về lại Lí Thiên, thì cắt đứt mối duyên địa ngục. Cái gọi là Lí Thiên chính là vĩnh viễn cực lạc, thường mà bất biến, là nơi mà Thánh Nhân Tiên Phật cư ngụ, cũng là nơi bất sanh bất tử siêu thoát sanh tử, là nơi vui vẻ yên bình chẳng có tạp niệm phiền não đấy !

 

Phàm những người tin ta thì nên đến tin Thiên Đạo ! Tin ta mà lại đi ngược lại với đạo nghĩa, đấy chẳng phải là người thật sự tin ta. Huyền quan nhất khiếu này là cửa chính của linh tánh, sau khi chết linh tánh từ đây đi ra mà trở về đến Cực Lạc. Tinh thần tập trung ở một điểm này thì chẳng có tạp niệm, chẳng có phiền não, và lại niệm ra khẩu quyết thì hiển ra sức thần thông lớn, có thể trong tai nạn mà được cứu hộ. Cái gọi là hợp đồng tức là thủ ấn thông đạo lẫn nhau giữa người và thần. Khi đem hai tay mười ngón ôm bao lẫn nhau thì tương thông với thần, Tiên Phật bèn giáng xuống ở bên cạnh con. Nếu khi gặp phải tai họa, sử dụng tam bảo này thì trong khoảnh khắc tức có thể được cứu hộ đấy !

 

Trước mắt có những tai nạn đến sát gần của tam kì mạt kiếp, tức là 9x9 = 81 kiếp tai nạn lớn rất khủng khiếp. Trong khoảng thời gian 7x7 = 49 ngày, trời và đất đều biến thành đen tối, máu chảy như sông, xương chất như núi, giương mắt nhìn đều chẳng có nhà ở, là tai nạn lớn nhất từ khi có địa cầu cho đến nay, và thiện ác toàn bộ đều phải chịu sự phán biệt; còn một đường kim tuyến mà hiện nay giáng xuống là cái đạo giải thoát, chỉ có Thiên Đạo này mà thôi ! Chẳng có bí bảo nào tốt hơn cái này, cũng chẳng có bí bảo nào giống như cái này, là tâm pháp đại minh chú, đại thần chú, hy vọng các con hãy mau chóng đắc được, và nhảy thoát ra khỏi từ trong những tai nạn đáng sợ đang đến gần sát !  

 

Những công đức mà các con hiện đã kiến lập sẽ lưu lại danh nghĩa tốt trên thanh sử của vạn bát niên ! Nay chẳng kiến lập công đức, vậy muốn đợi khi nào đây ? Thiên Đạo cũng có lúc ngừng chỉThuyền hễ đã ra khơi thì sẽ chẳng đợi những người phía sau nữa, đến lúc ấy thì hối hận đã chẳng kịp; bây giờ hãy nhanh mà tu trì vui vẻ tích cực, các con đều là những người hữu duyên, chỉ cần hướng đạo mà tiến, thì sẽ có sự quang minh huy hoàng; nếu thoái đạo thì đánh mất đi sự quang minh, các môn sinh của ta, hãy nên lĩnh ngộ và tin lời ta nói, hãy vì đạo mà nỗ lực vậy !

 

Nay, đã thiết lập phật đường thiên đạo trong Vạn Phước Tự, nên phải tận dụng thỏa đáng, cho nhiều chúng sanh được đắc đạo để cứu độ họ, nếu không thì phật đường này đã đánh mất đi sự hữu ích của nó, mà có thể chuyên chở chúng sanh mới có ý nghĩa của phật đườngChỉ thiết lập phật đường mà chẳng có vận hành, chẳng làm cho hoạt động là không được đâu đấy ! Hãy dùng chúng sanh để lấp đầy phật đường này vậy. Đêm cũng đã sâu rồi, cũng có người đến từ phương xa, ta phải ngừng bút. Hướng về Lão Mẫu từ giá, trở về Lí Thiên. Ta mong các con lại gia tăng lực lượng sức mạnh vì đạo mà bôn tẩu ! Ha ha, thoái. 

Số lượt xem : 352