BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Thần Khóa ( 7 môn bài tập nhất định cần phải hoàn thành để tu thành Thánh Phật ) ( Phần 3 )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 15:02:07
/Thần Khóa   ( 7 môn bài tập  nhất định cần phải hoàn thành  để tu thành Thánh Phật )   ( Phần 3 )

Giới Luật

 

Tây nguyên năm 2014 ngày 28 tháng 6, Dân Quốc năm thứ 103 Tuế Thứ Giáp Ngọ, ngày mồng 2 tháng 6, Đẩu Nam Từ Tế Cung; pháp hội quận Tường Hòa, đạo trường Vân Lâm, cung kính khẩn cầu tiên phật từ bi chỉ thị.


Tuân thủ phật quy là giới luật,

Tự tu tự giác dựng nền móng

Thành tâm bão thủ chánh khí dưỡng

Bồ đề bát nhã độ ngu si.

Tự tu tu ngộ, tự giác tự suy xét

Lấy giới làm thầy, tâm bình hạnh thẳng

Lấy giác làm thầy, quân tử thận độc

thận độc : lúc nhàn cư ở một mình mà hành vi vẫn cẩn thận không cẩu thả )

Công phu dè dặt cẩn trọng, như đi gần vực sâu, như đạp trên băng mỏng.

Ta là

Hoạt Phật Sư Tôn, phụng chỉ, đến Phật Cung, ẩn thân tham khấu từ dung, lại hỏi các hiền đồ an định vui khỏe chăng ? định tâm bình khí chẳng tạp nghĩ, tĩnh đợi thầy đây phê huấn tình. Ha ha !

 

Tu thân lấy đạo chánh nội tâm

Noi trời theo đất tề trang trung chánh

y phục đầu tóc chỉnh tề, đoan trang, dáng vẻ trang nghiêm thành kính, nội tâm trang trọng, hoàn toàn chẳng có những tạp tư tạp niệm, trang trọng cẩn thận gìn giữ sự trang nghiêm và tự tôn, tự khống chế kiểm soát bản thân, nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý cũng hoàn toàn phải trang trọng, khôi phục bổn tánh quang minh của chính mình, giữ lấy lễ, lời nói hợp với đạo, hành vi có quy củ, trong tâm thanh khiết sạch sẽ vô nhiễm, niệm đầu chẳng thiên chẳng tà, thất tình lục dục chẳng dao động lên xuống nữa )

 

Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín phải giữ

Tôn sư trọng đạo lập chí dương

Gầy dựng chơn công làm thật thiện

Thành tâm phát nguyện hành ( trong ) ngày thường

Quy quy củ củ chẳng tạp loạn

nghiêm khắc dựa theo quy củ mà làm, chẳng chút cẩu thả )

Cử trực thố uổng chánh kỉ cương

cử chỉ ngay thẳng chơn chánh theo đúng kỉ cương )

Minh đạo chí dụng tham căn bản

hiểu rõ đạo, và đem đạo vận dụng vào trong cuộc sống sinh hoạt, trong công việc )

Kế vãng khai lai tiếng thơm truyền

kế thừa sự nghiệp và các di giáo của tiền nhân, và vì các hậu học khai thác đường đi, mở ra sự nghiệp về sau, để tiếng thơm tốt lưu truyền lại hậu thế )

Đuốc đuốc tiếp nhau điều lệ ( quy tắc ) giữ

Tu sĩ tiêu chuẩn trụ cột dựng     

tu sĩ phải đúng với tiêu chuẩn để là những nhân tài có thể gánh vác trọng trách )

Cảm ân học tập trên đạo trường

Phụng hiến ( bỏ ra ) tâm sức tràn trề vui

Chẳng đố kị chẳng tham cầu chẳng tham vọng

Chẳng dục vọng, dùng cực nhu để khắc cương

Mềm yếu ở trên ( hãy ) quán nước chảy

 

 ( Chú thích :

Lão Tử nói : Người thiện vào bậc cao ( có đức cao ) thì như nước. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét ở chỗ thấp ) cho nên gần gũi với đạo. ( Người thiện vào bậc cao ) địa vị thì khéo lựa chỗ khiêm nhường.

 

Nước rất lớn mạnh, nhưng nước cứ là ở chỗ thấp. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy nước ở phía dưới thấp, nhưng lại chẳng biết rằng tâm tánh của nước thật ra rất cao : nước là từ trên mà đổ xuống. Núi cao bao nhiêu thì nước cao bấy nhiêu, ở phía trên của những ngọn núi có cao thêm đi chăng nữa, thì trên đỉnh núi đều có nước. Ngọn núi Chomolungma thuộc Tây Tạng rất cao, trên đỉnh núi thì đều là nước. Hãy nghĩ xem nước đến từ đâu ? Từ trên trời. Nước bảo trì giữ gìn bổn tánh của bản thân nó, thế nhưng tư thế buông được rất thấp, cam nguyện ở phía dưới. ) 

 
Quân tử bất khí ở thập phương 

 
( Chú thích : Quân tử thì nên bác học đa tài đa nghệ, có tài trên nhiều phương diện chớ không chỉ giới hạn ở phương diện nào đó, có năng lực gánh vác các loại công việc trọng trách khác nhau, có thể thông quán toàn cục, lãnh đạo toàn cục, trở thành người lãnh đạo đủ tư cách, đủ tiêu chuẩn )

 
Người quân tử không giống như đồ dùng chỉ có một công dụng, chỉ được dùng trong một việc nào đó mà không thể dùng vào những việc khác. Ví dụ con dao, cái kéo để cắt, cái lý để đựng nước … Đối với con người, khí cụ có thể được hiểu là một chuyên viên trong một chuyên ngành nào đó. Ở thời đức Khổng Tử, quân tử là người học về đạo lý đạt tới trình độ đại học, hiểu thấu đáo bát điều mục ( cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ) . Hiểu thấu đáo Bát Điều Mục, người quân tử tự làm sáng tỏ được năng lực sáng nơi mình, thân yêu mọi người và cùng mọi người tiến tới mức hoàn thiện trọn lành ( Minh minh đức, thân dân, chỉ ư chí thiện ). Như thế chức năng của người quân tử là lãnh đạo, điều phối mọi người, khiến cho xã hội ổn định, quốc gia thăng tiến, thái bình. Nếu không gặp thời cơ thuận lợi, người quân tử là người giảng dạy đạo lý cho các đệ tử để chuẩn bị cho các thế hệ tương lai. )

 
Hành đạo theo pháp chẳng lìa gốc 
( gốc : thiên lí lương tâm, phật tánh, lương tri lương năng ) 

 
Cử túc vi pháp cổ đức xương 

 
( hành vi cao thượng, làm tấm gương sáng cho người đời sau noi theo, trở thành những bậc tiền bối đức cao trọng vọng sáng ngời ) 

 
Hãy nghiêm khắc với chính mình, bao dung đối đãi với mọi người.
Có lòng nhân từ và có tiếng thơm của lòng nhân ái, hiển hiện ra thiên lí lương tâm. 

 
Người có trí tuệ sẽ chẳng dễ bị mê hoặc, hiểu rõ ý trời.

 
( người có đại trí đại tuệ gặp phải những việc có chỗ không rõ ràng, chẳng cách nào lí giải, những chỗ không hiểu rõ thì sẽ dùng sự thông minh tài trí của mình đi tìm được phương pháp giải quyết vấn đề )

 
Tấm lòng từ bi cứu đời, độ hóa các Hiền Sĩ

 
Người nhân từ thì chẳng ưu sầu, tâm địa an lạc

 
( người có lòng nhân ái thì sẽ chẳng ưu sầu, vì sẽ dùng sự khoan dung để đối đãi những người và việc đã đem lại sự ưu sầu cho mình ). 

 
Chẳng hổ chẳng thẹn, biểu lòng từ

 
( hành sự quang minh chánh đại, hỏi lòng chẳng thẹn, bộc lộ ra sự từ bi ) 

 
Người dũng cảm chẳng sợ đón sóng gió

 
( người dũng cảm, đối mặt với những khó khăn khảo nghiệm sẽ chẳng có chỗ khiếp sợ, mà sẽ vì sự nghiệp chính đáng mà dũng cảm thẳng tiến về trước quyết chẳng do dự, đi nghênh đón những thử thách phía trước ). 

 
Cuồng phong bão táp vai sẵn gánh
Nếu ta bỏ đi, ai gánh đây ? chớ có quên thiên ân sư đức
Đường xa nặng gánh bước khang trang
Giới luật phải ngày ngày ( suy ) xét lại
Thời thời khắc khắc chớ phóng túng ( buông thả ) 
Giới kỉ thân tâm chẳng vượt củ
Làm gương mẫu mực đấng cứu đời.
Tuân hành phật quy – trước trọng đạo
( tuân theo phật quy trước tiên phải trọng đạo )

 
Nhân nghĩa đạo đức ở nơi lòng
Đạo pháp tự nhiên chẳng miễn cưỡng
Trách lỗi bản thân, cải thiện lương
Lỗi chẳng lần hai, gương mẫu mực 
( có thể không tái phạm lỗi lầm, lấy thân mình làm gương để mọi người noi theo )

 
Chẳng tự khoe tài – chơn từ thiện 
( chẳng tự khoe khoang tài năng, ưu điểm của bản thân mới là sự chơn thiện, thật sự từ thiện và hòa thuận tốt lành  ) 

 
Thương người dùng đức, chẳng phân biệt 
( thương yêu người khác phải dựa vào đức hạnh, chẳng có tâm phân biệt ) 

 
Đồng tâm cùng bàn lái pháp thuyền
( đồng tâm hiệp lực cùng bàn đạo, cùng lèo lái chiếc pháp thuyền ) 

 
Chẳng nỡ ( để ) một người ( nào ) rơi biển khổ
Cùng trợ giúp, dùng đạo cứu rỗi, được không ? 

 
Hoan hoan hỷ hỷ đến nghe bài,
Rõ rõ ràng ràng tâm khí bình
Quét trừ tục lự chẳng phiền não
( tục lự : những suy ngẫm lo toan phàm tục ) 

 
Việc tất có nhân, nên xét rõ
( sự phát sinh của sự việc tất có nguyên do ) 

 
Chẳng rơi vào bất nghĩa bất nhân 
Chẳng bừa trách người tổn đạo tình
( không tùy tiện trách người, làm tổn hại đến tình đạo thân )

 
Có chí cùng phụng ( hiến ) việc trời bàn
Chung sức lái thuyền thoát biển khổ
Nên nhớ ai nấy ( người người, mỗi người ) đều chẳng dễ
Chức trách nhiều mặt cần gánh vác
( được ) Thập toàn thập mĩ là lí tưởng, 
Vẫn còn cần phải mọi người cùng nhau hoàn thành.

 
Cắt dài vá ngắn đắp chỗ khuyết ( bù đắp những chỗ thiếu sót, không hoàn hảo ) 
Viên mãn việc trời hỷ lạc nghênh, được không ?
Mượn cơ lưu huấn khích lệ đồ ( nhi ) 
( nắm bắt cơ hội, dựa vào cơ duyên để lại bài huấn để khích lệ các đồ nhi )

 
Xem xem đồ nhi tiến bộ chăng ? 
Sự bắt đầu mới, ( từ chỗ bản thân ) tự thành tựu
Lên kế hoạch, hy vọng sau này noi theo chí hướng của Thánh Phật.

 

Nhờ bạn bè giúp đỡ ,góp ý , khích lệ lẫn nhau cùng làm việc nhân nghĩa

 


rửa tâm, lắng sạch mọi lo nghĩ

loại trừ những tư tâm tạp niệm, hối cải triệt để, thay đổi tư tưởng triệt để, gột rửa sạch những nỗi lo toan )

Lòng tin ngập tràn càng thêm tiến ( tiến bộ thêm một bậc )

Thầy bên đồ đệ cùng tiến bước,

Quá trình tu bàn lập chí liễu nguyện báo đáp  thiên ân sư đức

 

Các đồ nhi hỡi nhiều bảo trọng

xiển ) dương đạo cứu đời vãn Nguyên Trù, ha ha, ngưng !

hoằng dương đại đạo cứu đời, cứu rỗi các nguyên thai phật tử ).

 

 

Nguyện Hành

 

 

 

 

Tây nguyên năm 2014 ngày 29 tháng 6, Dân Quốc năm thứ 103 Tuế Thứ  Giáp Ngọ ngày mồng 3 tháng 6, Hòa Mĩ, Thiên Hựu Phật Viện. Pháp hội tiếng việt tại đạo trường Đài Trung, cung thỉnh Tiên Phật từ bi chỉ thị huấn.

 

Nguyện hành từ bi độ Ta Bà,

Uống nước nhớ nguồn, xả tức đắc.

Tri túc cảm ân thường hỷ lạc

Tích cực hành đạo Phật tu thành

Lập phẩm đường xa, lập chí nặng gánh

lập chí hướng gánh lấy nhiệm vụ trọng đại, gầy dựng phẩm đức tốt con đường dài đằng đẳng )

 

Lập chí vượt biển ra hải ngoại

đi khai hoang xiển đạo hạ chủng )

 

Chẳng (  ) chí tấc bước khó mà đi.

Thắp sáng 7 tầng tháp

Chẳng bằng nơi tối một ngọn đèn

 

Ta là

Tế Công Hoạt Phật, phụng từ dụ, đến phật viện, cúi mình sớm đã tham giá Mẫu Tòa, lại hỏi hiền đồ tâm vui chăng ? ngưng thần lắng nghe dụng tâm chuyên chú. Tĩnh đợi thầy đây phê huấn bài. Ha ha !

 

Các đồ nhi khỏe !

Thành tâm kính ý tồn trong tâm

Ôm đạo phụng hành biết trì hằng ( trì hằng : hành trì bền bỉ mãi mãi không thay đổi )

ôm đạo phụng hành : tin tưởng và kiên giữ lấy đạo, tuân theo đạo và thật thà thực hành theo đạo một cách có thủy có chung, biết và hành hợp nhất )

 

Chẳng phân biệt nhau, cùng trưởng thành

Khiêm cung hữu lễ - Hiền Sĩ tốt

khiêm tốn cung kính và có lễ, vậy mới là hiền sĩ tốt )

 

Tiến thoái hợp đạo chánh tri kiến

phải dựa vào chánh tri chánh kiến, dù tiến hoặc lùi cũng phải hợp với đạo )

 

Vào lớp tham cứu nghe đạo lí

Chơn công thật thiện là bổn phận

Hành trì lạc thiện biểu chí thành

hành trì sự vui thích làm điều thiện, biểu lộ bày tỏ tâm chí thành )

 

Tinh thành chẳng nghỉ, ngưng Chí Thiện

không ngừng thành tâm tinh tấn mà dừng lại ở nơi  Chí Thiện )

 

Thiện đạo trì tu chung thành công, được không ?

kiên trì bền bỉ mà tu trì thiện đạo rồi thì cuối cùng sẽ thành công )

 

Trời, Người Nhất Quán trợ đạo hoành

Trời và người cùng một đạo lí, quán xuyến trợ giúp cho đạo được hồng triển ).

 

ứng thời khế cơ trong hội này

khế cơ : chuyển cơ, then chốt chuyển biến của sự vật )

 

Lập nguyện hành thâm đại thiên tế

lập nguyện thực hành thâm sâu sẽ được chư thiên tiên phật bồ tát của tam thiên đại thiên thế giới đến trợ giúp )

 

 Chơn tâm biểu thiên thiên trợ thành

chơn tâm bày tỏ với trời sẽ được trời trợ giúp thành công )

 

Thệ nguyện phát ra từ tâm khởi

Niệm niệm không quên chẳng u mê

Nguyện hành hợp nhất chẳng lìa gốc

Tuần tự tiến dần triển ( khai ) đạo trình

đạo trình : chương trình đạo vụ )

 

Bắt cầu nối vững giữa Người, Trời

Dẫn lãnh hữu duyên về cố cung

Đến, đi phải biết nơi về lại

Chớ mãi trầm luân trong khổ ách

Mơ mơ màng màng sanh tử chuyển,

Nơi nào tìm kiếm bổn lai tông ( gốc cội đầu ) ?

Đắc tam bảo rồi chơn tu luyện

Đường về nhà cũ phải tiến hành.

Thật tâm thật ý giẫm bước tiến

Khang trang đại đạo há nói suông ?

con đường lớn khang trang lẽ nào chỉ có nói suông ? )

Người tu nên biết sự tôn quý ( của Đạo )

Lẽ nào chẳng làm, hay là không thể làm được sao ?

 

Chẳng thể đoạn trừ sân si ái

Danh lợi ( của ) thế tục mãi vọng tham

Trước phải quét trừ mọi quải ngại ( những chướng ngại vướng mắc )

Tam tâm tứ tướng chẳng phục sanh

Khôi phục thiên chơn chi suất tánh

hành động tuân theo phật tánh mà trời đã ban phú cho, khôi phục lại thiên tánh vốn ngây thơ thuần khiết )

Thản nhiên mà hành, đường trời thông

Hữu tâm hữu nguyện tri hành quán

có tâm có nguyện, biết và làm đều nhất quán )

 

Nguyện, hành, chẳng hối tiếc, mọi người đều có thể thành tựu, hiểu không ?

Các đồ nhi ơi ! Hãy tìm lại 6 bài huấn văn tại Quang Tuệ, Chánh Hòa, Tế Thiện, Từ Tế của ngày hôm qua và tại Phổ Hóa, Thiên Hựu của ngày hôm nay, trong số đó có 7 bài tập về phẩm cách, công đức, hỏa hầu, lễ tiết, tâm niệm, giới luật và nguyện hành, hãy đem tập kết lại thành quyển sách. Tu trì nhập môn, ngày nào cũng nghiên cứu tìm tòi trong đó, mài giũa, dốc hết tâm trí và tinh thần chuyên nhất vào trong đó, một môn mà thâm nhập. Lại gửi cho một khúc nhạc tiên ( Hộ Tịch Thần Tiên) , có thể tự biên khúc ( tự sáng tác bản nhạc ) , in xuất bản thành cuốn sách nhỏ bỏ túi, tên sách là “Thần Khóa” ( Bài tập Thần Tiên ) , mang bên mình mọi lúc mọi nơi mà tham ngộ hạ công phu.

 

Phật do người tu, thành thần tiên, làm thánh phật đều có những bài tập mà nhất định cần phải hoàn thành; 7 môn bài tập đều thấu suốt tinh thông, tự mình tu trì, tham tưởng kĩ càng, sửa chữa lỗi lầm, thành tâm hướng thiện, gặp phải những nghi hoặc thì phải cố tìm giải pháp, giải đáp trong đó. Hãy hỏi lòng mình, cái tâm sơ phát ban đầu, nguyện lực tâm nguyện ban đầu phải chăng kiên trì chẳng thay đổi ? con đường tu hành gặp phải những chông gai, gặp phải những sóng gió mưa bão dữ dội phải chăng đánh thức được cái tâm mê muội ?

 

Mượn nhờ vào sự đời để tu luyện thành phật; con đường thành phật chẳng có những nghi hoặc, có nghi thì cần phải tìm cầu những kiến giải đúng đắn; nếu khắp nơi đi tìm người  tùy tiện hỏi, nào có thể đúng ? mất gốc quên cội, lẽ nào có thể tìm được sự giải thoát ? Mỗi khi hành động bất cứ một công việc gì mà không thành tựu ( hành động mà chẳng đạt ) , đều cần phải quay lại tìm nguyên nhân ở mình ( ví như sự việc chẳng thành công, gặp phải những khốn khó hoặc trắc trở, hoặc quan hệ nhân sự không được tốt thì phải tự mình phản tỉnh, mọi thứ đều phải tìm nguyên nhân từ trên mình bản thân ).

 

Hôm nay tặng cho các đồ nhi quyển “ Thần Khóa ” này, trên con đường tu hành có khổ có nạn, hãy cùng nhau chung gánh vác, chẳng nhẫn tâm để các đồng tu gặp kiếp nạn khảo rớt, niệm niệm trợ người giải nghi nan ( nghi nan : những đạo lí hoặc vấn đề nghi hoặc khó hiểu khó giải – giải trừ những nghi hoặc khó khăn ), hãy quan tâm thông cảm thấu hiểu thật nhiều, bao dung thật nhiều. Làm việc có hiệu suất, chẳng để uổng mất cơ may tốt lành, hãy nắm bắt tốt thời cơ, thật tốt mà khai sáng một thánh nghiệp huy hoàng, được không ?

 

Lập lớp mở lớp chương trình rộng

Tùy duyên phương tiện khải Nguyên Lương

 ( tùy căn mà dạy, mở mang trí thức trí tuệ giúp các Nguyên Thai Phật Tử thông hiểu )

 

Người trí tuệ thì chơn tu tốc tiến bàn

người hiểu rõ và có trí tuệ sáng suốt thì chơn tu thật luyện, nhanh chóng tiến về trước mà tu bàn )

 

Tích công lũy đức được phẩm sen báu thơm ngát

Khởi tâm động niệm nên trì vệ

( nên duy trì bảo vệ chánh niệm )

Gieo nhân kết quả hiện thiên lương

hễ gieo giống tốt thì gặt hái quả tốt, hiển hiện ra thiên lí lương tâm phật tánh thanh tịnh vốn có )

Thế giới an khang nhờ mọi người

Cùng dắt tay nhau khai hoang tốt

Rót vào những giáo hóa của Thánh Hiền

Đề xướng luân lí cổ đức khiến cho được hưng thịnh

Tùy cơ độ hóa giáo dục những Anh Tài

Với Lòng Yêu thương nhẫn nại đề bạt nên những nhân tài trụ cột

Người có chí thì chẳng việc gì khó cả

Mài sắt nên kim chí khí thật kiên cường

Sủng nhục bất kinh bước chân vững chắc

sủng nhục bất kinh : được sủng ái hay bị sỉ nhục đều chẳng động tâm, chẳng vị sự được mất mà tâm lung lay dao động )

Hỏi lòng chẳng thẹn trách nhiệm đang gánh vác, có được không ?

 

Tề tụ vui vẻ nhạc tiên hát

Pháp hỷ tràn trề tiếng nhạc trời truyền lan

Tu thân chánh tâm mang thành ý

Nguyện đem đại đạo cứu cõi trần

Nhớ sự dưỡng dục của cha mẹ

Tri ân báo đáp trong ngày thường

Lập thân hành đạo chớ quên Ân

Độ kỉ thân bằng thoát biển khổ, có được không ?

độ hóa bản thân cùng bạn bè thân thích của mình thoát khỏi biển khổ mênh mông ) .

 

Phê đến đây thầy không nói nhiều thêm nữa

Bế lớp rồi thánh huấn chẳng dám quên

Luôn luôn suy xét, hành vi chơn thật

Mới là đồ đệ tốt của thầy

Thầy ẩn trong Đàn ( phật đường ) nguyện đồ đệ :

Bình an mãi mãi, đều cát tường, ha ha, ngưng !

 

 

 

戒律

 

 

 

西元二O一四年六月二十八日

 

民國一O三年歲次甲午六月初二日

 

斗南 慈濟宮 雲林道場 祥和區法會

 

恭求仙佛慈悲指示

 

遵守佛規為戒律,自修自覺奠根基。

 

誠心抱守養正氣,菩提般若渡愚癡。

 

自修自悟,自覺自察。

 

以戒為師,心行平直。

 

以覺為師,君子慎獨。

 

工夫戰兢,臨深履薄。

 

吾乃 活佛師尊,

 

奉 旨,至佛宮,

 

隱身參叩  慈容,

 

再問賢徒否安寧?定心平氣無雜慮,

 

靜待為師批訓情。哈哈!

 

修身以道正心房,法天則地正齋莊。

 

仁義禮智信為守,尊師重道立志揚。

 

真功建立實善做,誠發心願行日常。

 

規行矩步無雜亂,舉直錯枉正紀綱。

 

明道致用參根本,繼往開來傳馨香。

 

棒棒相接規章守,標準修士立棟樑。

 

感恩學習在道場,奉獻付出喜樂洋。

 

不忮不求不貪妄,無慾至柔以克剛。

 

柔弱居上觀流水,君子不器處十方。

 

行道循法不離本,舉足為法古德昌。

 

律己以嚴寬待眾,仁心仁聞現天良。

 

智者不惑體天意,濟世為懷渡賢郎。

 

仁者不憂安心地,無愧無怍表慈腸。

 

勇者不懼迎風浪,狂風驟雨任肩扛。

 

捨我其誰恩莫忘,任重道遠邁康莊。

 

戒律當要日察省,二六時中勿張狂。

 

戒己身心不踰矩,做個榜樣濟世良。

 

遵行佛規首重道,道德仁義居心腸。

 

道法自然非勉強,責己之過改善良。

 

能無二過為表率,願無伐善真慈祥。

 

愛人以德不分彼,同心共辨駕法航。

 

不忍一人苦海陷,援之以道共扶匡。

 

好嗎?

 

歡歡喜喜課來聽,明明白白心氣平。

 

掃除俗慮無煩惱,事出有因當察清。

 

不陷不義不仁者,不輕責人傷道情。

 

有志共許天事辦,齊力駕舟脫苦坑。

 

當思人人皆不易,多方職責須擔承。

 

十全十美為理想,還得十人眾完成。

 

截長補短填缺憾,圓滿天事喜樂迎。

 

好不好?

 

借機留訓勉徒兒,看看徒兒進步否?

 

新的開始自成就,期許未來聖志謀。

 

謀劃此生之理想,以友輔仁渡塵疴。

 

洗心滌慮無畏懼,信心滿滿更上樓。

 

師伴賢契一路走,修辦過程志愿酬。

 

徒兒們啊多珍重,揚道濟世挽原儔。

 

哈哈止。

 

 

 

 

願行

 

 

 

西元二O一四年六月二十九日

 

民國一O三年歲次甲午六月初三日

 

和美 天佑佛院 臺中道場不分區越語法會

 

恭求仙佛慈悲指示訓

 

慈悲願行渡裟婆,飲水思源捨即得。

 

感恩知足常喜樂,積極行道修成佛。

 

立志任重,立品道遠。

 

立志飄洋過海,無志寸步難行。

 

點塔七層,不如暗處一燈。

 

吾乃 濟公活佛,

 

奉 慈諭,至佛院,

 

躬身早參 皇座,復問賢徒否心歡?

 

凝神諦聽用心專,

 

靜待為師批訓篇。哈哈!

 

眾徒兒好!

 

誠心敬意存心中,抱道奉行知持恒。

 

不分彼此互成長,謙恭有禮方良賢。

 

進退合道正知見,入班參究道理聽。

 

真功實善為人本,樂善行持表至誠。

 

精誠不息止至善,善道持修終成功。

 

好嗎?

 

天人一貫助道宏,契機應時此會中。

 

立願行深大千濟,真心表天天助成。

 

誓愿發出由心起,念茲在茲不迷矇。

 

願行合一不離本,循序漸進推道程。

 

接起天人橋樑穩,引領有緣歸故宮。

 

來去當要知歸所,莫要沈淪困厄中。

 

迷迷茫茫生死轉,何處覓爾本來宗?

 

三寶得之真修煉,返家之路須進行。

 

實心實意踏步往,康莊大道豈虛評?

 

為者當知其尊貴,非是不為乃不能?

 

不能斷除嗔癡愛,貪妄世俗之利名。

 

首要掃除諸罣碍,三心四相不復生。

 

恢復天真之率性,行之坦蕩天路通。

 

有心有願知行貫,願行無悔皆可成。

 

明否?

 

徒兒們!

 

找來昨日光慧、正和、濟善、慈濟,

 

與今日普化、天佑六篇訓文,

 

其中有品格、功德、火候、禮節、

 

心念、戒律與願行七門功課,集結成冊。

 

修持入門,日日參研,

 

切磋琢磨,用心專精,一門深入。

 

又寄仙樂一曲〈神仙籍〉,可自編曲,

 

刊印成口袋書,書名為《神課》,隨身參悟下工夫。

 

佛由人修,成神仙、做佛聖,

 

有必要完成之功課;

 

七門功課皆精透,自修持,

 

細細參想,改過遷善;

 

遇疑惑,從中求解。

 

問己心,初發之心、初衷願力,

 

是否堅持不更變?

 

修行路途遇荊棘、遭風浪暴雨,

 

是否打醒迷昧的心?

 

借世事煉成佛;

 

成佛之路無疑惑,有疑當要求正解;

 

四處求訪胡亂問,豈能中得?

 

失根忘本,豈能尋得解脫?

 

行有不得,反求諸己。

 

今日送給徒兒這本《神課》,

 

修行路上有苦有難,共同擔當;

 

不忍同修遭劫考,念念助人解疑難;

 

多善解、多包容。

 

行事有效率,不枉良辰佳期;

 

把握時機,好好開創一番輝煌聖業。

 

好嗎?

 

開班設班課程廣,因材施教啟原郎。

 

明者真修速前辦,積功累德品蓮香。

 

起心動念當維護,種因結果現天良。

 

世界安康賴你我,共同攜手來開荒。

 

注入聖賢之教化,提倡倫理古德昌。

 

隨機渡化英才育,愛心耐心拔棟樑。

 

有志之者無難事,磨杵成針志堅強。

 

寵辱不驚腳步穩,問心無愧任擔當。

 

好否?

 

齊聚歡樂仙樂唱,法喜充滿天音揚。

 

修身正心抱誠意,願將大道濟塵鄉。

 

念及父母之養育,知恩圖報於日常。

 

立身行道恩莫忘,渡己親朋脫汪洋。

 

好不好?

 

師言批此不多講,畢班聖訓不敢忘。

 

時時參想真作為,方是為師好徒郎。

 

師隱壇中願徒契:平安永在皆吉祥。

 

哈哈止。

Số lượt xem : 154