BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chỉ Tiêu Tinh Thần ( Bất Hưu Tức Bồ Tát kết duyên huấn )

Tác giả liangfulai on 2024-06-17 21:09:29
/Chỉ Tiêu Tinh Thần ( Bất Hưu Tức Bồ Tát kết duyên huấn )

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 97 tuế thứ Mậu Tí âm mồng 4 tháng 10.

Tại Sùng Nhân Đại Lầu Đài Trung ngày 1 tháng 11 năm 2008.

 

Chỉ Tiêu Tinh Thần

( Bất Hưu Tức Bồ Tát kết duyên huấn )

 

Chúng hậu học đạo trường Đài Trung – Phát Nhất Sùng Đức cung thỉnh.


Người giảng đạo tinh tấn, trước cần nỗ lực thực hành bàn đạo thì mới có sự lãnh ngộ, đạt đến sự thực hiện thực tiễn.

 

Người tu hành thần thánh, trước cần khiêm tốn học đạo, thì mới có thể nâng cao, đặt nền móng.

 

Người chỉ dẫn phương hướng, trước cần tài đức kiêm toàn, mới có thể đứng vững,  khai sáng bố cục.

 

Người gương sáng mẫu mực, trước cần phải tự thân viên mãn, mới hành giáo hóa, xây dựng căn bản.

 

Gìn giữ lấy tinh thần của cổ Thánh tiên Hiền, lấy làm chỉ tiêu tu hành của mình

 

Ngày ngày đổi mới, từng thời khắc phản tỉnh

Quán soi tự tâm mình liệu có phải đại công vô tư ?

Quán soi hành vi của mình liu có phải vô vi cứu giúp chúng sinh ?

Quán soi niệm mình liệu có phải chánh tri chánh kiến ?

Quán soi những gì mình làm, liệu có phải là phẩm hạnh đạo đức của bậc Thánh Hiền ?

 

Từng thời khắc chẳng rời chỉ tiêu tinh thần, để cảnh giác tu đạo, để học tập Thiên tâm.

 

Hằng ngày tham ngộ, chánh kỉ chánh nhân, thúc đẩy đạo, hành mẫu mực, hàm dưỡng ngũ thường chi đức.

 

Khom mình nỗ lực thực hiện trợ hóa đạo trường, cứu chúng lên pháp thuyền, để đạt tông chỉ của chỉ tiêu tinh thần.

 

Ta là

Bất Hưu Tức Bồ Tát, là Nguyên Trinh, lãnh chỉ giáng đến Phật địa, khom mình tham giá Hoàng Mẫu đã xong, lại xem chúng hậu học gần đây khỏe không. Cơ duyên này cảm ân

Ơn mọi người người Sùng Đức, bách khấu.

 

Tạ Thiên ân, ta lại tiếp tục phê huấn

 

Sùng Nhân Đại Lầu thật quen thuộc

Chốn xưa lại về xót xa lòng

Biết bao lời nói muốn bày tỏ

Chưa thốt lời, lệ rơi trong lòng

Chào mọi người, lâu rồi không gặp

Mọi người hòa hợp cùng bàn sự

Lão trung thanh thiếu phải hợp tác

Cả nhà hòa khí ta chuyển lời

Nhìn xem chốn này đã lâu lắm

Vị lai sum họp tán chuyện phiếm

Ngày xưa hôm nay đã đổi khác

Tinh thần ta, hậu học biết rõ

Đời người tu bàn nhờ kiên nghị

Kiên cường bàn đạo chẳng nghỉ ngơi

Thừa thượng còn phải cảm hậu chúng

Kính hiền tôn lão phải đề xướng

Sùng Đức một nhà lão thiếu tụ

Nhân tài tề tựu hiển đặc kỳ

Tu đạo lập thân quân tử tiến

Noi trời cao minh đất vô tư

Vô vi đại công bồi nhân tài

Thúc đạo để tích cực hành nhân

Rộng kết duyên lành cứu chúng sinh

Khai sáng đủ tam đa tứ hảo

Ngày xưa phó chúc và căn dặn

Liệu còn ghi nhớ tận đáy lòng

Đạo trường Đài trung là gần nhất

Nỗ lực học phương châm lời đẹp

Nên biết đại đạo lập thân tiến

Đầu cuối chẳng dời lập chí này.

Số lượt xem : 249