BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tiêu kiếp nạn ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-09 21:29:30
/ Tiêu kiếp nạn   ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Đồ nhi mỗi một người đều có kiếp nạn riêng của mình, kiếp số cũng không giống nhau, vậy nên kiếp lớn, kiếp nhỏ, mỗi người mỗi khác. Chúng ta đến nhân gian đều có sứ mệnh phải đi hoàn thành. Mỗi một vị đồ nhi đến Phật đường nghe giảng đạo lý, các Tổ các Tuyến đều có chỗ khác, giáo trình cũng khác.


Mở lớp lên lớp : Các con đến nghe giảng đạo lý, tiêu được 200 tiểu kiếp của các con.

Người học tập ăn chay : đặc biệt ăn một bữa chay, có thể tiêu được 30 tiểu kiếp. Người học tập ăn chay đều sẽ tiêu đi kiếp của mình.

Người lập nguyện thanh khẩu : có thể tiêu được 1200 kiếp sanh tử trọng tội. Cả đời giới sát phóng sanh, tất cả những cái này đều là nguyện lập của chúng ta, khai trai phá giới thì tội thêm một bậc.

 

Khi đạo thân đến Phật đường, nhân viên tiếp đãi dâng khăn : trong lúc mời lau tay, các con bây giờ có chỗ dùng phương thức khăn tay, có chỗ dùng phương thức cồn xịt, trong lúc dâng khăn dùng cái tâm khiêm tốn hạ mình hoan nghênh các đạo thân, thì mỗi người có thể tiêu 20 tiểu kiếp, đấy là đang học tập cái tâm khiêm tốn hạ mình. Vậy nên mỗi một đồ nhi trong lúc tu hành đều có những kiếp nạn của tự bản thân, thế nhưng trong lúc phục vụ vì chúng sanh thì đều sẽ tiêu đi những kiếp nạn của bản thân mình.

Số lượt xem : 292