BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tà Dâm và Quả Báo của Tà Dâm

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 08:51:11
/Tà Dâm  và Quả Báo của Tà Dâm

Đối với các Ưu Bà Tắc ( các nam phật tử tại gia. Cũng gọi là thiện nam hay là cư sĩ. cũng gọi là thanh tịnh sĩ, cận sự nam. ) mà nói thì ngoại trừ quan hệ nam nữ giữa vợ chồng ratất cả mọi quan hệ nam nữ không được luật pháp quốc gia hoặc đạo đức xã hội thừa nhận thì đều là tà dâm.


Trên mặt giới luật liên quan đến tà dâm thì có các quy định tường tận. Ở đây chỉ nói về mấy phương diện chủ yếu mà các Ưu Bà Tắc có thể tham chiếu lĩnh hội và cũng thích hợp ứng dụng.

 

Nếu hành dâm trong những tình huống, những lúc “ phi thời ” ( những ngày tháng và thời điểm không nên hành dâm mà giới luật đã quy định, ví dụ như hành dâm vào ban ngày ), những nơi “ phi xứ ” ( những nơi chốn ngoài phòng ngủ và “ 3 đường ” không nên hành dâm mà giới luật đã quy định ), “ phi nữ ” ( ngoại trừ phái nữ ra, các loại người có những đặc trưng giới tính khác - những người đồng tính luyến ái, thái giám …, các loài súc sanh ) , “ xử nữ ” ( các cô gái chưa kết hôn ), “ tha phụ ” ( những phụ nữ đã có chồng ) , “ thuộc tự thân ” ( hành dâm nơi tự thân ) … thì thảy đều là tà dâm.

 

Nếu như đối với súc sanh ( hoặc nữ ), đối với các “ xác chết nữ ” hư thối, đối với nhiều “ nữ giới ”, đối với các “ nữ phạm ” trong ngục, thừa lúc người khác gặp nguy mà uy hiếp đối với các cô gái chạy trốn lánh nạn, đối với vợ của sư trưởng, gần gũi với các ni chúng xuất gia làm những chuyện phi phạm hạnh, như cưỡng bức đối với tỳ kheo ni, bắt ép thân hoặc ôm người xuất gia, tiến đến chỗ 3 đường quan hệ đường miệng, đường tiểu tiện, và đường đại tiện ) làm những chuyện phi phạm hạnh thì gọi là tà dâm. ( có liên quan đến 3 đường thì theo những đối tượng khác nhau, những tình huống khác nhau mà đắc những tội nhẹ hoặc tội nặng khác nhau. Ở đây chỉ sơ lược. )

 

Vào thời chiến loạn ác liệt, thời loạn thế, thời bạo vương ra đời, hoặc gặp phải những thời khắc rất khủng khiếp, nếu như lúc bấy giờ vì để bảo vệ cho thê tử và tiểu thiếp của mình, hy vọng họ tránh khỏi việc bị làm ô nhục mà miễn cưỡng lệnh thê thiếp của mình cạo tóc xuất gia để cho người bình thường không dám cưỡng hiếp họ, thế nhưng sau khi họ xuất gia rồi mà mình vẫn cứ “ gần gũi ”, bắt ép thân hoặc ôm, như thế cũng đắc tội dâm. Nếu như không chỉ bắt ép thân, ôm ấp, mà còn đến 3 đường - đường miệng, đường tiểu tiện, đường đại tiện thì càng đắc tội dâm nặng.

 

Ở những nơi ven đường, ven tháp miếu, ven chùa chiền, những nơi đại chúng tụ tập, nếu như tự thân, hoặc nếu với người khác làm những chuyện phi phạm hạnh ở những nơi đã thuật như trên thì đắc tội tà dâm.

 

Nếu như trong khoảng thời gian thủ hộ “ linh ” sau khi cha mẹ, huynh đệ, quốc vương qua đời, hoặc là hẹn hò với người khác trước, hoặc là đồng ý cho phép người khác trước, hoặc là tiếp nhận tài lễ trước, hoặc là tiếp nhận sự mời mọc trước ( mục đích là dể làm chuyện phi phạm hạnh ) thì đắc tội tà dâm.

 

Nếu như ở bên cạnh các tượng gỗ, đất sét, tranh thánh hiền tiên Phật, và ở bên cạnh tử thi làm chuyện phi phạm hạnh thì đắc tội tà dâm.

 

Nếu như vào lúc “ tự dâm ” ( thủ dâm hoặc các phương thức tự dâm khác ), do bởi chẳng có đối tượng thực thể mà khởi vọng tâm, đã sản sinh những sự tưởng việc làm chuyện phi phạm hạnh với người khác ( đem vợ của mình tưởng tượng ra vợ của người khác ); lại nhìn thấy vợ của người khác mà không mang ý tốt, đã sản sinh ra sự tưởng tượng làm chuyện phi phạm hạnh với mình, loại “ dâm ý ” đơn phương diện này cũng gọi là tà dâmThủ dâm làm ô nhiễm tâm tánh của bản thân, phá hoại đạo nghiệp. 

 

Những tội tà dâm đã nêu trên cũng có nặng nhẹ, nếu do “ phiền não nặng ” ( nếu tham sân si khá mãnh liệt ) thì đắc tội nặng; do “ phiền não nhẹ ” phát sinh thì phạm tội nhẹ.

 

Sự hành dâm phi thời phi xứ giữa vợ chồng với nhau cũng là tà dâm. Dùng các đồ chơi tình dục để tự dâm cũng là tà dâm, bán dâm, chơi gái thì càng là tà dâm. Tà dâm có tội, tất có ác báo. Tình một đêm cũng là tà dâm; ngoại tình, có vợ béthông gian ngoài hôn thú là tà dâm; chung sống trước hôn nhân vụng trộm nếm trái cấm thử nghiệm sống thử chưa có đăng kí lãnh nhận giấy chứng nhận kết hôn được pháp luật thừa nhận bảo hộ mà đã chung sống như vợ chồng ). Nếu như lại phá thai sát sanh do loại tà dâm này dẫn khởi thì càng là tội lỗi vô lượng vô biên, phải chịu đau khổ vô lượng vô biên nơi địa ngục. Hy vọng mọi người hãy cẩn thận. Cho dẫu trăm ngàn kiếp, nghiệp đã tạo chẳng mất đi. Khi nhân duyên hội ngộ thì quả báo vẫn phải tự chịu.

 

Tà dâm là việc mà trời đất không dung, quỷ thần phẫn nộHễ có cái tâm này, tuy rằng chưa làm chuyện ấy, nhưng đã làm tổn âm đức ( điều phúc đức không ai biết, chỉ quỷ thần biết ). Người đã thật sự phạm rồi thì không những bản thân tất có tai hoạ, vả lại còn làm liên luỵ đến con cháu trong nhà, không chỉ hiện đời cảm thụ quả khổ, còn kéo dài đến trường kiếp vị lai.

 

Việc tà dâm chính là dùng chút thời gian ngắn ngủi tạo tội ác tày trời, vậy nên phàm những người phạm vào tà dâm thì từ đấy mà có người bị đoạt mạng, từ đấy mà có người bị giảm lộc giảm thọ, từ đấy mà có người tan cửa nát nhà, từ đấy mà có người tuyệt tự; hoặc trong mệnh vốn lẽ ra được tôn vinh phú quý, nhưng vì tà dâm mà nghèo nàn khốn khổ khốn đốn suốt đời; hoặc trong mệnh lẽ ra là phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn nhưng lại gặp phải chuyện bị thương bên ngoài, bị bệnh bên trong, chết yểu, hoặc có thê nữ vốn dĩ trinh lương hiền thục nhưng lại trở thành bạn lữ để người khác chơi dâm. Ác báo hiện đời của tà dâm thì không chỉ sổ sách xưa ghi chép thuật lại rất nhiều, mà báo chí ngày nay cũng ngày ngày đăng tải. Phàm những bài báo này, nếu như tỉ mỉ cặn kẽ tìm tòi tra cứu tiền nhân hậu quả thì biết là hoạ phước vốn không cửa, duy chỉ có con người tự chuốc vời mà đến; quả báo của thiện ác như bóng theo hình.

 

Quả báo của sự dâm ác thì luật trời nghiêm nhất, gian dâm thê nữ của người khác, làm ô nhục vợ con người khác, thì chịu khổ 500 kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh làm lừa làm ngựa, lại 500 kiếp mới khôi phục trở lại thân người, làm kĩ nữ đào kép. Lập mưu tạo kế, thông gian với quả phụ tăng ni, làm bại hoại giới hạnh của người khác thì chịu khổ 800 kiếp trong địa ngục mới được thoát sanh làm dê làm lợn cho người ta giết mổ, lại 800 kiếp mới khôi phục lại thân người, làm người câm người mù. Bậc dưới loạn với bậc trên, bậc có tuổi loạn với người nhỏ tuổi, làm bại hoại cương thường, chịu khổ 1500 kiếp ở trong địa ngục mới được thoát sanh làm rắn làm chuột, lại 1500 kiếp mới đắc được thân người, hoặc chết ở trong bào thai mẹ, hoặc chết trong thời kì thơ ấu, chẳng được hưởng thọ theo tự nhiên. Một người lúc sống phạm giới tà dâm bao nhiêu lầnthì khi chết sẽ bị một cái cưa lớn cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu lần. Sinh tiền kết hôn một trăm lần thì chết rồi bị cưa một trăm lần. 

 

 

 

Nỗi khổ của địa ngục thì khổ không kể xiết. Những nỗi khổ nơi địa ngục thì cực kì khó mà nhẫn chịu. Nếu vào Địa Ngục Vô Gián thì ngày siêu thoát càng là xa xôi vời vợi không có kì hạn.

( Kiếp : đơn vị thời gian, khoảng 13 ức 4384 vạn năm )

 

Tội tà dâm đã cực nặng, dẫn phát người khác tà dâm thì tội ấy càng nặng hơn. Thiên giới ghi chép rằng : “ tạo các sách dâm làm hư hoại lòng người, chết rồi đoạ vào địa ngục vô gián, mãi cho đến khi những sách ấy bị diệt tận, những kẻ vì các sách ấy mà tạo ác, tội báo đều không, thì mới được thoát sanh. ” Từ đấy có thể biết rằng những người mà in tạo các sách dâm, thì sự trách phạt ở cõi âm là vô lượng vô biên; những người mà buôn bán lưu thông thì quả báo nhất định chẳng nhẹ. Các trang web và băng đĩa sex ngày nay làm loạn tâm chí người càng đặc biệt nghiêm trọng hơn cả các sách dâm; phàm là những người chế tác, bán, cho thuê, triển chuyển sang tay lưu thông thì những ác quả hoạ ương mà họ phải chịu lẽ nào càng không thê thảm khốc liệt sao !

 

Tội dẫn phát người khác tà dâm đã nặng thì cái công biết ngăn phòng người khác tà dâm tất lớn. Nếu bởi vì khuyên bảo nhiều người không phạm tà dâm thì sẽ được nhiều phước, con cháu đời sau cũng có thể thường được cát tường phát đạt. Nếu những người đã từng tự phạm tà dâm hoặc đã từng dẫn phát người khác phạm thì nên thống thiết hối cãi, nỗ lực làm việc khuyên bảo này, lấy cái công ngăn ngừa tà dâm, cái đức khuyến thiện này, dùng cái tâm thành khẩn sửa bỏ lỗi cũ, tu các hạnh lành mai sau, để sám chuộc cho những tội khiên xưa cũ, thì có lẽ có thể tiêu giảm hoạ ương. Nếu như công thâm đức hậu thì tai chướng tiêu mà được sao phước chiếu rọi đến.

 

 

 

Số lượt xem : 586