BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đề thi (Từ huấn của Tiên Phật)

Tác giả liangfulai on 2023-05-24 18:11:06
/Đề thi (Từ huấn của Tiên Phật)

Từng cái từng cái một đề thi

Nhẹ nhàng đặt vào trong sinh mệnh

Người tu đạo gặp phải vấn đề

Con quen bình tâm tịnh khí, cảm ân trân trọng

hay đã quen giận sôi đầy bụng oán đất trách trời ?


 

Nếu như con đối với thảy mọi sắp đặt của ông trời,

tất cả những cảnh ngộ của đời người

tâm đều tồn sự cảm kích tràn đầy ý nghĩ cảm ân

ta tin rằng những áp lực mà con đã đối mặt

chắc chắn sẽ khải phát tiềm lực vô cùng trong con.

 

Nếu như con đối với tất cả những bố cục của vận mệnh

tất cả từng li từng tí của sinh mệnh

đều xem như sự đả kích, tràn đầy ý thù địch

Cho dù kịch bản của con là hài kịch

Cũng có thể diễn ra vở bi kịch khiến người ta tiếc nuối thở dài

 

Tốt xấu đều là nắm bắt trong tay mình

Trừ phi con bỏ cuộc, trừ phi con chẳng tận lực cầu tiến

Từng bước từng bước một sẽ để lại dấu chân

Một lời nói một hành động sẽ lưu lại thành tích

Nỗ lực chẳng lười nhác sẽ sáng tạo cơ hội tốt đẹp

Nội tâm cung kính thành khẩn sẽ sáng tạo ra kì tích.

 

Vở kịch lớn Bạch Dương đặc sắc tuyệt vời đáng mong đợi

Chớ có tự xem mình như trọng tài thẩm phán

Chỉ cần cẩn thận mà giải đề thi

 

Lập nguyện liễu nguyện là thứ nhất

Tông chỉ của đạo vĩnh không rời

Phật quy lễ tiết chớ quên mất

Ngôn hành cử chỉ phải phù hợp

Nếu chịu dựa theo đó mà hành

Bảo đảm con vạn sự như ý

 

 

 

 Hoạt Phật Sư Tôn từ huấn rằng :

 

Trong những trắc trở liên tục không ngớt mà lũy tích kinh nghiệm

Trong đủ thứ những nếm trải thử nghiệm mà tăng trưởng trí tuệ

Trong những khảo nghiệm của đủ thứ các ải mà kiên định chí hướng

Trong việc lấy xả của sự tiến thoái mà kiên trì dốc lòng phát tâm chí

Trong những khốn ách của sự cùng bách mà khích lệ ý chí kiên định bền bỉ

Số lượt xem : 458