BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cao Tăng Thái Lan cầu đạo kí

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 09:03:18
/Cao Tăng Thái Lan cầu đạo kí

Vào năm 1990, Có một vị thanh niên sống ở vùng ngoại ô Chiang Mai Thái Lan đã cầu đạo, cảm nhận sâu sắc sự thù thắng của thiên đạo, có ý thỉnh mời Chiêm Điểm Truyền Sư đến thôn quê của anh ta để rộng độ những người hữu duyên. Trên một ngọn núi cách thôn không xa, có một ngôi chùa, trong chùa có một vị Lão Hòa Thượng trên 200 tuổi ( lúc cầu đạo là 238 tuổi ), bình thường trì giới nghiêm cẩn, tu trì thiền định, tài đức song toàn đầy đủ, rất được những cư dân sống ở địa phương đó kính ngưỡng.


 

                                            

 

Ghi chú :  Câu chuyện của vị cao tăng này được đưa ra công khai vào năm 1995 và khi đó ông đã 243 tuổi  )

 

 

In 2002,Taiwan's Master Sim visited the Thai eminent monk, accompanied by a few lecturers. ( Note: This eminent monk had already reached Nirvana a few years ago.)

Vào năm 2002 Thẩm Điểm Truyền Sư và vài vị giảng sư đích thân đến thăm cao tăng thái lan. ( Ghi chú : Vị Cao Tăng này nay đã niết bàn ). 

 

 

Chiêm Điểm Truyền Sư của Đài Loan biết được tin đồn này, trước tiên là muốn đích thân nhìn thấy pháp tướng của Lão Hòa Thượng, kế đến là muốn mượn chùa ở đó để làm nơi tá túc, do vậy một đội 8 người ngồi xe 20 tiếng, 7 tiếng leo lên núi, đến ngôi chùa này. Khi nhóm người của Chiêm Điểm Truyền Sư đến chùa, Lão Hòa thượng và các đệ tử sớm đã xếp hàng hai bên, tại cửa núi cung kính chờ đợi đại giá quang lâm của Chiêm Điểm Truyền Sư.

 

Khi Chiêm Điểm Truyền Sư nói rõ với Lão Hòa Thượng rằng muốn tá túc tại đây, nào ngờ Lão Hòa Thượng nói rằng 3 hôm trước Tế Công Hoạt Phật Ân Sư đã nói rõ với Lão Hòa Thượng, vào ngày nào giờ nào đó sẽ có Điểm Truyền Sư của Đài Loan đến chùa, có thể truyền cho con tâm pháp siêu sanh liễu tử, đến lúc đó có thể gọi các đệ tử trong chùa cầu đạo, nhưng không được miễn cưỡng, sự thù thắng của đại đạo là người hữu duyên thì đắc được. Do đó Lão Hòa Thượng sáng nay dẫn dắt các đệ tử quét dọn trong ngoài, nghênh tiếp Chiêm Điểm Truyền Sư đến.

 

 

Vào tối hôm trước, khi Lão Hòa Thượng triệu tập các đệ tử trong chùa nói rằng Lão Hòa Thượng đã từng vào 100 năm trước linh tánh đã có thể rời khỏi nhục thể, đến các trời của cõi khí thiên du ngoạn. Có một hôm ngang qua Nam Thiên Môn, ông muốn tiến vào Nam Thiên Môn để đến Cực Lạc Lí Thiên, nhưng lại bị Tứ Đại Kim Cang canh giữ Nam Thiên Môn ngăn lại, nói rõ rằng muốn tiến Nam Thiên Môn cần phải có ấn chứng của Tam Bảo mới được, nhưng cái mà Lão Hòa Thượng tu trì là pháp môn của thời kì Hồng Dương , tự nhiên chẳng biết Huyền Quan ở đâu ?  Khẩu quyết là gì ? và hợp đồng ôm lại như thế nào ? cho nên không thể qua được. Lão Hòa Thượng lúc đó bèn hỏi Tứ Đại Kim Cang làm thế nào mới có thể qua Nam Thiên Môn ? Tứ Đại Kim Cang bảo rằng hiện giờ là Bạch Dương ứng vận, cần phải cầu đắc được tâm pháp tam bảo của Nhất Quán Tiên Thiên Đại Đạo mới có thể siêu khí nhập lí, đạt bổn hoàn nguyên.

 

Lão Hòa Thượng sau khi trở về nhân gian càng tăng cường sự tu trì của bản thân, bình thường chẳng dễ dàng gì tiếp kiến bá tánh, cũng rất ít bước ra đại điện của chùa, hy vọng có một ngày có thể cầu đắc được đại đạo. Thế nhưng vào 100 năm trước, đại đạo vẫn chưa phổ truyền, người Đài Loan cũng chẳng cách nào cầu đạo, càng khỏi phải nói đến khu vực hẻo lánh xa xôi tại Thái Lan, những ngọn núi sâu chẳng có dấu hiệu của con người sinh sống, càng chẳng có ai biết ở đây có một vị cao tăng 238 tuổi. Còn hiện tại những tiền bối của các tổ Đài Loan và Điểm Truyền Sư vượt qua đại dương, đại đạo mới có thể phổ truyền đến Thái Lan. Do vậy, khi Lão Hòa Thượng nói rõ bản thân muốn ngày mai cầu đạo, các hòa thượng lớn nhỏ trong chùa cũng đều nói rằng muốn cầu đạo để đạt siêu sanh liễu tử. Do vậy mà khi nhóm người của Chiêm Điểm Truyền Sư đến chùa trên núi bèn bàn đạo trong chùa, các tăng lữ lớn nhỏ của chùa đều cầu đạo, càng chứng minh hiện nay Bạch Dương ứng vận, đại đạo phổ truyền, duy chỉ có cầu đạo mới có thể siêu sanh liễu tử, tránh kiếp tị nạn.

 

 

 

 

                      

         Một số các hình ảnh khác về cầu đạo

 

          Của Các Vị Sư Tại Thái Lan

 

        

Các hòa thượng lớn nhỏ trong chùa đều cầu đạo

 All the disciple monks attained Dao in the Dao-initiation Ceremony

 


       

Điểm Truyền Sư đọc biểu  văn trình tấu

 ( Bàn Đạo tại Phật Đường ở Singapore )

Sư Thầy lập nguyện Dẫn Bảo Sư
Đại khai phổ độ Minh Sư giáng, 
Nho gia ứng vận đem đạo bàn, 
xuất gia tại gia tuy có khác,
Phật tánh bình đẳng đạo không hai.

Như Lai bảo tạng người người có, 
Minh Sư một chỉ tỏ rõ ngay, 
hướng ngoại tìm cầu mãi chẳng được, 
siêu sanh thành Phật chỉ tại đây.

Khi mê thầy độ - nhất chỉ điểm, 
ngộ rồi tự độ, độ chúng liền. 
Nội ngoại song tiến công quả mãn, 
Tự Tánh Di Đà tây thiên hiện.

 

 

    Dao-attainment Of A Thai Eminent Monk

 

In 1990, there lived in a city of Chiang Mai Thailand, a youth who had attained Dao (in a Dao-initiation Ceremony) and, rejoicing over the preciousness and scarcity of Dao-attainment, thought of inviting his Dao-initiation Master (Dian Chuan Shi), Master Chiam (who came from Taiwan), to other villages to further the propagation of Dao (as a spiritual salvation). Not far from his village stood a mountain on which was situated a Buddhist monastery resided by a 243-year-old monk (the monk was 238 year old when he attained Dao, five years after whichi.e. in 1995this story was publicized and the eminent monk was by then 243 years old). The monk held strict percepts and practised Dhyana meditation, honored by the villagers for his ability and merit.

 

 

Hearing of the elderly monk, Master Chiam was, at first, interested to pay him a face-to-face visit and, secondly, thought of lodging in any of the Thai monastries for future plan of Dao-propagation. The eight of them, Master Chiam and his followers, traveled for 20 hours on vehicles and then walked for 7 hours up the mountain before reaching the monastery. On arrival, they were surprised to see that the elderly monk had already led all his disciple monks to line up on both sides of the path to receive them out of deep respect.

 

 

Upon Master Chiam’s asking permission for their lodging in his monastery, surprisingly the elderly monk disclosed that Buddha Ji-Gong (濟公活佛) had already came to him 3 days ago (in his meditation) and said a Taiwanese Dao-initiation Master would come to impart to him a ‘Heart Dharma’ which could transcend life-and-death cycle. Buddha Ji-Gong advised of allowing his disciple monks to participate in the Dao-initiation Ceremony, yet it would still up to their individual decision, since it was only those who had the affinity with Dao that could attain it. That was why the elderly monk had instructed for the monastery to be tidied up and arranged a warm and spectacular reception for the arrival of Master Chiam and his followers.

 

The night before Master Chiam’s arrival, the elderly monk summoned all his disciple monks and told them that his spirit had been able to leave the body since one hundred years ago and he often traveled to many regions within the Atmospheric-Heaven (the heavenly realm which was still not eternal and subject to destruction). One day, upon passing by the South Heavenly Gate (Nan Tian Men), he thought of gaining entry to have a look but was blocked by the Four Heavenly Kings who guarded the entrance. The Heavenly Kings prompted him for the ‘Three Treasure’s evidence’ as a permission pass. Because the elderly monk merely practiced the cultivation method of Red Period (i.e., strict percept and Dhyana meditation), he naturally did not know of the ‘Mystical Portal’, ‘Mnemonics’ and ‘Contract (Hand Sign)’ and thus his permission to enter was not granted. At the moment, the elderly monk asked of how to be able to gain entry. The Heavenly Kings replied that one needed to attain ‘Heart Dharma Of Three Treasures’ in the mortal world in compliance with the White Period and only after that one would be permitted.

 

The elderly monk’s spirit returned to the mundane world and he performed harder self-cultivation. Since then, he scarcely met strangers and seldom stepped out of the monastery. He mainly wished to attain Dao one day. Yet, more than a hundred of years ago, the Dao had not been widely propagated and even Taiwanese people would not be possible to attain Dao, much less in a remote area in Thailand where most people rarely frequented and ,furthermore, few would know the existence of this 238-year-old monk. Now that the Senior-Masters and Masters of many other Dao-groups had arranged for wide propagation of Dao,  Master Chiam (who belonged to one of these unit groups) would then be able to travel to Thailand to render the Dao-propagation. Therefore, when the elderly monk disclosed his own intention to attain Dao on the next day, all his disciple monks, regardless of age, decided to attain Dao as well, so as to transcend the birth-and-death cycle. Subsequently, when Master Chiam and his followers arrived and lodged in the monastery, they carried out the Dao-initiation Cereomony and all the monks in the monastery attained Dao, thus providing evidence of Dao’s wide propagation being carried out in compliance with the present White Period and that the attainment of Dao could really terminate life-and-death cycle, inclusive of the freeing from calamities.

Số lượt xem : 798