BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thao Trì Lễ Hiến Cúng Mồng 1, 15 ( tư liệu tham khảo )

Tác giả liangfulai on 2023-06-02 11:15:33
/Thao Trì Lễ Hiến Cúng Mồng 1, 15 ( tư liệu tham khảo )

Hướng Dẫn Thao Trì

Lễ Hiến Cúng Mồng 1, 15


Hậu học xin kính chào tất cả các vị Tiền hiền, buổi tối an lành.

 

Hậu học xin cảm tạ Thiên ân sư đức, cảm tạ tất cả các vị Tiền hiền, hôm nay hậu học ( họ tên … ) được cơ hội học tập thao trì cho suốt cả buổi lễ hiến cúng hôm nay.

 

Đại gia đình ... Đàn chúng ta hôm nay lại có dịp hội ngộ tề tựu đông vui để cùng nhau hiến cúng lễ bái Lão Mẫu và Chư Phật, quả thật là tam sinh hữu hạnh, Phật duyên phước đức sâu dày.

 

Trước khi chính thức tiến hành nghi lễ hiến cúng, hậu học xin kính mời tất  cả các vị Tiền hiền càn khôn nam nữ phân ban, xếp hành ngay ngắn hai bên.

 

Xin mời các vị càn đạo đứng phía bên tay trái của hậu học, các vị khôn đạo đứng phía bên phải của hậu học. Chúng ta chừa lại lối đi chính giữa dành cho các vị bàn sự nhân viên đại diện dâng quả cúng.

 

Xin mời các vị Tiền hiền điều chỉnh điện thoại để chế độ im lặng, trang phục chỉnh tề, đứng thẳng, buông xuôi hai cánh tay, thả lỏng tự nhiên, trang nghiêm trật tự không nói chuyện. Chúng ta cùng nhau dụng tâm thành kính để cung nghênh Phật giá.

 

Hậu học xin kính mời Tiền hiền … đại diện cung nghênh Phật giá.

 

Tiếp theo sau đây, hậu học xin giới thiệu sơ qua về lễ hiến cúng.

Lễ hiến cúng là áp dụng nghi thức của Chu Công Đại Lễ, là lễ tế trời, cốt phụng thờ đấng tạo hóa Minh Minh Thượng Đế sanh thiên, sanh địa, sanh vạn linh, vạn vật trong vũ trụ, lễ bày tỏ lòng nhớ ơn Đấng Tạo Hóa, tạ ơn đã ban cho vạn loài sự sống qua hai năng lực Càn Khôn, Âm Dương để vạn loài được nuôi nấng, trưởng thành…trước kia thường là đại lễ có vua là Thiên tử, tức là người con của Trời,  người trị vì tối cao, đảm nhận ý mệnh của Thượng đế mà trị vì thiên hạ làm chủ trì cho buổI lễ hiến cúng. Các quan chức trong triều tham dự trong lễ tế cũng được sắp xếp theo chức tước, theo chức việc.

 

Nay ơn trên từ bi đại khai phổ độ, đạo giáng thứ dân thì người dân bá tánh chúng ta mới có cơ hội để học tập và dùng nghi thức Chu Công Đại Lễ này để tế bái đấng tạo hóa Minh Minh Thượng Đế cùng Chư Phật, Chư Tổ, Chư Thiên Tiên Phật, vạn Tiên Bồ Tát, bày tỏ lòng nhớ ơn đức Chí Tôn  Chí Thánh từ bi đại xá, đại khai phổ độ, giáng đạo, Thiên Mệnh Minh Sư truyền đạo cứu độ chúng sinh.

 

Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ tiến hành lễ hiến cúng, chính là đem quả cúng dâng lên cho Lão Mẫu, Chư Thiên Tiên Phật, vạn Tiên Bồ Tát. Chúng ta đem trà nước, trái cây dâng kính lên các ngài để biểu thị lòng thành tâm kính ý đối với Tiên Phật, tưởng nhớ đến ân đức các ngài, cảm tạ Thiên ân sư đức. Mọi người chúng ta hãy cùng gìn giữ lòng thành tâm kính ý, im lặng để quán xem buổi lễ nhé.

 

Trước khi hiến cúng, chúng ta phải hiến hương kết duyên.

Hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời Đàn chủ ... hiến hương kết duyên. ... Đàn chủ đã tu đạo nhiều năm ( vài chục năm ) , vì đạo hy sinh phụng hiến bỏ ra biết bao tâm sức để độ hóa thành toàn chúng sinh, đào tạo bồi dưỡng nhân tài cho đạo trường, là một vị Đàn chủ tu trì rất tốt, rất có đức hạnh.

Đợi một lát nữa khi hậu học đại diện kính mời ... Đàn chủ bước ra, chúng ta cùng nhau hướng về ... Đàn chủ để chào hỏi. Bây giờ thì hậu học đại diện cho mọi người để cung thỉnh ... Đàn chủ. Mọi người chúng ta cùng hướng về ... Đàn chủ, chào ... Đàn chủ khỏe.

Xin mời Thượng chấp lễ bắt đầu.

Số lượt xem : 975