BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những lời từ bi tận đáy lòng của thầy Tế Công Hoạt Phật

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 13:33:11
/Những lời từ bi tận đáy lòng của  thầy Tế Công Hoạt Phật

Nhớ các con rời khỏi thiên đường,luân lạc nơi hồng trần,thật chẳng dễ gì tìm được các con. Dẫn Bảo Sư dẫn con đến Phật đường,lúc đó toàn thân của con đã đầy tội nghiệp và trược khí xông thiên.


Khi con bước vào phật đường, Tứ đại Kim Cang, Bát Đại Thiên Vương chẳng cho con vào, có rất nhiều người chẳng đến được, có rất nhiều người đến rồi lại quay về, chẳng cho phép cầu đạo, lúc con muốn cầu đạo là lúc Thầy khẩn trương bồn chồn biết bao,lo lắng biết bao rằng con chẳng qua nổi cửa ải này.

 

Còn sau khi con cầu đạo,nhân duyên tiền kiếp của con cũng đều đã đến, Thầy có thể sợ họ chăng ? Đồ nhi của mình mình không bảo vệ thì ai bảo vệ ? Đồ nhi nhiều như thế, nhân duyên nghiệp lực đều hiện trước mắt,từng cái tránh không khỏi vài lần vì điều đình giải quyết nói lời tốt cho các con, hòa giải cho các con, nói ổn rồi thì Thầy rơi nước mắt cười một cái, ai bảo ta là Thầy của các con làm chi ? Cái oan nghiệt này ta không gánh lấy thì ai có thể gánh đây ? Ta đã lãnh mệnh của Lão Mẫu, phải phổ độ Tam Tào ta đương nhiên phải tận tâm tận lực,chết cũng không nghỉ!

 

Thầy đã giáng thế làm người qua rồi, làm qua Hòa Thượng, ta biết được nỗi khổ của việc làm người ở nhân gian,Thầy thân ở thiên đường biết được sự tiêu dao của Thiên đường, Thầy cũng đã xuống qua địa phủ, biết được sự đáng thương của địa ngục, chẳng nỡ chúng sinh lưu luyến khổ hải hồng trần, trầm luân địa ngục nên mới phát thề nguyện phổ độ chúng sinh, chỉ mong đồ nhi đều quay về Thiên đường, hưởng thụ sự tiêu dao của thiên đường.

 

Thầy nói:“ Thầy trời không sợ đất chẳng sợ, chỉ sợ Đồ nhi nói một tiếng : Thầy từ bi ơi!

 

Một người khi không có chuyện, sự nghiệp thành công,thì sẽ không nghĩ đến có đất có trờicũng chẳng nghĩ đến sự tồn tại của Thầy, đợi đến khi có khó khăn mới cầu xin ơn trên từ bi, cầu xin Thầy từ bi.

 

活佛老師衷心的慈語

 

想你們離開天堂,淪落紅塵,好不容易把您找到,引保師帶你來佛堂,已是滿身的罪業與沖天的濁氣,當你走進佛堂,四大金剛、八大天王不容許你進入,有許多到不了,有許多進來又回去、不容許求道,當你要求道的時候,老師是多麼的緊張,多麼的耽心,你不能過這一關,而當你求道後,你們前世的因緣都來了,老師能怕他嗎?自己的徒兒不保護,誰保護?徒兒那麼多,因緣業力都擺在眼前,一個個免不了三番二次為了排解說好話,打圓場,講通了,老師流滴淚水笑一笑,誰叫我是你們的老師呢?這冤孽我不擔,誰能擔的了,我領了老的命,要普渡三曹,我當然要盡心盡力,死不罷休啊!

 

老師降世做過人,做過和尚,我知道在人間做人的苦痛,老師身在天堂知道天堂的逍遙,老師也下過地府,知道地獄的可憐,不忍眾生留連紅塵苦海,沈淪地獄,才發誓願普渡眾生,但望徒兒都回到天堂,享受天堂的逍遙。

 

師云:『天不怕地不怕就怕徒兒說一聲老師慈悲啊!』

一個人在沒有事情.事業成功時,不會想到有天有地,也不會想到老師的存在,等到有困難,才求上天慈悲,求老師慈悲。

 

Số lượt xem : 316