BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kiến chứng của vị Trưởng Lão cầu đạo

Tác giả liangfulai on 2023-06-26 20:21:06
/Kiến chứng của  vị Trưởng Lão cầu đạo

Kiến chứng của

vị Trưởng Lão cầu đạo

 

Tăng Điểm Truyền Sư của Đạo Trường Hưng Nghị tại Đài Nam nói về một ví dụ thực thế đã phát sinh tại Indonesia.


Indonesia có vị Trưởng Lão tám mươi mấy tuổi thuộc tôn giáo nào đó; ông ấy cùng một vị đàn chủ là hàng xóm, cả hai người nói chuyện rất hợp gu với nhau. Ông ta tu hành rất tốt đã có thần thông, nhìn thấy được thần phật. Ông ta phát hiện có rất nhiều vị thần xuất hiện ở các đạo trường, chùa miếu của các tôn giáo khác, vậy là các tôn giáo khác cũng có thần, chớ không phải chỉ có tôn giáo ông ta theo là có thần, do vậy mà ông thường giao lưu tiếp xúc với cả các tôn giáo khác, là một vị trưởng giả có sự tu dưỡng rất tốt.

 

Có một lần nọ, ông ta đi thăm nhà của một vị đạo thân, nhìn thấy một bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ở trên bàn, ông ta cứ mãi nhìn, cứ nhìn mãi; vị đạo thân này biết rằng ông ấy có thần thông, cứ mãi xem thì nhất định có nguyên nhân, do vậy bèn hỏi ông ấy rằng : “ ông rốt cuộc đang xem cái gì ? ”

Vị Trưởng Lão hỏi ngược lại vị đạo thân nọ : “ Bức tượng phật này của ông là để làm gì vậy ? 

Vị Đạo thân nói : “ bức tượng phật này là tôi dùng để thiết lập phật đường tháng sau đấy ”.

Vị Trưởng Lão nói rằng : “ đây không phải là bức tượng phật bình thường, bên trong bức tượng này có thần. ”

Vị Đạo thân hỏi : “ Sao ông biết là trong đó có thần ? 

Trưởng Lão nói rằng : “ Đương nhiên là biết rồi, vị thần này còn biết nói chuyện, lại còn cười với tôi nữa 

Vị Đạo thân càng hiếu kì hỏi : “ Thần nói cái gì vậy, cười cái gì thế ? 

Vị Trưởng Lão nói rằng : Thần cười tôi “ cái gì cũng đều không biết 

Vị Trưởng Lão Tôn giáo này rất hiếu kì, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cười ông ta cái gì cũng không biết, do đó ông quyết định nhất định phải đến xem xem vào cái ngày khai thiết phật đường, rốt cuộc là có điều gì mà ông chẳng biết vậy.

 

Hôm thiết lập phật đường ấy ông ta quả thật đã đến, thế nhưng ông không thể tiến vào phật đường để tham quan, bởi vì phật đường phải bàn đạo. Đạo thân muốn độ ông ta cầu đạo, ông nói rằng : “ ông chớ có hại tôi, tôi là trưởng lão ở trong tôn giáo, tôi nếu như đổi sang tín ngưỡng tôn giáo khác là phạm pháp đấy, thậm chí sẽ bị xử phạt ”.

 

Vị Đạo thân chỉ còn cách mời ông ấy ngồi đợi một chút ở lầu dưới của phật đường. Hôm ấy vị Lão Truyền đạo sư điểm đạo sau khi điểm đạo xong thì vội xuống lầu dưới muốn chào hỏi tiếp đãi vị khách quý này, nào ngờ đâu mới xuống lầu thì thấy vị Trưởng Lão quỳ ở dưới đầu cầu thang, bèn tiến về phía trước muốn đỡ ông đứng dậy. Vị Trưởng Lão nhìn thấy Lão Điểm Truyền Sư xuống thì bất ngờ nằm sấp xuống hướng về Lão Điểm Truyền Sư để khấu đầu lễ bái.

 

Lão Truyền Đạo Sư vội đến đỡ ông ta dậy, ông ta nhìn kĩ thấy Lão Truyền Đạo Sư thì bèn nói : “ ủa ! sao lại là ông vậy ? 

 

Vị Trưởng Lão hỏi : “ các ông vừa nãy ở trên lầu làm gì vậy ? Từ sau lúc các ông đi lên lầu không bao lâu sau, có rất nhiều rất nhiều vị thần không ngừng đi lên lầu; cả đời tôi chưa từng nhìn thấy qua nhiều vị thần đến như vậy, vốn dĩ đếm không rõ nữa, tôi nào có dám ngồi, chỉ có thể quỳ ở đầu cầu thang nghênh tiếp những vị thần này. Những vị thần ấy sau khi đi lên lầu thì chẳng có xuống đây; qua một lúc rất lâu rốt cuộc có một vị toàn thân phóng quang từ trên lầu đi xuống, do đó tôi bèn vội khấu đầu với ngài ấy, nào ngờ đâu khấu đầu xong mới ngẩng đầu lên thì vị ấy đã biến thành ông rồi, Truyền Đạo Sư ”.

 

Truyền Đạo Sư lúc điểm đạo là đại diện cho Thiên Mệnh Minh Sư, do vậy đều có phật và truyền đạo sư hợp thành một thể, thế nhưng điểm đạo xong thì tiên phật bèn rời khỏi, do đó mà vị Trưởng Lão lại nhìn thấy vị mà toàn thân phóng quang biến trở lại thành Lão Truyền Đạo Sư.

 

Do đó chúng ta ở phật đường tham dự bàn đạo đều có tiên phật cùng ở bên cạnh chúng ta. Bất luận Truyền Đạo Sư hay những vị đạo thân làm Chấp Lễ, Hiến Cúng, lúc bàn đạo chúng ta đều tạm thời biến thành thần tiên.

 

Thường có các đạo thân lúc đến phật đường sinh bệnh, đến phật đường sắp ban hoặc chấp lễ xong thì bệnh lại khỏi hoặc thấy đỡ hơn nhiều, bởi vì sau khi thỉnh đàn, có tiên phật đến hợp linh với chúng ta.

 

Vị Trưởng Lão hỏi rằng : “ rốt cuộc là các ông khi nãy ở trên đó làm gì vậy ? tôi ở dưới lầu nghe thấy tiếng sét đánh rất lớn ”. Truyền Đạo Sư nói rằng “ chúng tôi sợ làm ồn đến hàng xóm bên cạnh nên bàn rất yên tịnh, cố gắng đến mức tối đa không có người nói chuyện to tiếng ”. Ông ta nói chẳng phải là tiếng nói chuyện, mà là giống như tiếng sét đánh vậy, tổng cộng đã vang lên tám tiếng.

 

Lúc này Truyền Đạo Sư đột nhiên hoảng nhiên đại ngộ, hôm ấy có 8 người đến cầu đạo, lúc điểm đạo “ vân lôi chấn khai mậu kỉ thổ ”, thì ra là quả thật có sét đánh, chỉ là chúng ta không nghe thấy, còn vị Trưởng Lão này đã nghe thấy rồi. Đấy là lúc Tế Công Hoạt Phật ra tay quán đính gia trì mở cửa khiếu sinh tử, cửa khiếu trí tuệ, ngay đến Diêm Vương đều giật mình một cái.

 

Chúng ta cầu đạo cũng giống như phật vì chúng ta đem cái khối u sinh tử làm cuộc phẫu thuật lớn cắt bỏ đi vậy, chỉ là chúng ta đối với quá trình này bất tri bất giác, nhìn chẳng thấy nghe chẳng thấy. Vị Trưởng Lão ấy, ông ta nghe nói rằng 8 tiếng sấm vang rền ấy là vì điểm đạo cho 8 người, mở thiên môn, bèn ngay tại chỗ bất chấp tất cả muốn được cầu đạo. Ông ta chẳng dám lên phật đường bằng phương thức đi, mà dùng lối quỳ bước cung kính nhất, tầng bậc từng bậc mà quỳ bò lên phật đường, sau khi cầu đạo xong mới đứng lên, vả lại còn nghiêm trách những người trẻ tuổi. Ông nói rằng : “ lúc phật đường thỉnh đàn bàn đạo, phật đường mà tôi nhìn thấy biến thành rộng lớn vô hạn, 5 vị tiên phật lớn ( Di Lặc Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Tế Công Hoạt Phật, Lữ Pháp Luật Chủ, Quan Thánh Đế Quân lớn đến mức căn nhà đều chứa không nổi, ngồi ở đấy nhìn xem các con, các con ngờ đâu lại có người dám đứng, có người dám ngồi, lẽ ra tất cả toàn bộ đều phải quỳ xuống ”.

 

Do đó trong quá trình chúng ta nhìn không thấy, chẳng biết có biết bao nhiêu tiên phật xuất động, vì chúng ta mà nhổ trừ cái khối u lớn sinh tử, để chúng ta siêu sanh liễu tử, vượt qua biển khổ sinh tử, sau này có thể một đường hướng lên, trực đạt Vô Cực Lí Thiên.

 

Vị Trưởng Lão này đã ấn chứng cho chúng ta rằng “ thiên hạ thần quỷ bất an ninh ”. Từ nay về sau khi chúng ta đến phật đường, chớ quên mất rằng tiên phật đang ở bên cạnh chúng ta nhìn xem chúng ta. Nếu như chúng ta tâm tồn cung kính, Tiên Phật sẽ gia trì chúc phúc, giúp đỡ chúng ta. Nếu như chúng ta xem nhẹ sao lãng, không chú ý đến, thì đã thất lễ với tiên phật mà chẳng tự biết đấy.

 

Số lượt xem : 316