BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đợi Đến Bao Giờ ?

Tác giả liangfulai on 2022-04-02 16:35:23
/Đợi Đến Bao Giờ ?

Đợi đến sau khi bạn có tiền mới bố thí tiền của, vậy thì bạn vĩnh viễn sẽ không có tiền của, bởi vị sự giàu có đến từ trong sự bố thí.

Đợi đến khi nhắm mắt xuôi tay mới chịu xả bỏ “ thịt chúng sinh ”, vậy thì chắc chắn từ cùng lúc bạn bắt đầu ăn thịt cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ấy sẽ ngày càng có thêm rất nhiều chúng sinh đang đợi “ thịt ” bạn, khiến cho “ Nguyên khối thịt của bạn ” càng khó xả bỏ, và sẵn lòng xếp hàng chờ đợi cho đến muôn kiếp sau nữa " thời cơ đòi báo ".

 

 


 

Đợi đến khi già mới học tu đạo giải thoát, vậy thì có thể bạn sẽ mãi mãi không thể giải thoát bởi những phiền não tập khí, tội lỗi, nghiệp chướng oan gia trái chủ tích lũy nhiều năm tháng từ thời trẻ cho đến lúc già càng ngày càng nhiều cứ đeo bám chặt như lớp bụi phủ gương qua nhiều năm tháng càng lúc càng dày, càng tốn nhiều công phu, nhiều thời gian, nhiều “ nước pháp ” để “ gột rửa ” sạch.

Đợi đến sau khi bạn già rồi mới chịu tu, vậy thì bạn có khả năng vĩnh viễn sẽ chẳng thể tu, bởi vì vô thường đến trước khi tuổi già lại.

Đợi đến khi tận mắt bằng nhục nhãn nhìn thấy Phật rồi bạn mới tin, vậy thì bạn vĩnh viễn sẽ lỡ mất cơ hội học Phật thành Phật, bởi niềm tin là nguồn, là mẹ của mọi công đức thành tựu quả Phật, do tín mà phát tâm nguyện, do nguyện mà chịu hành noi theo Phật, cho đến thành tựu quả Phật.

Đợi đến khi bạn tận mắt thấy biết cửu huyền thất tổ đang chịu khổ nơi địa ngục, mới phát tâm nguyện tu đạo và hành công lập đức để cứu chuộc Tổ Huyền, vậy thì có thể tương lai sau này con cháu thân quyến của bạn cũng sẽ tương tự như thế đối với bạn khi bạn cũng đã trở thành một trong số các vị Cửu Huyền Thất Tổ của họ.

Đợi đến khi …, vậy thì bạn sẽ mãi mãi ở trong sự luân hồi sinh tử khổ đau phiền não để chờ để đợi kiếp sau và muôn vàn kiếp sau nữa …

Số lượt xem : 1154