BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thanh Khẩu, Thiện Tâm Niệm Và Sự Tích Trữ Độc Tố, Cảm Nhiễm Vi Rút ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2022-09-01 09:28:47
/Thanh Khẩu, Thiện Tâm Niệm  Và Sự Tích Trữ Độc Tố, Cảm Nhiễm Vi Rút  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Nhân quả, cộng nghiệp của chúng sinh giữa trời đất đã bắt đầu lật mở, bắt đầu cuộc đại đối án, đại thanh toán, vậy nên các đồ nhi ngoài việc phải tiêu nghiệp thật nhiều thì còn phải phát thiện tâm, thiện nguyện thật nhiều.


Có thể là chẳng cách nào lập tức làm được tới việc thanh khẩu trường chay ngay, thế nhưng hy vọng rằng đồ nhi có thể cố hết sức tối đa phát tâm phát nguyện trước, xem coi bản thân mình có thể làm tới mức nào trước, chẳng hạn như : mình ăn chay một tháng hoặc hai tháng, ba tháng trước đã … đấy đều là thiện tâm thiện nguyện rất tốt; nếu như các đồ nhi có thể phát tâm thanh khẩu trường chay thì hãy cố gắng hết sức thanh khẩu trường chay.

Thanh khẩu trường chay không những ngừng dứt việc các đồ nhi tạo tác ác nghiệp mà còn là để giữa các con với chúng sinh không kết xuống nhân quả nữa, đạt đến hiệu quả ngưng nghiệp, lại còn có thể khiến cho bên trong cơ thể các con giảm thiểu sự tích trữ độc tố và cái khí âm trược, để cho các thức ăn vào miệng các con đều là thứ thanh tịnh. Thức ăn mà con ăn vào miệng là thứ thanh tịnh thì tự nhiên trong cơ thể bèn sẽ giảm thiểu sự tích trữ của độc tố và khí âm trược.

Bên trong cơ thể của đồ nhi có thể giảm thiểu sự tích trữ của độc tố và khí âm trược thì trái lại bèn sẽ không dễ bị truyền nhiễm bệnh khuẩn, vì sao vậy ? Bởi vì vi rút, bệnh khuẩn sẽ nương tựa ở bên trong cơ thể những người mà có thuộc tính phù hợp tương đồng. Nếu như bên trong cơ thể của đồ nhi có nhiều độc tố, cái khí âm trược lại nặng, thì vi rút bèn dễ xâm nhập vào bên trong cơ thể sinh sôi ở nhờ, bèn sống ở bên trong rồi.

Lại nữa, vi rút, bệnh truyền nhiễm cũng sẽ tìm kiếm những người mà có quan hệ nhân quả, cộng nghiệp, nghiệp lực để tiếp cận, xâm nhập, để nương tựa. Các đồ nhi hy vọng giảm thiểu một số sự tích trữ độc tố và khí âm trược thì phải biết tu thân dưỡng tánh, biết dựa theo chân lý, dựa theo đạo lý để tu dưỡng bản thân, khiến bản thân có thể lúc nào cũng tâm tồn niệm lành, thiện tâm, đạo tâm, tâm cảm ân, tâm pháp hỷ; giảm thiểu những ác niệm, những tư tưởng tiêu cực mang chất âm từ tâm sản sinh ra, cũng hãy cố gắng giảm thiểu những tâm trạng cảm xúc tiêu cực, bởi vì khi tâm trạng cảm xúc tiêu cực thăng cao, hoặc khi có những tư tưởng mang chất âm mặt trái tiêu cực xuất hiện thì bên trong cơ thể người bèn sẽ sản sinh một loại độc tố.

Vậy nên, các đồ nhi biết tu thân dưỡng tánh, biết dựa theo chân lý, đạo lý để tu dưỡng bản thân thì có thể biết chuyển đổi những tâm trạng cảm xúc mặt trái tiêu cực và những tư tưởng có mang chất âm, tiêu cực của bản thân, để cho bản thân mình có tâm trạng cảm xúc mang mặt tốt tích cực, có tư tưởng hướng dương, tích cực.

 

Trong tâm có tư tưởng hướng dương tích cực thì có thể hiển hiện ra tâm trạng cảm xúc tích cực, khiến cho bên trong cơ thể sản sinh ra một thứ năng lượng tích cực; thứ năng lượng tích cực này có thể hoạt hóa các tế bào bên trong cơ thể, vậy nên người có tu, người có chân tu thật luyện thì tinh khí thần của người đó bèn sẽ khá sung túc, trông cũng sẽ khá trẻ trung, bởi vì bên trong cơ thể của người ấy chẳng có cái chất âm, trong tâm có chánh niệm, có năng lượng, sức mạnh hướng dương, lại còn có năng lượng của đạo đang gia trì, vậy nên người đó lúc nào cũng tràn đầy sức sống, năng lượng của người đó là rất tích cực đấy. 

 

Số lượt xem : 518