BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Phương pháp sử dụng Tam Bảo ( phần tiếp theo ) ( Huấn Văn Về Tam Bảo )

Tác giả liangfulai on 2023-07-19 08:53:50
/Phương pháp sử dụng Tam Bảo ( phần tiếp theo )  ( Huấn Văn Về Tam Bảo )

Phương pháp sử dụng Tam Bảo

 

1. Thủ huyền


Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật                 

 

Thân là đệ tử thiên đạo thì nên lấy việc tu trì tam bảo làm pháp môn tu hành.  

Đấy là phương pháp tu hành căn bản nhất, trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Chớ có xem nhẹ huyền quan nhất chỉ của Minh Sư, Điểm Truyền Sư. Một chỉ điểm này gọi là “ thọ kí ”, gọi là “ minh tâm ”, là chỉ điểm cho mọi người tìm thấy chơn chủ nhân của mình, điểm mở ra cửa khiếu sanh tử, không thể xem thường, đắc được cái này là một nhân duyên đại sự, hãy thật tốt mà tự trân trọng lấy. Bảo thứ nhất của tam bảo chấm ở chỗ này, khiến cho con minh tâm kiến tánh, để cho con thủ huyền, đem vạn niệm quy về một niệm, lại buông niệm này xuống, đó chính là bổn lai diện mục của con. Huyền quan là cánh cửa, là nơi hạ thủ, mở cửa chánh rồi thì đi vào trong mới có thể tìm thấy chơn chủ nhân.

 

 ◎ Người có chí nơi đạo lấy công phu “ thủ huyền ” làm viên đá nền cho việc tu hành. Công phu thủ huyền chẳng phải là chuyên chỉ về ngồi thiền định mà thôi, mà còn là ở trong việc đi, ở, ngồi, nằm thường ràng buộc thân tâm, lấy niệm ở phía trước, ý giữ nơi huyền quan, niệm niệm chẳng rời mà liên tục chẳng dứt. Đem tâm thu về huyền quan thì sẽ không khởi tà niệm và vọng tưởng. Niệm đầu phát ra từ huyền quan đều là chánh niệm, đều là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm trí tuệ. Đặt nhẹ tâm niệm nơi huyền quan, lại dùng huyền quan đi nghe, đi xem, đi ứng đối tất cả mọi sự vật, như thế thì có thể dùng tâm ấn tâm với thầy.

 

◎ Ngũ tự chơn ngôn mặc niệm nơi tâm, dùng thiên tâm ( huyền quan ) để niệm, loại tu trì này có thể để chúng ta mang đến chân trời góc bể, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, đi, ở, ngồi, nằm đều có thể mặc niệm. Lúc tản bộ, lúc nhàn rỗi, lúc công tác, lúc ngủ nghỉ đều có thể mặc niệm, đấy là phương pháp tiện lợi nhất, đơn giản nhất. Tất cả phiền não, vọng tưởng đều là kiếp nạn, mặc niệm ngũ tự chơn ngôn chẳng phải là cầu tịnh thổ bên ngoài, mà là sanh tịnh thổ bên trong, dùng phật đường tự tánh để hiến tâm hương ( nhang ) của tự tánh, tụng vô tự chân kinh - thủ huyền.

 

2. Điều Tâm  

 

 ◎ Thầy Tế Công đã từng ở tại chùa Linh Ẩn dạy qua phương pháp điều tâm : đại ý là khi có áp lực phiền não thì tay ôm hợp đồng trước ngực, mắt nhắm tám phân, mở hai phân, đầu lưỡi chạm hàm trên, ý giữ nơi huyền quan, khi hít thở mặc niệm chữ thứ nhất của khẩu quyết, lúc thở hơi mặc niệm bốn chữ sau của khẩu quyết, tưởng tượng rằng hít thở từ huyền quan đi ra đi vào. Buổi tối trước khi ngủ Phản tỉnh cũng có thể sử dụng như vậy, nhưng không được quá lâu, nếu không sẽ biến thành ngoan không.

 

 ◎ Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật :

Dùng tâm quán tưởng hít thở, lúc hít hơi thì quán tưởng khí từ huyền quan hít vào, lại từ huyền quan thở ra, nhưng lúc hít hơi phải niệm chân kinh, lúc thở hơi ra niệm chân kinh một lần hoặc một lần hơi thì niệm một từ cũng được. Trong đạo của chúng ta là chân nhân tĩnh toạ, đạo pháp tự nhiên, bình tâm tịnh khí, thân thể phải tự nhiên, cột sống lưng phải thẳng, hai mắt tự nhiên khép tám phân, đầu lưỡi chạm hàm trên, hai vai nhẹ nhàng thả lỏng xuống, tự nhiên khí quán đan điền, hai mắt thủ huyền chân nhân tĩnh toạ, bình tâm tịnh khí, hai mắt thủ nơi huyền quan khiếu, đấy gọi là chân nhân tĩnh toạ.

 

 3. Khấu đầu

 

 1. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật

 

◎ Cái nhục thể này nếu không có nước có thể rửa thì là rất dơ, cho nên chúng ta mỗi ngày cầu phước cho chúng sanh, sớm tối hiến hương khấu xong một trăm cái khấu đầu, có muốn khấu thêm hay không là xem các con, thế nhưng hy vọng các con đều có thể khấu thêm một nghìn cái khấu đầu nữa. Mỗi ngày con hồi hướng một nghìn cái khấu đầu, chúng sanh sẽ cảm thấy thật là an ủi ! Những oan khiếm của các con sẽ chẳng dám tìm đến các con ! Các con mỗi ngày đều cầu phước cho người khác, như ngày nào cũng cọ rửa chân cho người khác, thay tã cho thì người ta có còn hận con không ? Con đối xử tốt với người ta thì người ta sẽ đối xử tốt với con, vậy thì chúng ta có vui vẻ không ?

 

 ◎ Khấu đầu tâm phải thành, phải hồi quang phản chiếu, gân mạch kéo thẳng, phần đầu thả lỏng, tay và đầu cùng động, sức do chân chống đỡ. “ Khấu đầu ” chẳng phải là “ khấu tay ”. Động tác của khấu đầu có phát có thu, động tác đầu đuôi nhất quán, đấy là tinh thần của nhất quán đạo. Khấu đầu phải thành tâm. Mục đích của khấu đầu là ở chỗ nuôi dưỡng thành tâm cái tâm cung kính, khiêm tốn hoà thuận, và tư thế của khấu đầu chính xác có thể đả thông kinh mạch, có ích cho sức khoẻ của thân thể.

 

◎ Khấu đầu đốt nhang, đđđiều quan trọng cần có là một cái chơn tâm, cho nên khấu đầu phải chí thành, chớ nên tuỳ tiện, phải khấu từng cái chậm rãi, chớ có nhanh giống như đuổi theo xe lửa vậy.  

◎ Từ huấn của Thiên Đức Lão nhân : Lạy thì phải từ từ mà lạy, chớ có tuỳ tuỳ tiện tiện, giống như gõ mõ vậy, khấu ! Khấu ! Khấu ! trong chốc lát thì khấu xong rồi, như thế là không được.

 

2. Từ huấn của Nam Hải Cổ phật

 

◎ Hợp đồng đại diện cho sự dung hợp cùng nhau của một âm một dương, từ trường âm dương chánh phụ có thể tương thông; nếu ôm lấy hợp đồng thường ngày khấu đầu lễ bái, dựa vào cửa chánh của tự tánh mà thật tu thật luyện thì có thể tiếp thu nguồn năng lượng thuần khiết nhất của vũ trụ, luồng hạo nhiên chánh khí tuần hoàn khắp thân.

 

◎ Trong lúc đang khấu lạy Hoàng Mẫu thì toàn thân sẽ dẫn phát phản ứng hạt nhân chia tách, phóng thích ra năng lượng, toàn thân đều nóng, những bệnh mãn tính làm chướng ngại đến thân hoặc bệnh cảm mạo truyền nhiễm được sự phổ chiếu của phật quang, lúc khấu đầu thì dòng chảy ấm chảy khắp toàn thân, giúp lưu thông huyết dịch, lại cộng thêm việc hành công lập đức để bù trừ nhân quả, áp dụng hai loại biện pháp này tiến hành cùng lúc thì có thể tiêu giải các loại bệnh.

 

◎ Lúc khấu đầu lễ bái có thể dẫn phát phản ứng hạt nhân của toàn thân, lò phản ứng tức là ở chỗ huyền quan, cho nên lúc khấu đầu :

a. Ý niệm thanh tịnh   b. Tâm thần tập trung        c. Tán phát tâm bồ đề   

d. Chẳng có sự phân biệt đối đãi nhân ngã                     e. Quét trừ vọng tưởng

f. Xoá trừ niệm đầu không sạch.

 

Lâu rồi thì công phu cũng thành, phối hợp với việc hành công lập đức thì chắc chắn nhất định thân tâm kiện toàn, lâu ngày dựa vào việc tu trì lò phản ứng hạt nhân huyền quan có thể luyện được năng lượng ánh sáng hiển hiện.

 

 ◎ Trong lúc đang khấu đầu, giữ nơi huyền quan nhất khiếu, nhận bổn quy tông, vạn pháp quy nhất, đoạn trừ thất tình lục dục, tất cả quy về trung đạo. Ôm lấy hợp đồng làm thập phương viên mãn, chẳng có phân biệt đối đãi, như thế này thì từ trường âm dương đều không cách nào trói buộc được con.

 

◎ Chớ có tưởng rằng ôm hợp đồng khấu lạy là một loại hình thức, nguyên nhân là do con không hiểu rõ diệu nghĩa chân thật của tam bảo bạch dương và dùng để tu luyện, dẫn đến việc người cầu đạo nhiều như lông trâu, người liễu đạo như sừng trâu. Những tu sĩ đăng đường nhập thất cầu đạo phải hiểu rõ việc vận dụng tam bảo như thế nào để tu thân dưỡng tánh, nâng cao cảnh giới, hành công lập đức, hãy nhớ kĩ rằng công dụng của tam bảo là rất lớn, sau đó nhất định cần phải tự trợ rồi mới được tha trợ, tự trợ mới có thể được trời trợ ( tự trợ : tự trợ giúp; tha trợ : người khác trợ giúp ) . Tam bảo là dùng để tu luyện, có thể tu đến công đức trong ngoài viên mãn, nhất định có thể tránh kiếp tị nạn, tiêu oán giải nghiệt, cho nên khi đang tiếp nhận tín đồ của các tôn giáo thì phải biết giảng nói diệu nghĩa chân thật của tam bảo.

 

Trong sinh hoạt hằng ngày có thể xen lẫn vào đạo vào trong đó, vận dụng tam bảo để bảo vệ thân, mạng, tránh tai tị kiếp, nâng cao cảnh giới, cảm hóa chúng sanh.

Vô cực ở huyền quan khiếu, thái cực ở đan điền, vô cực sanh thái cực. Bởi vì huyền quan mất một, rơi vào thái cực đan điền, người tham thiền tĩnh tọa chính là tu luyện tinh khí thần, đa số không rời việc luyện hai khí âm dương thái cực, nhưng mà chỗ luyện thật sự là phương thốn bảo địa, bảo địa này là một điểm ấy hội tụ tinh khí thần, là điểm tập trung, cuối cùng rốt ráo chẳng rời việc tu trì huyền quan của tự tánh, tu luyện hợp với đạo, chân lí.

Số lượt xem : 406