BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bài Toán Cuộc Đời

Tác giả liangfulai on 2022-04-17 21:48:42
/Bài Toán Cuộc Đời

Mỗi người một “ bài toán cuộc đời”

“ Toán sanh, toán tử ” chớ tính sai

Tính sai, muôn kiếp hoài tính lại

Mãi đến khi nào đúng mới thôi.


Người trí, kẻ dại cùng tính toán

Mà ra kết quả khác vực trời

Ai là trí nhân, ai kẻ dại ?

“ Đậy nắp quan tài ” mới định thôi.

 

Mỗi người một “ bài toán sanh tử ”

Đầu tư “ dài, ngắn hạn ” do người

Tầm nhìn xa, gần, lợi khác biệt

Tạo nên khác biệt giá trị đời.

 

Một bài toán muôn người cùng giải

Bằng tâm sức, định hướng cuộc đời

Phương hướng sai lầm, quyết định dại

Lại về “0” số kiếp luân hồi !

 

Người đời giỏi tính toán muôn ức

Mấy ai tính toán về "0" giỏi ? 

Chân không diệu hữu vô cùng lợi

Không mà chẳng "0" , dứt luân hồi.

 

Số lượt xem : 1316