BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hóa bỏ sự chấp ngã – Hãy tìm hiểu thật nhiều đến tâm ý của người khác

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 09:45:04
/Hóa bỏ sự chấp ngã  – Hãy tìm hiểu thật nhiều đến tâm ý của người khác

Bất cứ sự việc gì cũng phải xem các con dùng tâm thái gì đi làm. Con muốn khuyên bảo cảm hóa người khác thì nhất định trước hết phải nghĩ thay cho đối phương. Việc này người ta làm như thế nhất định là có tồn tại lý do của họ.


Các con trước hết phải nghĩ thay cho đối phương, sau đó mới đi khuyên bảo cảm hóa người khác, khuyên can, phân tích, như vậy mới không làm tổn thương đến lòng tự tôn của người khác, hiểu không ? Chớ có mới bắt đầu thì dùng thứ quan niệm của mình đi phân tích người khác, vậy thì sẽ khiến cho vô tình mà làm tổn thương đến lòng tự tôn của người khác. Cho nên, tâm thái của các con nhất định phải lành mạnh. Nếu như dùng một tâm thái không lành mạnh để xử lý sự việc, sự việc này nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

 

Tâm thái của chúng sanh chính là như thế, phân biệt, đối đãi, chấp trước, hay chỉ trích, phê bình, xói mói bới lông tìm vết, cho nên thường trong lúc nói chuyện bèn làm tổn thương đến người khác.

 

Các đồ nhi ơi ! nếu đã muốn tu đạo, loại tâm thái hay xoi mói bới lông tìm vết người khác này nhất định phải điều chỉnh lại mới được !

 

Nếu như các con thời thời khắc khắc lúc nào cũng đều đang “ làm việc thiện ”, thì giống như máy vi tính lúc nào cũng đang gửi những tập tin tốt này vào bên trong, tâm thiện thì mặt thiện, vậy thì các con chẳng cần phải đi xem bói đoán mệnh, đúng không ?

 

Việc xem bói đoán mệnh đói với người đang tu hành chân chánh mà nói là không chính xác đâu, bởi vì vận mệnh có thể thay đổi, cho nên các con cũng không cần phải đi tìm những thầy bói đó đoán mệnh cho các con, chỉ cần hỏi cái tâm thái của bản thân con đã thay đổi hay chưa ?

Hãy hỏi hỏi xem những thói hư tật xấu, tánh nóng nảy của con đã sửa bỏ hay chưa ? hỏi hỏi xem con đã xả bỏ một số những tánh tình và thói quen xấu hay chưa ?

 

Phàm việc gì cứ hỏi tâm của con thì được rồi, chớ có đi hỏi người khác, hỏi người khác thì rất dễ sản sanh ra một thứ chấp trước.

 

Cho nên, chỉ cần con thật tâm tu luyện, chân công thật thiện, thầy tin rằng mỗi người đều có thể thay đổi vận mệnh của mình. Các đồ nhị tuyệt đối chớ để cho bị những thứ này ( xem bói ) trói buộc.

 

Hiện nay việc xem bói đoán mệnh bên ngoài có thể thịnh hành đều toàn là do sự vô tri ( không có tri thức, chẳng rõ sự lý ) của chúng sanh, chính là vì các con không thể nắm bắt cái thiện niệm của bản thân các con, không thể cân bằng tâm thái của bản thân mình, cho nên thường sẽ cảm thấy “ mê hoặc ”, như thế thì lục đạo luân hồi vĩnh viễn chẳng ngưng.

 

Cho nên, Thầy hy vọng các con đứng trên vị trí cao, có thể trừ bỏ đi cái điểm vô minh lấy bản thân làm trung tâm ấy. Những lời khen của người khác đối với con, đó chỉ là thuộc cái bên ngoài thân, chỉ là ngắn tạm mà thôi, nhưng các con lại cứ lấy làm vui; cũng vậy, học vấn cũng là ngắn tạm, nhưng các con lại cứ lấy làm vui. Thế nhưng. Những ai có thể dụ lừa được cái tâm vui vẻ của con ra ngoài, cũng khiến cho người khác vui vẻ, thế cũng không tồi !

 

Cho nên khi người khác tán thán ca ngợi con thì con phải khiêm tốn, tuyệt đối chớ để cho bị những lời khen ngợi này, bị những âm thanh đến từ bên ngoài nuông chiều làm hư , biến thành dương dương tự đắc, sau đó tất cả mọi sự việc đều lấy mình làm trung tâm; sự ngã chấp, vô minh bèn theo đó mà khởi lên.

 

Người ơi, chính là như thế đấy, không thể đứng quá cao, nhưng cũng không thể xem thấp bản thân mình quá, hạ mình quá thấp.

 

Phải biết hàng phục cái tâm cao ngạo của mình, nâng cao cái tâm đạo đức của mình, chớ có cứ muốn đi thay đổi người khác.

 

Hãy ghi nhớ lấy lời của thầy, người ta muốn làm thế nào là có sự tồn tại đạo lý của người ta. Con phải thử đi tìm hiểu vì sao người khác phải làm như thế, thử đi quan tâm đến người khác xem, chớ có cứ muốn đi làm thay đổi người khác; nếu con thay đổi người khác không được, rốt cuộc trái lại sẽ khiến cho bản thân sản sanh sự đau khổ, cho nên chúng sanh chính là động vật rất biết tự chế tạo những đau khổ cho bản thân mình nhất. Các đồ nhi nói có phải không ?

 

Số lượt xem : 431