BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thiện Công Đức mới có thể xoay chuyển những tai nạn giữa đất trời ( Tế Công Hoạt Phật từ bi khai thị )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 16:21:11
/Thiện Công Đức mới có thể  xoay chuyển những tai nạn giữa đất trời ( Tế Công Hoạt Phật từ bi khai thị )

Thiện Công Đức mới có thể

xoay chuyển những tai nạn giữa đất trời

( Tế Công Hoạt Phật từ bi khai thị )

 


Hiện nay thiên thời khẩn cấp, tai kiếp khắp nơi nơi, chớ có chấp trước khi nào ngày tận thế sẽ đến ? Các con xem ở Phi Châu mỗi ngày đều có những người bởi vì chẳng có lương thực mà đói chết, đối với những người ở trong những tai nạn, chịu khổ chịu nạn thì đấy chính là ngày tận thế của họ.

Chớ có mà tồn cái tâm may mắn, muốn nói rằng mình chẳng có ra đời ở những nơi ấy; trước khi ngày tận thế còn chưa đến, thì các Oan thân trái chủ có thể đã tìm đến trước rồi, tai kiếp còn chưa giáng đến thì thọ mạng đã kết thúc trước rồi.

Hãy thật tốt mà nắm bắt, dùng cái thân thể hữu dụng để hành công liễu nguyện,

Hãy thật tốt mà tu bàn, chớ có đợi đến thân thể không thể dùng được nữa thì mới hối hận !

Các con chẳng có công, chẳng có đức, thầy đây dẫu cho thần thông có quảng đại thêm đi chăng nữa, rất khó mà “ làm trung gian hoà giải can thiệp nói hộ, cầu xin giùm con sự khoan thứ  ”, bởi vì các Oan thân trái chủ cũng là con cái của Lão Mẫu mà.

 

Về đến nhà rồi, chớ có mà lộ nguyên hình, những tánh khí thói hư tật xấu thảy đều mặc ý giở ra hết, quên mất những lời hứa với thầy và sứ mệnh của bản thân.

Lẽ nào chỉ có ở phật đường mới xem là tu đạo hay sao ?

Những lời mà Tiên Phật bảo với con, con đều xem như gió thoảng qua tai sao ?

Ở những nơi mà chẳng có người biết, chẳng có ai nhìn thấy thì không sao hay sao ?

Ngẩng đầu ba thước có Thần Minh, bất kể là những lời nói hành vi cử chỉ ở nhà, ở ngoài, các Quan Tam Thiên Chủ Khảo đều đem tất cả những gì con làm, từng cái một đều ghi chép lại rõ ràng.

Thiện niệm có thể giảm bớt những oán niệm giữa trời đất.

Tâm sanh những ác niệm, những oán niệm giữa trời đất sẽ tạo thành các thứ hạo kiếp lớn nhỏ như thiên tai, chiến loạn, ôn dịch, đói khát …, đều là do “ con người ” tự tạo thành.

Thiện niệm mới có thể chuyển hoá cái khí bạo ngược giữa trời đất, làm cảm động Chư Phật Bồ Tát cứu kiếp cứu tai, giảm thiểu tai kiếp các nơi. 

 

Số lượt xem : 385