BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bởi vì sự phát tâm của con

Tác giả liangfulai on 2023-05-11 22:51:57
/Bởi vì sự phát tâm của con

活佛老師慈訓─因為你的發心

Từ huấn của Hoạt Phật Lão Sư  Bởi vì sự phát tâm của con


因為你的一份發心 你救了很多的眾生

Bởi vì một phần phát tâm của con

Con đã cứu rất nhiều chúng sanh

 

因為你的這份誠意  你感動了很多人

Bởi vì thành ý của con

Con đã làm cảm động rất nhiều người

 

因為你的這雙手 你救了很多苦海的眾生

Bởi vì đôi tay này của con

Con đã cứu rất nhiều chúng sanh trong biển khổ

 

因為你的推動 你能夠把佛法發揚光大

Bởi vì sự thúc đẩy của con

Con có thể đem phật pháp phát dương quang đại

 

因為你肯付出一份力 你能夠幫助大家

Bởi vì con chịu bỏ ra một phần sức

Con có thể giúp đỡ mọi người

 

使道務更加的成長

Khiến cho đạo vụ càng thêm trưởng thành

 

因為你的一份理想 你去開創了光明的一條路

Bởi vì một phần lý tưởng của con

Con đã đi khai sáng một con đường quang minh sáng ngời

 

因為你的這個希望 你成全了很多人

Bởi vì hy vọng này của con

Con đã thành toàn được rất nhiều người

 

因為你的發心 你讓你的父母也能夠昇天

Bởi vì sự phát tâm này của con

Con khiến cho cha mẹ con cũng có thể thăng thiên

 

所以不要以為你是普通的人 是個平凡的人

Cho nên chớ có tưởng rằng

con là người bình thường

là người bình phàm

 

平凡的人也能夠成就重大的事情

Người bình phàm cũng có thể thành tựu

những sự việc trọng đại

 

你要相信自己 不要害怕

Con phải tin tưởng bản thân mình,

chớ có lo lắng sợ hãi

 

只要你有這份心 為師一定幫助你

Chỉ cần con có phần tâm này

Thầy nhất định sẽ giúp đỡ

 

 

 

卍南無彌勒佛   南無濟公活佛卍

Nam Mô Di Lặc Tôn Phật

Nam Mô Tế Công Hoạt Phật

 

Số lượt xem : 552