BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phương pháp thành toàn đạo thân

Tác giả liangfulai on 2023-07-07 05:15:07
/Phương pháp thành toàn đạo thân

Phương pháp thành toàn đạo thân

 

I. Lời nói đầu

 

1. Hoạt Phật Sư Tôn từ bi nói rằng : “ tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm. ” Thành toàn đạo thân là biểu hiện cụ thể của bàn đạo tận tâm.


 

2. Bên ngoài thì độ người, bên trong thì độ bản thân, tu bàn hợp nhất, vận dụng cả sự từ bi và trí tuệ. Thành toàn người chính là từ chỗ độc thiện kì thân ( bảo vệ gìn giữ những tiết tháo tu dưỡng của cá nhân mình ) mà sau đó tiến đến kiêm thiện thiên hạ ( rộng bố ân trạch, khiến cho các chúng sanh trong thiên hạ có thể nhận được ân huệ ấy ) là công phu “ chánh kỉ thành nhân ” của nho gia, cũng chính là “ tự giác giác tha ” ( tự mình giác ngộ rồi cũng giúp cho người khác giác ngộ ) của phật gia để đạt đến tiến trình giác hành viên mãn, là tinh thần của phật pháp đại thừa, cũng là sự thị hiện “ bồ tát nhân gian ” mà các tu sĩ bạch dương hiện nay thực hiện.

 

II. Xây dựng tâm lý nên có khi thành toàn đạo thân

1. Phát tâm :

Chính là phát cái tâm bồ đề, Cổ Đức rằng : “ tâm phát thì chúng sanh có thể độ, nguyện lập thì phật đạo có thể thành ”. Muốn thành toàn người, điều quan trọng nhất là phải phát tâm từ bi. Đức Khổng Tử nói rằng : “ nhân giả tức hữu dũng ” ( tạm dịch : người có lòng nhân tất có sự dũng cảm ), Lục Tổ Huệ Năng rằng : “ nào ngờ tự tánh có thể sanh vạn pháp ” đều chỉ thị rõ “ phát tâm ” là nguồn gốc động lực lớn nhất của độ người, thành toàn người, tất cả mọi phương pháp phương tiện quyền xảo sẽ từ đấy mà nảy sanh.

 

2. Lòng nhiệt tình :

Thầy Tế Công Hoạt Phật nói rằng : “ chỉ có phát tâm vẫn chưa đủ, vẫn cần phải có một phần tâm thành khẩn nhiệt tình ” , tản phát một phần thành khẩn nhiệt tình mới có một phần sức mạnh thành toàn, làm ấm áp bản thân, cũng làm ấm lòng người khác. Bàn sự tích cực chuyên chú, thích thành toàn người mà chẳng chán mệt chính là tinh thần giảng dạy chỉ dẫn chẳng biết mỏi mệt của đức Khổng Tử. Do vậy, then chốt thành công trong việc thành toàn đạo thân là ở “ sự nhiệt tình ”, có thành tâm mà không có sự nhiệt tình thì thành tâm bằng số không. Thầy Tế Công Hoạt Phật nói rằng : “ cứ tha hồ mà dâng hiến tình cảm, bất kể họ có lãnh nhận tình cảm hay không ”.

 

3. Lòng nhẫn nại:

Thầy Tế Công Hoạt Phật rằng : “ người tu đạo phải có một cái tâm nhẫn nại ”. Công trình phổ độ Bạch Dương vĩ đại to lớn, nhưng mà chúng sanh thì lại là phiền não dày đặc, thành toàn chẳng dễ. Một vị đạo thân mới vào cửa phật, thường do việc phàm ràng buộc ngăn cản mà sau đó ảnh hưởng đến cái sơ phát tâm ấy, do vậy muốn thành toàn đạo thân nhất định cần phải có lòng nhẫn nại vô song, nỗ lực ra sức thực hành nhẫn nhục ba la mật, ý chí kiên cường, tuy chịu hết mọi sự trắc trở nhưng vẫn kiên trì không thay đổi, phấn đấu đến cùng thì mới thấy được cái công phu ấy. Không được dễ dàng từ bỏ bất kì một vị đạo thân nào, cho dù nhất thời chẳng thể phát tâm cũng phải duy trì gìn giữ liên lạc, vào thời cơ thích hợp lại tiến thêm một bước để thành toàn. Do vậy, thành toàn người giống như “ cỏ của vườn xuân, ngày chẳng thấy được sự lớn lên của chúng, nhưng tháng thì thấy có chỗ tăng trưởng lên thêm ”. Trãi đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày tháng mới tỏ lòng người.

 

4. Tâm đồng cảm

Chính là đứng trên lập trường của người khác mà đi thể hội tâm ý của người khác, nghĩ thay cho người khác trên mọi mặt, chính là cái gọi là “ người cùng tâm này, tâm cùng lý này ”. Các tu sĩ Bạch Dương thực hành pháp tu hành của Nho Gia, tại gia xuất gia, cá nhân, gia đình, sự nghiệp đều phải đồng thời kiêm lo đến, thật sự là “ việc nhà, việc nước, việc việc đều quan tâm; việc Thánh, việc Phàm, việc việc đều dụng tâm ”. Đời người tại thế khó tránh khỏi họa và phước, khốn cùng và hiển đạt, biến hóa vô thường; cho nên muốn thành toàn đạo thân nhất định cần phải có tâm đồng cảm, đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ thay cho người ta, tôn trọng, lắng nghe, cảm nhận như thân mình đang chịu vậy, sau đó dẫn dắt chỉ dạy cho họ, như thế mới có hiệu quả.

 

III. Phương pháp thành toàn đạo thân

1. Phương thức cơ bản :

 

a. Cảnh giáo :

Mọi người trong phật đường hiện ra thiên tâm, nhã nhặn, hòa bình, hợp tác với nhau, cùng hộ trì đạo trường thanh tịnh, tạo thành bầu không khí an hòa vui vẻ thân thiết, khiến cho các đạo thân cảm nhận được sự thù thắng của đạo trường, dẫn đến sự vui thích quay trở về tiếp cận đạo trường; cũng có thể dựa theo tình huống thực tế của những môi trường hoàn cảnh khác nhau mà chế định ra những phương pháp thích hợp tương ứng; thật tốt mà tận dụng môi trường thành toàn tốt đẹp phát huy hiệu quả của cảnh giáo, ví dụ như : lúc thăm gia đình đạo thân nên quan tâm đến sức khỏe bố mẹ người nhà, việc học của bọn trẻ trong gia đình họ, hoặc mời họ đến phật đường để nhận được phật quang phổ chiếu, hoặc những chuyến đi hành hương viếng thăm chùa miếu để đi cảm nhận sự hùng vĩ của đạo trường …

 

b. Thân giáo :

Khổng Tử rằng : “ Kỳ thân chính, bất lệnh, nhi hành, kỳ thân bất chính, tuy lệnh, bất tùng ” ( tạm dịch : Người lãnh đạo tự sửa mình ngay thẳng thì dù không ban bố mệnh lệnh thì dân chúng cũng sẽ tự giác làm; người lãnh đạo bất chính dù ban bố mệnh lệnh thì dân chúng cũng không phục tùng ). Đôi mắt của các đạo thân là rất sáng đấy. Nếu bản thân tự chẳng thể tu trì, sửa bỏ thói hư tật xấu, bỏ đi tánh nóng nảy thì chỉ thành toàn họ được nhất thời, thành toàn không được vĩnh viễn. Do vậy, lúc nào cũng phải cần mẫn tu đức hạnh bên trong, tu thân, tề gia, tam thanh tứ chánh, phẩm cách cao thượng, tuân thủ phật quy, dùng đức hạnh để cảm hóa mới là cái đạo căn bản; mặt khác lấy thân mình làm gương, tích cực tinh tiến, làm giàu đạo học và năng lực thao bàn của mình và nhiệt tình chân thành tham gia vào các hạng liệt bàn đạo sẽ là tấm gương tốt nhất.

 

c. Ngôn giáo :

Trước tiên phải tìm hiểu đối tượng mà mình muốn thành toàn, bao hàm giới tính, tuổi tác, học vấn, chức nghiệp, cá tính, kĩ năng chuyên môn, sở thích, nhu cầu, các thành viên trong gia đình …để tiện cho việc nhân tài thí giáo ( căn cứ vào trình độ nhận thức, năng lực học tập và tố chất của mỗi người mà thầy giáo lựa chọn phương pháp học tập thích hợp với đặc điểm của cá nhân mỗi học sinh để dạy học, phát huy điểm mạnh của học sinh, bù đắp những chỗ thiếu của học sinh, kích phát niềm hứng thú học tập, dựng nên lòng tin của học sinh đối với việc học tập, từ đấy mà thúc tiến sự phát triển toàn diện của học sinh ). Còn về phần trên nội dung thì người thuộc hàng thượng thừa giảng tánh lý tâm pháp, người trung thừa giảng nhân sanh chân đế, người hạ thừa giảng nhân quả luân hồi hoặc là vận dụng đan xen tổng hợp, phàm cái gì cũng chuẩn bị trước để tránh trở ngại, tùy cơ thành toàn. Trước hết thì tán gẫu những chuyện thường ngày trong gia đình rồi mới tiến vào chủ đề, nhẹ nhàng hài hòa, thái độ đoan trang, tự nhiên không gò ép, khiêm tốn cung kính lễ phép. Tiền Nhân từ bi rằng : “ tâm chân thành, sắc mặt ôn hòa, khí hòa, lời nói lịch thiệp uyển chuyển là có thể làm cảm động người khác nhất. ” Nếu muốn thỉnh mời các vị Tiền Hiền hiệp trợ thành toàn thì trước hết cần phải làm tốt công phu bố đức, khiến cho các hậu học có thể ngưỡng mộ các vị Tiền Hiền, chẳng những nghe lời của họ mà sau đó còn tiến đến noi theo những hành vi của họ mà làm.

 

2. Các hình thái thành toàn :

a. Thành toàn với hình thức cá biệt


Thăm viếng riêng tư các đạo thân, viết thư và email liên lạc, vô cùng có cảm tình, hoặc có thể tìm mời bạn cùng chung thành toàn, các chủ đề nói chuyện tương đối nhiều, thể hiện sự dung hợp cảm tình, thường xuyên qua lại, dễ cho việc bồi dưỡng bầu không khí.

 

b. Thành toàn với hình thức chỉnh thể

Lớp nghiên cứu tập thể lên lớp, người nhiều thì có đạo khí ( bầu không khí của đạo ) vô cùng có hiệu quả, có hệ thống, nhưng thiếu tình cảm.

 

c. Thành toàn với hình thức giao lưu

Thăm viếng học hỏi : có thể dẫn các đạo thân đi thăm viếng những phật đường, hỏa thực đường tương đối có đạo khí, điều này có thể giúp cho họ trong việc dùng điểm mạnh của người khác để bù đắp vào điểm yếu của mình, kích phát cổ vũ cho sự trưởng thành; cũng có thể dẫn dắt các đạo thân cùng bàn sự, cổ vũ khích lệ họ độ người hoặc đi cùng với mình để độ người, sự tâm đầu ý hợp ngầm, sanh phát tâm từ bi và ý thức tự giác gánh vác lấy trách nhiệm trọng đại.

 

d. Thành toàn với hình thức tham dự :

Lão Tiền Nhân rằng : “ việc trước phật mọi thứ đều thông ”, thường ngày chỉ dạy cho các đạo thân quen thuộc với những thao tác thật tế, phương thức thao trì bàn lý, những yếu lĩnh vận hành của đạo trường, đặc biệt cần phải cổ vũ khích lệ nhân tài tham dự các hoạt động của đạo trường, như ngày lễ quay về phật đường hiến cúng khấu đầu, lúc bàn đạo mời trở về phật đường để học tập liễu nguyện…là mẫu hình thức tiêu chuẩn thành toàn trực tiếp có hiệu quả nhất.


3. Những yếu kĩnh của thành toàn

a. Xây dựng tư liệu tỉ mỉ chi tiết :

Dùng việc ghi chép thay cho việc ghi nhớ trong đầu. Sau mỗi lần bàn đạo, từ trong sự sàng lọc tuyển ra danh sách có thể thành toàn, phối hợp với dẫn bảo sư xây dựng tư liệu cơ bản, ghi chép xuống tình trạng thăm viếng thành toàn để làm nền tảng căn cứ tham khảo tiếp tục duy trì sự quan tâm vun bồi; thường xem xét lại, chỉnh lí danh sách chờ đợi thành toàn, tìm kiếm cơ hội thành toàn. Bất cứ lúc nào cũng nắm bắt danh sách đạo thân của các loại tình huống như : mới cầu đạo, lớp viên tiến tu thuộc các cấp, những đạo thân cũ đã mất liên lạc, đạo thân thuộc những tình huống đặc biệt khác.

 

b. Thường quan tâm liên hệ :

Việc thành toàn không thể chỉ dựa vào đạo lý, nhất định cần phải xây dựng tình cảm sâu dày với các đạo thân. Bắt đầu làm từ nhân đạo, vô cùng quan tâm chu đáo đến người khác, quan tâm đến cuộc sống, gia đình, sự nghiệp…của họ, đi sâu vào vòng sinh hoạt của họ, có lòng  vui chung với niềm vui của người khác, có lòng bi hoài nhổ trừ những nỗi đau khổ của người khác, giống như người một nhà vậy, như thế mới có thể lâu dài. Tham dự những việc lớn của các đạo thân như đám cưới, tang lễ, thăng quan, dọn nhà mới…để kết thiện duyên với gia đình của họ, đặc biệt việc thăm bệnh, quan tâm người bệnh sắp lâm chung, thăm viếng chia buồn, hiệu quả thành toàn càng tốt.

 

c. Chú ý nắm bắt hiệu quả của thời gian

Mạnh Tử rằng : “ tuy có trí tuệ, chẳng bằng thừa thế, tuy có cái cuốc, chẳng bằng chờ thời ”, tất thu được hiệu quả lớn mà lại tốn ít công sức. Hãy nắm bắt lấy bất cứ cơ hội nào, như mồng một, mười lăm, bàn đạo, pháp hội, lớp nghiên cứu, trại thành trưởng…tùy duyên thành toàn; đặc biệt cần phải giỏi vận dụng những cơ hội thành toàn của “ mồng một, mười lăm ” và “ bàn đạo ” :

 

(1) Mời các đạo thân về cùng chỉnh lí dọn dẹp phật đường, nhân cơ hội này mà liên lạc tình cảm, tìm hiểu tình hình gần đây của các đạo thân.


(2) Dạy cho các đạo thân về Phật quy lễ tiết ( cúng quả, đốt nóng lò bát quái, sắp xếp các que nhang đàn hương, làm thượng hạ chấp lễ, hiến cúng, đoan …)

 

(3) Nhận biết những bài trí sắp đặt của phật đường.

 

(4) Giới thiệu các vị tiên phật

 

(5) Nghiên cứu đọc tụng các huấn thư


(6) Hát tụng những bài hát khuyến thiện


(7) Tiền hiền cổ vũ khích lệ


(8) Đề xướng việc khấu đầu nhiều, tam bảo tu trì, tụng kinh …khấu cầu thượng đế từ bi phù hộ, Thầy gia linh gia trí tuệ.

 

d. Sắp đặt hoàn cảnh lí tưởng

 

Thành toàn các đạo thân tham gia lớp tân tiến, lớp lễ tiết, lớp cơ bản, lớp minh lý …tham gia lớp nhân tài; thành toàn đạo thân yêu thích trở về phật đường tham dự vào các hạng liệt tu bàn, đặc biệt là mồng một, mười lăm trở về phật đường hiến cúng khấu đầu. Giới thiệu nhận biết các đồng tu, sắp đặt việc học tu thích hợp và tham bàn phật đường, các nhóm nhỏ, đoàn đội. Thành toàn vợ chồng đồng tu, cha con cùng bàn, thực hiện việc đạo hóa gia đình. Thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị giữa các đạo thân, ngưng tụ sự đồng tâm nhất trí tu bàn.

 

e. Nhân tài thí giáo Căn cứ vào tài năng và tố chất của mỗi người khác nhau mà lựa chọn những phương pháp chỉ dạy học khác nhau thích hợp với mỗi người khác nhau ). Đối với những đạo thân mới thì dùng tình người, tùy duyên tiếp dẫn, hữu vi độ hóa; đối với những đạo thân cũ thì dùng tình cảm của đạo, các đạo lí, lý luận để thành toàn, vô vi khuyến hóa, khiến cho họ tự tánh tự độ. Dựa theo trình độ mà có kế hoạch bồi huấn bồi dưỡng lí niệm chung, thúc đẩy tạo thành nhất đạo đồng phong, không ngừng tiến cử nhân tài cho Tiền Hiền, và xem trình độ mà chủ động tranh thủ cơ hội liễu nguyện cho họ, thiện dụng tài hoa của các đạo thân, mời họ tham bàn đạo vụ ( như mồng một, mười lăm, bàn đạo, các hoạt động liên lạc tình hữu nghị, tham dự phục vụ pháp hội hoặc dẫn dắt lớp viên …) thể hội các mẹo bí quyết bàn sự, mài luyện hỏa hầu.

 

f. Thật tốt mà tận dụng các loại công cụ

Khi thành toàn đạo thân hoặc thăm viếng, bổ sung dùng thêm cúng quả, hình ảnh, huấn thư, những chuyên tập ảnh hiển hóa, băng đĩa nhạc, nguyệt san, những bài hát đạo, sổ tay thành toàn, hoặc gửi tặng hoặc giảng giải khiến cho đạo thân cảm nhận được sự ấm áp và tình trạng thịnh đại nhiệt liệt của đạo trường; cũng có thể tận dụng thật tốt các phương pháp, con đường như thư từ, điện thoại, tin nhắn điện thoại, email, trang web, phòng chat internet để truyền đạt những thông tin của đạo trường…

 

g. Cổ vũ khích lệ tham dự tụ hội

Hẹn mời các đạo thân tham dự những hoạt động ấm áp thân thiết như : các buổi lễ khánh chúc việc thiết lập phật đường, hội tụ nhau cùng ăn buổi cơm liên hoan, đi tham quan các khu danh lam thắng cảnh, liên lạc hữu nghị, pha trà ( hội tụ nhóm nhỏ ), hội ánh sáng nến buổi tối, hội đọc sách, lớp nấu ăn chay hoặc lớp tài nghệ…để ngưng tụ tình cảm, bồi dưỡng sự tâm đầu ý hợp. Ngoài ra, những hoạt động kỉ niệm mang quy mô rộng lớn do đạo trường tổ chức, viên du hội ( những hoạt động mà cơ quan trường học tổ chức để khánh chúc một ngày lễ nào đó, và bố trí sắp đặt các trò chơi, các gian hàng ẩm thực để cho mọi người vui chơi ), hội thể thao thi đua vận động, các buổi giảng tọa tịnh hóa nhân tâm, ban thưởng học bổng, phục vụ xã hội tình nguyện…có thể mời những nhân tài đặc biệt hoặc những đạo thân có hứng thú tham gia, đều đủ để biểu hiện sự tôn quý của đạo.

 

j. Tăng cường sự thăm viếng cá nhân

Tiến hành thăm viếng cá biệt nhiều vào mới có thể hiểu được nhu cầu của đạo thân, cũng mới có thể tăng tiến cảm tình với nhau. Có thể mời bạn cùng đi thành toàn, các chủ đề nói tương đối nhiều, dễ bồi dưỡng bầu không khí. Nếu thành toàn lý do mà đạo thân cũ rời khỏi đạo trường ( sự tán đồng đối với thiên mệnh, lí niệm tu bàn, quan hệ giữa người với người …) chẳng nên hấp tấp, nên do những người mà người đó tín nhiệm nhất, thân cận nhất tiến đến tìm hiểu nguyên nhân thật sự, sau đó mới tùy bệnh cho thuốc, từ từ khuyên bảo khai thông dẫn dắt.

 

k. Chỉ dẫn phân tích các nghi vấn

Hiểu các vấn đề như cuộc sống, tâm lý, việc học đạo…của các đạo thân, trợ giúp họ bài trừ các chướng ngại, chướng ngại mất tiêu thì việc tu đạo tự nhiên sẽ thuận lợi.

Ân Sư nói rằng : “ chúng ta không cần có tha tâm thông, nên có tha tâm pháp ”

 

l. Làm tốt việc phụ trợ dẫn đạo cuộc sống

Truyền đạt những thông tin của “ thân tâm linh lành mạnh ”, cung cấp những cố vấn về cuộc sống, việc học, công việc, trợ giúp cho thân tâm của họ tràn đầy sự quang minh và vui vẻ; làm trạm truyền phát lòng yêu thương, đề xướng thiên ân sư đức, Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân Đại Đức, tôn kính Tiền Hiền, viên dung những thiếu sót của hành vi con người, chẳng bàn chuyện thị phi; khích lệ các đạo thân tham gia nghiên cứu kinh điển của tam giáo và thánh huấn của Bạch Dương để an vững cứu cánh thân tâm của họ.

 

Kết Luận

1. Độ người, thành toàn người là chí nghiệp của cả đời Bồ Tát, là sứ mệnh trang nghiêm của đạo lý đương nhiên không thể thay đổi. Giúp đỡ người khác chính là thành trưởng bản thân; muốn mở trí tuệ, tiêu nghiệp chướng, trở về Lý Thiên thì không còn con đường nào khác.

2. Mục tiêu cuối cùng của việc thành toàn chính là phải khiến cho đạo thân khẳng định một đường kim tuyến, ghi nhớ kĩ trong tâm thiên mệnh của Sư Tôn, Sư Mẫu, rõ lý phát tâm, vui vẻ tu bàn đạo. Sự thành toàn có hiệu quả nhất chính là khiến cho họ tham dự, từ trong sự dâng hiến bỏ ra công sức mà đắc được sự khẳng định, thành trưởng, vững chắc, bàn đại sự, đảm đại nhiệm.


3. Từ huấn của Hoạt Phật Sư Tôn : “ Lòng thương yêu đủ thì lòng nhẫn nại đủ, thì chẳng có người mà độ không nổi, cũng chẳng có người mà thành toàn không nổi. ”

Phương pháp thần diệu của việc thành toàn người, ngoại trừ tận tâm, vẫn là tận tâm ! Nghĩ hết cách chính là phương pháp tốt nhất, tâm phát chúng sanh khả độ thì sẽ có đủ tất cả mọi phương tiện thiện xảo.

 

4. Phải biết đùn đẩy ân : tất cả đều đẩy ân qua cho thiên ân sư đức, tiền nhân đại đức; cảm ân như vậy thì việc thành toàn càng có sức mạnh, càng được sự gia bị của tiên phật !

Số lượt xem : 538