BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Niệm kinh hồi hướng

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 19:19:04
/Niệm kinh hồi hướng

Những năm gần đây, đạo trường thường cổ vũ khích lệ mọi người niệm kinh hồi hướng.


Mỗi lần trước khi mọi người tập hợp lại khấu đầu vào buổi sáng, trước hết dẫn dắt phát động mọi người niệm kinh hồi hướng cho chúng sanh trong thiên hạ, hồi hướng cho cha mẹ, hồi hướng cho các oan thân trái chủ, hồi hướng cho những lớp viên chưa cầu đạo. Sau khi hoạt động ngày hôm đó của mọi người kết thúc, trước tiên sẽ dẫn dắt phát động mọi người niệm kinh thu tâm tịnh tâm, khởi dụng nguồn năng lượng của tự tánh.

 

Vì sao mình phải khuyên bảo việc niệm kinh hồi hướng ? một mặt là bản thân mình có sự cảm ứng sâu sắc, tin rằng làm như vậy có sự trợ ích đối với bản thân và chúng sanh, mặt khác là niệm kinh hồi hướng là sự tu luyện đơn giản dễ hành, thích hợp làm bài tập tu hành cho các tu sĩ mỗi ngày.

 

Có đến vài năm trước, Lão Tiên Ông tại phật đường ở Hawaii từ bi dặn dò rằng : Trước khi độ người thì trước hết hãy niệm kinh hồi hướng cho đối phương, để cho nhân duyên cầu đạo của đối phương chín muồi.

 

Phương pháp này thì thầy Tế Công Hoạt Phật ở phật đường Hawaii cũng đã từ bi nhấn mạnh qua, bởi vì ở đạo trường Mĩ, việc độ người thành toàn người là sự thách thức rất lớn, có thể thấy rõ đấy là phương pháp hữu hiệu vô cùng trực tiếp.

 

Lão Tiên Ông và Tế Công Hoạt Phật đều chẳng có giới hạn phải trì niệm bộ kinh nào. Mỗi một bộ kinh đều có thiện nguyện hộ trì của Tiên Phật, do đó việc niệm kinh hồi hướng có thể kết nối cảm ứng với nguyện lực của tiên phật, đồng với việc giúp đỡ người chưa cầu đạo kết xuống mối thiện duyên với tiên phật, khải phát thiện tâm thiện niệm của người chưa cầu đạo, thúc đẩy nhân duyên chín muồi của người chưa cầu đạo.

 

 

Niệm kinh hồi hướng cho các oan thân trái chủ

 

 

 

 

Đây là một trong những khoản mà oan thân trái chủ của Hồ Giảng Sư lâm đàn trực tiếp yêu cầu sau khi cô gặp phải biến cố tai nạn giao thông tại Malaysia. Các oan thân trái chủ yêu cầu Hồ Giảng Sư mỗi ngày đều phải niệm kinh hồi hướng cho họ, như thế thì họ mới cảm thấy khá là dễ chịu. Mỗi khi chúng ta niệm kinh hồi hướng cho các oan thân trái chủ thì giống như khiến cho họ cảm nhận được mưa pháp thấm nhuần.

Sự cảm ứng của phương pháp này ở chỗ chơn tâm thành ý, dựa nhờ vào thiện niệm của bản thân và nguyện lực của tiên phật để chuyển hoá những oán khí nộ khí của đối phương, xin họ tha thứ cho những tội lỗi sai trái của mình trước kia, cảm ơn họ rộng lòng tha thứ, để cho mình bảo trì được sự chuyên tâm sáng suốt để tu đạo bàn đạo.

 

 

Niệm kinh hồi hướng cho con cái để cải thiện mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

 

 

Thầy Tế Công Hoạt Phật tại Phật Đường Philippines đã từng từ bi nói qua : Nếu như con cái rất khó dạy, muốn cải thiện mối quan hệ cha mẹ con với nhau thì trì niệm Bách Hiếu Kinh cho các con. Bách Hiếu Kinh có một câu rằng : “ Mọi việc chẳng thuận do bất hiếu ”, có thể thấy Thầy từ bi chỉ thị trì niệm Bách Hiếu Kinh tức là dẫn đạo chúng ta trước tiên làm được việc yêu cầu đòi hỏi bản thân phản tỉnh nhận sai, chắc chắn là chúng ta thân làm cha mẹ nhưng chưa làm được tấm gương sáng cho con cái noi theo, chưa có xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp cha con gần gũi thân thiết nhau. Mỗi khi quan hệ giữa cha con không tốt, chớ có toàn bộ quy tội nơi con cái, mà trước hết hãy bắt tay vào làm từ cái đức hiếu của bản thân. Đào Viên Minh Thánh Kinh nói rất hay : “ con hiếu thì con của con cũng hiếu, từng giọt tí tách trông trước hiên ”, có thể thấy rằng thiện ác báo ứng như bóng theo hình; duy chỉ có chúng ta làm được tốt đạo hiếu trước rồi thì mới có thể ảnh hưởng con cái học tập đức hạnh hiếu thảo với cha mẹ; con cái của mình sẽ học tấm gương của mình, tự nhiên sẽ hiếu thuận với mình, cũng giống như nước mưa thuận theo mái hiên nhà mà nhỏ giọt xuống vậy, vẫn cứ là nhỏ giọt rơi xuống cùng một chỗ.

 

 

Niệm kinh hồi hướng cho những đứa con suốt ngày nghiện ngập trò chơi điện tử máy tính ở lì trong nhà.

 

 

Hiện nay có một số những đứa con trẻ suốt ngày nghiện ngập trò chơi điện tử máy tính ở lì trong nhà, chỉ muốn ở lì trong nhà để chơi trò chơi điện tử, chẳng muốn học, cũng chẳng muốn ra ngoài kiếm việc làm, khiến cha mẹ muôn vàn lo lắng, chẳng biết làm thế nào, tạo thành sự bất an của gia đình và xã hội.

 

Lí Giảng Sư tại Hawaii đã từng có kinh nghiêm sâu sắc : con trai của cô sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học thì trở thành cậu bé ở lì trong nhà suốt ngày nghiện ngập trò chơi máy tính điện tử, chẳng muốn tiếp tục học đại học, cũng chẳng muốn đi kiếm việc làm. Khi Lí Giảng Sư đến phật đường nghe lớp, vừa đúng lúc có nghe đến việc cổ vũ khích lệ việc niệm kinh hồi hướng cho người nhà. Sau khi cô về nhà thì bắt đầu tin tưởng và làm theo, mỗi ngày niệm kinh hồi hướng cho con, nào ngờ đâu sau khi trì niệm hồi hướng đã được nửa năm, con trai của cô ấy có một hôm đột nhiên giống như đã thức tỉnh, chủ động biểu thị với cha mẹ rằng cậu muốn học đại học, và cũng đã ra ngoài kiếm việc làm, từ đấy về sau đã khôi phục lại sự làm việc và nghỉ ngơi đều đặn bình thường.

 

Trên thực tế thì máy tính có sóng điện từ mạnh, lại cộng thêm sự cám dỗ của những trò chơi trên mạng rất dễ khiến cho các thanh niên trở nên nghiện ngập, bị máy tính khống chế mà chẳng tự biết, dẫn đến từ trường của con cái bị phá hoại và làm hỗn loạn, cũng giống như vi rút máy tính tạo thành việc bị treo máy.

Hay dùng sự hộ trì của việc niệm kinh hồi hướng, nương nhờ vào nguyện lực từ bi của tiên phật, dần dần chuyển hoá năng lượng tiêu cực và từ trường hỗn loạn, giúp cho con cái khôi phục lại sự cân bằng vốn có, chúng tự nhiên sẽ thức tỉnh trở lại.

 

 

Niệm kinh hồi hướng cho cha mẹ, chúc phúc cha mẹ thân tâm khoẻ mạnh

 

 

Đào Viên Minh Thánh Kinh : “ nếu vì vong linh niệm, vong linh sớm siêu sanh. Nếu vì phụ mẫu niệm, phụ mẫu hưởng trường thọ ”, từ đây có thể thấy rằng việc niệm kinh hồi hướng cho cha mẹ tức là một trong những phương thức để tận hiếu hành hiếu, nương nhờ vào nguyện lực của tiên phật và thiện niệm của bản thân để chúc phúc cho cha mẹ thân thể khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ, thân tâm an đốn, chẳng lo lắng quải ngại.

 

 

Niệm Kinh hồi hướng cho những người mà trước đây mình oán hận chán ghét.

 

 

Tục ngữ nói rất hay : oan gia nên giải chẳng nên kết, do vậy những người mà mình oán hận chán ghét đều là những người mà mình đã từng kết qua ác duyên, nay chúng ta muốn chuyển hoá ác duyên thì nhất định cần phải từ thiện niệm của việc niệm kinh hồi hướng, dùng thiện niệm để hoá giải ác niệm, mượn nhờ vào nguyện lực của tiên phật để điều giải những ác duyên của luỹ kiếp.

 

Nếu như có oán niệm sâu sắc đối với người nào đó thì sẽ trực tiếp làm tổn hại đến sức khoẻ của chính mình, bởi vì sự tích luỹ của những oán niệm sẽ tạo ra các tế bào ung thư, càng sẽ ảnh hưởng đến sự hài hoà của các mối quan hệ giao tiếp giữa người với người, do sự luỹ tích của các oán niệm sẽ tạo thành phản ứng của “ giận cá chém thớt ”, dẫn đến cơn nóng giận ngoài sức tưởng tượng sẽ đột nhiên bùng phát. Do vậy mỗi khi phát hiện nội tâm nổi hiện lên những tâm niệm tiêu cực “ oán hận, phẫn nộ, phiền não ” thì lập tức thiện dụng việc niệm kinh hồi hướng để hoá giải những ác niệm.

 

 

Niệm kinh hồi hướng cho những chúng sanh khổ nạn trong thiên hạ

 

 

Mạnh Tử nói rằng : thiên hạ chìm đắm thì phải dùng đạo để cứu rỗi

 

Nay những thiên tai nhân hoạ của các nơi trên thế giới đều đến dồn dập, vẻ ngoài chúng ta cơ hồ như bất lực, lực bất tòng tâm, tựa hồ như chẳng cách nào vì những chúng sanh khổ nạn kia làm được chút gì cả. Trên thực tế thì việc niệm kinh hồi hướng là một trong những phương thức hoá giải kiếp nạn mang tính gốc rễ căn bản.

 

Thử hỏi xem vì sao ngày nay thiên tai nhân hoạ càng lúc càng nhiều ? Những nhân quả nhân duyên đằng sau những tai kiếp lớn nặng nề này là cái gì ? Đáp án rất đơn giản : đạo đức tiêu vong, nhân tâm bại hoại, nghiệp sát quá nặng, dẫn đến từ trường của địa cầu tràn ngập những oán khí và cơn giận, cuối cùng thì ác nghiệp chung đã chín muồi, thiên tai nhân hoạ liên tiếp xuất hiện vô cùng vô tận.

 

Vẻ ngoài thì việc niệm kinh hồi hướng thì có hạn giống như dùng một ly nước đi dập tắt ngọn lửa của một xe chất đầy gỗ đang cháy vậy, thế nhưng chúng ta phải duy trì mang giữ lấy lòng tin và dũng khí, ý chí kiên định, chẳng sợ gian nan, mỗi lần dẫn dắt phát động mọi người niệm kinh hồi hướng thì sẽ giống như chiếc quạt hút vậy, trong chốc lát của cái nháy mắt thì đã làm tịnh không những tâm niệm và năng lượng tiêu cực của mỗi người tại hiện trường lúc đó. Khi mỗi người đều hoá nhân tâm trở thành lương thiện, khôi phục sự quang minh thanh tịnh của bổn tánh thì những tai kiếp nội tại tự nhiên sẽ hoá giải.

 

Dẫn dắt phát động mọi người cùng nhau niệm kinh hồi hướng thì cũng giống như việc mỗi người đồng thời cùng vỗ tay cổ vũ khích lệ vậy, sẽ tạo thành sự vang dội, sự cộng hưởng khổng lồ những từ trường lương thiện; sự cộng hưởng những từ trường lương thiện sẽ dẫn phát năng lượng tích cực chánh hướng của vũ trụ, tự động chuyển hoá những từ trường tiêu cực của địa cầu, thiên tai nhân hoạ dần dần sẽ tiêu trừ hoá giải.

 

 

Niệm kinh hồi hướng hoá giải những vô minh và lỗ đen

 

 

 

 

 

Trì niệm Đào Viên Minh Thánh Kinh có thể hoá giải bệnh tật và nghiệp lực, tăng trưởng chánh khí và chánh niệm.

Trì niệm Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh có thể thêm linh thêm trí tuệ, kích phát sự trưởng dưỡng của thiện tâm thiện niệm.

Trì niệm Tâm Kinh có thể dẹp trừ những tâm niệm tiêu cực, thu tâm tịnh tâm trở về lại nguồn gốc căn nguyên của tự tánh.

Trì niệm Bách Hiếu Kinh có thể cải thiện mối quan hệ cha mẹ con, dẫn phát nguồn năng lượng tình yêu thương thật sự.

 

Phương pháp trì kinh chú

 

Có người hỏi phương pháp trì kinh chú. Bồ Tát nói rằng : “ cái gọi là trì kinh chú thật ra là đang trì tâm của bản thân mình. Then chốt chính là phải trực tiếp hiểu rõ tâm địa của chính mình. Nếu chỉ truy cầu trì được thuộc lòng, tụng được nhiều, hoặc lại tưởng rằng niệm kinh, niệm chú, niệm phật nào đó thì có công đức lớn mà không thể hòa tan quy về tự tánh, lại chẳng thể hiểu rõ diệu đế ( ý nghĩa thật ) của Như Lai thì cho rằng có thể đạt được chứng quả, thì các vị hãy xem xem những người tàn tật chẳng có mắt, chẳng có chân  ở ngã tư đường và những người ăn xin hoặc nam hoặc nữ kia, cả ngày chẳng ngưng miệng niệm từ sáng đến tối. Số lần mà họ niệm, một năm đâu chỉ vài trăm nghìn lần, nhưng rốt cuộc vẫn là những người tàn tật và ăn xin, chứ chẳng có chứng đắc một mảy may quả vị nào. Đấy là do nguyên nhân gì ? là do vô giải vô hành ( chẳng hiểu chẳng hành ) . Cho nên, có thể thấy trì kinh gì thì phải dựa theo kinh đó để tu hành. Lại phải phát đại nguyện, hoặc cầu sanh phật quốc, hoặc cầu minh ( rõ ) tâm địa, hoặc phát trí tuệ lớn, hoặc lợi tế chúng sanh. Những cái này đều là dựa vào sức mạnh quảng đại hoằng thông của Như Lai để thành tựu tâm nguyện của người tu hành. Như thế mới là sự trì kinh trì chú niệm phật thật sự.

 

 

                                                                  ( Tây Phương Xác Chỉ - Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát

 

Số lượt xem : 327