BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tu sửa tánh khí thành đại đạo ( Nhạc Pháp Luật Chủ từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 22:25:40
/Tu sửa tánh khí thành đại đạo  ( Nhạc Pháp Luật Chủ từ bi )

Tu sửa tánh khí thành đại đạo

( Nhạc Pháp Luật Chủ từ bi )

 


Hôm nay đến cái đạo trường này là vì để phổ độ chúng sanh, tế thế cứu nhân, mọi người đều là một tấm lòng công; có lúc người ta làm không hợp ý chúng ta, chúng ta không thể to tiếng chỉ trích. Mỗi một người là nể mặt ông trời ơn trên mà đến giúp đỡ, cũng là vì bản thân muốn liễu thoát sanh tử mà đến tu hành, gặp phải bất cứ sự việc gì thì chính là đang mài luyện lẫn nhau, từ từ mà mài, từ từ mà luyện cái hoả khí của chúng ta; những tánh khí thói hư tật xấu này mỗi ngày mỗi bớt đi, như vậy mới không có lỗi với ông trời.

 

Mỗi một người đến đây đều có căn cơ rất tốt, tự mình phải nắm bắt lấy, giữa mọi người với nhau phải bao dung lẫn nhau, việc mà mình nên làm thì chớ có mà lảng tránh, cái nên thỉnh thị Tiền Hiền thì cũng chớ có vượt quyền; giữ tốt phật quy lễ tiết thì cả đạo trường mới có đạo khí.

 

Chúng ta đã gánh thiên chức, bất kể là đàn chủ, giảng sư hay là giảng viên, bàn sự nhân viên, đều phải rất cẩn thận, chớ có tuỳ tiện đi lôi kéo đạo thân của người ta. Anh ta ở trên đạo trường của anh ta có thể tinh tấn thì hãy để anh ta ở đạo trường của anh ta. Nếu như người này đã cầu đạo rồi, chẳng có đang tiến hành tu bàn, con có thể thành toàn đến phật đường, bẩm cáo với Điểm Truyền Sư của con, do Điểm Truyền Sư suy ngẫm rồi đưa ra quyết định, chớ không phải là một lòng muốn thành toàn người nhưng lại quên đi phật quy lễ tiết, tưởng rằng là hành công rồi, trái lại còn đã tạo lỗi, chẳng phải là rất không đáng hay sao ?

 

Chúng ta có năng lực, phải phát huy hướng theo mặt tốt, chớ có tuỳ tiện lãng phí tài hoa của bản thân. Chúng ta có năng lực còn phải tôn kính Tiền Hiền, đấy mới là thật sự cực tốt đáng khâm phục.

 

Một người nếu như chẳng biết uống nước nhớ nguồn, cho dẫu là có tài hoa lớn bao nhiêu đi chăng nữa thì đều là uổng phí ! Khởi lên bất cứ một chút tâm cống cao ngã mạn nào thì đều là thứ làm chướng ngại sự tu đạo, hành đạo, thành đạo của chúng ta. Tự bản thân nhất định phải cẩn thận. Nếu như ngay đến cả phật quy lễ tiết cơ bản nhất đều đã quên rồi, thì chớ có bàn đến việc độ hoá chúng sanh gì nữa; không thể lấy thân mình làm gương, thì những người mà con dẫn dắt ra chỉ sẽ càng đi càng sai lệch. Một đạo trường muốn phát triển hưng thịnh mạnh mẽ thì phật quy lễ tiết là rất quan trọng đấy.

 

Sự đoàn kết, hài hoà giữa mọi người với nhau cũng là không thể thiếu. Giữa mọi người với nhau, có sai thì phải nhắc nhở. Người ta đã vất vả bỏ ra tâm sức, chúng ta phải ngợi khen, chớ có mà người ta làm việc gì không hợp ý con thì bèn nổi nóng, như vậy thì tuy rằng con có tâm bàn đạo, cũng chẳng cách nào thành đạo.

 

Số lượt xem : 313