BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những lời từ bi của Giăng ( Phần 2 )

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 09:47:40
/Những lời từ bi của Giăng ( Phần 2 )

Những lời từ bi của Giăng –

vị sứ giả chứng đạo của phương Tây

 

Giăng – người làm phép báp-têm tự thuật lại trải nghiệm của mình lúc còn tại thế.


Các vị có biết ta đã chết như thế nào chăng ? ( không biết, mời Tiên Phật từ bi ) Thời cổ xưa có cang thường luân lí hay không ? ( có ) Tại tỉnh Galilee có một vị vua Heord, bởi vì ông ta và vợ của huynh đệ ông ta có quan hệ bất chính với nhau, còn ta thường phê phán ông ta không được chiếm cô ấy làm vợ, do vậy mà ta bèn bị ông ấy bắt đi, trói lại bắt đem đến nhà lao, đấy chính là kiếp số của ta, thế nhưng ta chẳng có sợ, bởi vì trước đó ta đã làm phép báp-têm Đức Chúa Giêsu rồi. Sau khi ta làm phép báp-têm thì các môn đồ của Đức Chúa Giêsu cũng bắt đầu làm phép báp-têm cho mọi người. Do nhân tố của việc truyền thừa thiên mệnh khiến cho ta mỗi ngày càng suy nhược đi, còn khí số của Đức Chúa Giêsu thì đúng là mới bắt đầu lên dốc dần.

 

Lúc bấy giờ vua Heord muốn giết ta, thế nhưng lại chẳng có cơ hội, bởi vì các lão bá tánh cho rằng ta là một nhà tiên tri, họ đều đi cãi nhau ầm ĩ với vua Heord, bảo ông ấy thả ta ra. Thế nhưng vua Heord sợ ta lại chỉ trích hắn, do vậy mà bắt nhốt ta lại. Nhà lao lúc bấy giờ giống như địa lao ( ngục tối, hầm tù dưới đất ) vậy. Ta bị nhốt ở trong ấy, thế nhưng ta cũng rất lo nhớ đến bên ngoài, bởi vì ta biết Đức Chúa Giêsu đã bắt đầu truyền đạo rồi, do đó họ ở bên ngoài cũng có người nói rằng : Đức Chúa Giêsu là người kế thừa của ta, thế nhưng ta đều một mực phủ nhận.

 

Vì sao vậy ? bởi vì Đức Chúa Giêsu là trân quý, ta chẳng phải là thầy của Đức Chúa Giêsu, ta chỉ là đến chấp hành sứ mệnh của Thượng Đế đã giao, đến làm phép báp-têm cho Đức Chúa Giêsu, hy vọng người đời có thể hối cải. Đấy cũng là ấn chứng cho lời dự đoán trong kinh thánh rằng : phải xuất hiện một nhà tiên tri trước, sau đó sẽ xuất hiện một vị chúa cứu thế, như vậy các vị có hiểu chăng ? ( hiểu )

 

Ta ở bên trong hầm tù tháng ngày qua đi rất nhanh chóng. Có một hôm vua Heord sinh nhật, lúc bấy giờ Herodias chính là vợ của Filet – người anh em của ông ta, bà xúi giục con gái của bà rằng muốn dùng đầu trên cổ của ta để hoàn thành tâm nguyện của cô ấy. Lúc bấy giờ vua Heord tổ chức sinh nhật, con gái của bà Herodias bèn nhảy múa trước mặt các vị khách quý được mời. Do cô ấy nhảy múa rất đẹp, vua Heord bèn nói rằng : “ ta phát lời thề rằng phàm là cô muốn thứ gì thì ta sẽ cho thứ ấy “ , còn cô ấy thì bèn yêu cầu rằng muốn cái đầu của Giăng ta. Thế là vua bèn ra lệnh cho người đem đến một cái đĩa, bảo cô ấy đựng cái đầu của ta trên cái đĩa ấy. Ta đã biết rằng Thượng Đế muốn triệu tập ta trở về, do đó mà ta đã bị giết chết trong lao vậy.

 

Thế nhưng ta chẳng có oán hận, bởi vì tu đạo nhất định cũng phải thành đạo, thế nhưng thành đạo nhất định phải gánh kiếp cứu đời, có đúng không ? ( đúng ). Lúc bấy giờ ta đã làm phép báp-têm cho rất nhiều người, khiến cho họ đã có cái tâm hối cải mà sau đó có thể theo Đức Chúa Giêsu để tu hành; ta cũng phải gánh lấy những tội lỗi của họ, do vậy ta phải nương vào cái kiếp này mà thành đạo, đấy chính là liễu dứt cái tâm nguyện của ta. Đức Chúa Giêsu vào lúc ngài ấy thành đạo có phải là cũng chết rất thảm ? ( vâng ) sau đó người kế thừa của ngài là Peter có phải là cũng chết rất thảm ? ( vâng ) vì sao vậy ? cũng giống như điều mà hiện nay các vị nghe thấy : tất cả các bậc tiền bối đều phải gánh tội thay cho các hậu học, đúng không ? ( đúng ).

 

Kì tích chẳng cần cầu bên ngoài, Thượng Đế là vĩnh hằng.  

 

Chúng ta cũng nói thiên đường địa ngục, còn các vị hiện nay giống như thân đang ở thiên đường vậy, thiên đường địa ngục chính là ở trong tâm các vị. Thượng Đế sẽ kêu gọi các vị trong tâm các vị, có đúng không ? ( đúng ) Các vị đã từng nghe qua âm thanh của Thượng Đế chưa ? Âm thanh của Thượng Đế là gì ? ( Âm thanh của Thượng Đế chính là tiếng kêu gọi của lương tâm chúng ta ), chính là lương tri của các vị, do đó Thượng Đế thường thường quan tâm chiếu cố đến các vị, đúng không ? ( đúng ).

 

Người Do thái ngày xưa tín phụng thì có Điện bái thần ( Thần Điện ), thần điện thì giống như miếu, thánh đường vậy, nhưng vì sao tín ngưỡng Giêsu Cơ Đốc thì họ gọi là giáo hội ? giáo hội giống như phật đường hiện nay vậy, bề ngoài giống với ngôi nhà của những người bình thường, nhìn không ra. Vì sao ? Bởi vì lúc bấy giờ quan khảo rất nặng, rất nhiều người Do Thái cậy nhờ vào lực lượng của những người La Mã để đả kích Đức Chúa Giêsu; nhưng sau khi Đức Chúa Giêsu phục sinh, mọi người do nhìn thấy sự phục sinh của ngài nên trong tâm mới sản sinh sự tín ngưỡng. Vậy xin hỏi các vị, các vị muốn sau khi nhìn thấy Đức Chúa Giêsu phục sinh rồi mới tín ngưỡng ngài chăng ? ( không phải ) Các vị chớ có nên đợi đến lúc nhìn thấy Đức Chúa Giêsu phục sinh mới tin tưởng, các vị nên tin tưởng vào lúc nào ?

 

Nếu như các vị chẳng có nhìn thấy Đức Chúa Giêsu phục sinh mà tin tưởng vào ngài, vậy thì các vị càng có phước lớn hơn. Vì sao vậy ? bởi vì những người chưa có nhìn thấy sự hiển hóa thế này mà có thể tin tưởng vào ơn trên thì lòng tin và phước báo mà họ đắc được càng lớn, vậy có hiểu không ? ( hiểu ) Do đó các vị hiền sĩ tu đạo chớ có xem hình tướng, như vậy có hiểu không ? ( hiểu ) Hiển hóa tuy rằng là để cho chúng sanh xem, thế nhưng trong tâm của các vị không nhất định phải nhìn thấy sự hiển hóa mới tin tưởng vào Thiên Đạo, đúng không ? ( đúng ) Thiên Đạo là vốn có sẵn, Thượng Đế là Đấng tự hữu tự hằng, ngài vĩnh viễn sẽ chẳng biến mất, do đó bản thân các vị phải hiểu rõ.

 

Tánh gốc ban đầu của con người vốn thiện. người lớn chẳng mất tâm sơ sinh.

 

Nếu như các vị tín ngưỡng Giêsu cơ đốc mà không thể tự cởi bỏ quần áo cũ của mình để mặc lên bộ quần áo mới; sau khi mặc vào bộ quần áo mới rồi vẫn chưa thể làm một con người hoàn toàn mới, vậy thì chẳng thể gọi là môn đồ của Giêsu cơ đốc được, vì sao vậy ? Bởi vì quần áo cũ đã cởi bỏ ra rồi, thế nhưng sự bẩn thỉu của nội tâm vẫn chưa tẩy trừ sạch; tuy rằng mặc lên bộ đồ mới, tuy rằng trên thân đã mặc chiếc đạo bào, tuy rằng trên tay các vị cầm lấy kinh điển, các vị lễ bái trong phật đường, thế nhưng các vị chớ có quên rằng các vị phải làm con người hoàn toàn mới.

 

Cái gì gọi là con người hoàn toàn mới ? Đức chua Giêsu có phải đã từng tay ôm lấy một đứa bé và bảo với mọi người rằng : “ chỉ có những ai giống đứa trẻ như thế mới có thể tiến vào nước trời “ , giống với cái hợp đồng của các vị vậy; điều này muốn bảo với các vị rằng mỗi một người các vị đều là trẻ sơ sinh, đều là con dân của Thượng Đế, do đó mà các vị giống như đứa bé ấy vậy, chỉ có trẻ nhỏ là không chịu sự ô nhiễm, do đó trong tâm của các vị phải sám hối giống như tâm của đứa bé vậy. Trẻ nhỏ có phải là tin cậy nhất vào bố mẹ của chính mình ? ( vâng ) Vào thuở còn thơ ấu, thần tượng trong tâm của chúng chính là bố mẹ, vậy thần tượng trong tâm của các vị có phải là Thượng Đế ? ( phải ).

 

Các vị vẫn còn hồn nhiên ? Điều đáng quý nhất trên thế giới chính là đức tánh tốt đẹp, thế nhưng muốn trải qua cuộc sống với những đức tánh tốt đẹp thì có dễ dàng không ? ( không dễ dàng ) Mỗi ngày đều vô cùng hạnh phúc có dễ dàng không ? ( không dễ dàng ) Vậy muốn đấu tranh với chính bản thân mình, đánh bại chính mình, khắc phục chính mình mới có thể trải qua cuộc sống với những đức tánh tốt đẹp. Vì sao vậy ? bởi vì phạm tội chính là bản thân các vị, xúi giục, kích động người khác phạm tội cũng là chính các vị; chỉ có chính các vị mới có thể khống chế bản thân mình, do đó các vị chớ có quên rằng các vị phải trải qua cuộc sống với những đức tánh tốt đẹp thì mới có thể tiếp cận Thượng Đế.

 

Trước thiết vạn giáo truyền kinh điển, mạt hậu nhất trước bàn thâu viên

 

Vì sao mà lúc ta làm phép báp-têm phải khuyên mọi người rời bỏ tội ác ? Bởi vì nước trời sắp phải thực hiện rồi. Vào 3 thời kì Thanh Dương Kì, Hồng Dương Kì, Bạch Dương Kì mà nói, có phải là mỗi một kì đều có thâu viên ? ( phải ) Thượng Đế sẽ giáng cái đạo này xuống, có phải là biểu thị rằng thời điểm thâu viên lại đến ? ( vâng ) Do đó các vị chớ có quên, Thượng Đế rải rắc những hạt giống này xuống chính là để các vị gặt hái thu hoạch.

 

Hiện nay là thời kì Bạch Dương, khác với thời đại của ta lúc ấy, đúng không ? ( đúng ) Hiện nay vừa có báo chí vừa có tin tức, lại còn có thể thấy nước ngoài. Khoa học kĩ thuật vô cùng phát triển, thế nhưng lòng người có phải đã thay đổi chăng ? ( vâng ) có phải là các vị cũng biết nói tiếng ngoại quốc, cũng tiếp xúc với những người nước ngoài ? ( vâng ) Thế nhưng vào thời trước đây của ta, chỉ có tiếp xúc với những người không cùng chủng tộc; những người không cùng chủng tộc có những tín ngưỡng khác nhau, sẽ bài xích, không thể tiếp nhận, vậy còn các vị hiện nay sẽ cũng như vậy chứ ? ( không ) Bởi vì hiện nay có sứ giả của Thượng Đế đến làm đẹp cái thế giới này, muốn để cho mọi người biết rằng mọi người đều như nhau, bất kể là chủng người thuộc các loại màu da khác nhau, tín ngưỡng những tôn giáo khác nhau, thế nhưng họ đều là dạy con người hướng thiện, đúng vậy không ? ( đúng )

 

Từ lúc ta bắt đầu cho đến nay, thời gian trôi qua đã rất dài lâu, thế nhưng những người tu đạo có giảm bớt đi không ? ( không ) Bởi vì những người tu đạo không có giảm bớt, cho nên hôm nay các vị mới có thể ngồi ở nơi đây, các vị có tin không ? Có lẽ các vị chính là những tông đồ (của Giê-su) trước đây, có lẽ các vị chính là những người cùng phấn đấu với Đức chúa Giê-su, như vậy có hiểu không ? ( hiểu )

 

Đọc nát nghìn kinh cùng vạn điển, chẳng bằng một chỉ điểm của Minh Sư

 

Thượng Đế muốn Ngũ giáo lập xuống kinh điển, lại còn có Sách Khải Huyền, muốn bảo với những chúng sanh mạt hậu, muốn ấn chứng cái đạo này, do đó kinh điển của Ngũ giáo để cho những người bình thường đọc vẫn cứ là xem mà chẳng hiểu, vì sao trong 10 câu vẫn cứ hay có một câu nói mà ta ngộ chẳng thấu ? giống như “ vạn pháp quy nhất “, “ nhất quy về đâu “…những người chưa cầu qua đạo là không thể biết được, có đúng vậy không ? ( đúng ) Do đó kinh điển của Ngũ giáo ấn chứng cái đạo này, các vị chớ có quên, các vị tu cái đạo này là rất trân quý; mỗi ngày phải thật tốt mà sám hối thân tâm của chính mình, cơ hội là chẳng chờ đợi các vị đâu đấy.

 

Các vị là những kẻ yếu hèn hay những người dũng cảm ? ( dũng cảm ) Nếu như một tảng đá lớn chặn đường của các vị, các vị có suy nghĩ như thế nào ? ( dời nó đi ). Nếu như là kẻ yếu, anh ta sẽ nghĩ đấy là chướng ngại, thế nhưng người dũng cảm sẽ nghĩ rằng đấy là tảng đá giậm bước (để bước qua vũng lầy...), phương tiện bàn đạp, có đúng vậy không ? ( đúng ) Các vị muốn dọn nó đi, vậy các vị là cái gì ? các vị là những người vững chắc thiết thực, là ý nghĩa gì đây ? “ gặp núi mở núi, không đường mở đường “ có đúng vậy không ? vẫn cứ là sẽ có cách để mở ra một con đường vậy. Bởi vì văn hóa của mỗi khu vực khác nhau, nhân chủng không giống nhau, phương thức biểu đạt cũng khác nhau, cùng là một cái tâm đều là lương thiện, đều là từ bi, thế nhưng đều dùng những từ diễn tả khác nhau để biểu đạt, có đúng vậy không ? ( đúng )

 

Danh từ tuy có khác, chân lí chỉ có một

 

Thượng Đế dùng “ yêu “ để biểu đạt, Phật giáo dùng “ từ bi “ để biểu đạt phải không ? ( vâng ) Do đó “ yêu “ và “ từ bi “ đều là như nhau, thế nhưng cái “ yêu “ này chẳng phải là “ yêu “ của ái tình, mà là “ bác ái “. Các vị chẳng những phải tín ngưỡng Thượng Đế mà còn phải mong đợi “ tin, yêu, vọng “. Các vị phải tín ngưỡng Thượng Đế, kì vọng mong đợi bản thân mình có thể làm sứ giả của Thượng Đế, trong tâm phải giống như Thượng Đế tràn ngập tình yêu thương, các vị phải gần gũi với ánh sáng mặt trời, chớ có để cho quỷ Satan gieo rắc xuống hạt giống trong tâm các vị, như thế có được không ? ( được )

 

Hôm nay kết mối duyên này vô cùng có ý nghĩa; tuy rằng ta nói chuyện không giống với các vị lắm, thế nhưng ta cũng tận hết sức để biểu đạt. Phật Thánh trên trời là chẳng có phân biệt quốc gia, như thế có hiểu không ? ( hiểu ) chỉ có con người trên mặt đất mới phân biệt này nọ.

 

Đời người khang trang chớ do dự, chẳng quý Thiên Đạo rồi hối tiếc

 

Các vị hôm nay tu cái đạo này rồi chớ có quên rằng vào cái ngày xét xử ấy các vị nhất định phải lên thiên đường, có biết không ? ( biết ) Thế nhưng muốn lên thiên đường không phải chỉ có một mình mình lên thiên đường, phải không ? ( vâng ) Phải làm thế nào đây ? có phải là phải nhiều người hơn nữa cùng trở về thiên đường với các vị ? ( phải ) và các vị cũng không thể chỉ có miệng nói rằng hy vọng trở về thiên đường mà lại chẳng nỡ rời khỏi các thế giới này, có đúng không ? ( đúng )

 

Ta hy vọng các vị xem kinh điển thật nhiều vào, nghiên cứu thật nhiều vào, nghiên cứu xem những người trước đây và những người hiện nay có cái gì khác nhau, như thế có hiểu không ? ( hiểu ) Việc phàm không được xem quá nặng ( quá chú trọng ). Vì sao thế ? Bởi vì Thượng Đế hy vọng tài sản của các vị đặt ở trên trời chứ không phải là đặt ở cái thế gian này, như thế có hiểu không ? ( hiểu ) Chỉ cần dùng sinh mệnh của các vị đi sáng tạo tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ của các vị đều có thể chuyển biến, không phải là vận mệnh chẳng thể thay đổi, có đúng vậy không ? ( đúng )

 

Hôm nay đến đây nghe giảng cũng xem như là các vị có thiện duyên, hy vọng các vị thật tốt mà hiểu rõ bản thân mình là cái gì ? sứ mệnh là cái gì, việc của mình là việc gì ? Vậy sự cống hiến của các vị lại là những gì ? Thời điểm thâu viên đã đến rồi, một người trồng lúa, một người khác gặt. Khi thu hoạch thì các vị giống như một quả trái trên cây ăn quả vậy, Thượng Đế cho các vị sinh mệnh, thế nhưng do sự phát dục trưởng thành của cá nhân mỗi người không giống nhau, có một số quả bị sâu ăn mất rồi, có một số quả thì đắng chát, một số quả khác thì lại vô cùng ngọt, một số có thể trưởng thành rất to lớn, một số thì lại không tiếp nhận được ánh sáng mặt trời, vậy thì nó sẽ ra sao ? sẽ héo úa đấy ! nó sẽ trở nên không khỏe mạnh, sau đó màu sắc trở nên trắng nhạt vậy.

 

Tu trì giống nhu trừ cỏ dại, khai hoa kết trái mà thôi

 

Các vị có phải là những con người khỏe mạnh ? ( phải ) các vị có nắm bắt được chính bản thân mình không ? ( có )

Ta đã từng nói qua rồi :

“ The axe is already laid at the root of the trees; therefore every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. “ (Matthew 3:10 )

“ Bây giờ cái rìu đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì đều sẽ bị chặt hết và ném vào trong lửa. ” (Ma-thi-ơ 3 : 10 )

Vì sao vậy ? Bởi vì tà không thể thắng chánh, tất cả những thứ không tốt thì nên thế nào ? ( trừ bỏ đi ). Các vị có nghe qua một câu nói rằng : thói quen xấu thì giống như cỏ dại vậy, chẳng cần phải tưới phun nước, thế nhưng nó lại có thể sinh trưởng mạnh mẽ um tùm, phải vậy không ? ( phải )

 

Các vị xem xem khắp nơi có phải là có rất nhiều cỏ dại ? ( vâng ) Cỏ dại có người bón phân cho không ? ( không có ) Vậy những thói quen xấu trong tâm của các vị cũng giống như những cỏ dại đó vậy, mỗi ngày chẳng có chăm sóc cho nó mà nó lại mọc rất cao, mọc rất cao bên trong sẽ có ẩn nấp những con sâu, ẩn nấp một số những thứ không tốt, lại sinh trưởng những mầm bệnh vi trùng, vậy thì sau này sẽ biến thành một bãi đất hoang vu, thì chẳng phải là ruộng phước nữa rồi. Do đó các vị phải tự chăm sóc lấy chính bản thân mình, phải làm cho những cây con “ Đạo “ mọc thật tốt, chớ có để cho sâu ăn mất hay là để cho cỏ dại mọc quá nhiều.

 

Các vị hy vọng tự mình tiến vào nước trời chứ ? ( hy vọng ) Thượng Đế giúp cho các vị mở ra một con đường, vậy thì các vị phải thật tốt mà đi trên đó; thế nhưng nước trời cách các vị vẫn còn một đoạn đường, vì sao vậy ? bởi vì các vị vẫn còn trẻ, các vị chỉ vừa mới tu đạo, ta cũng là hoàn thành sứ mệnh của ta rồi mới trở về nước trời. Ta hy vọng các vị không giống với ta, đem cái đầu của mình đặt trên cái đĩa trở về gặp Thượng Đế, như vậy có hiểu không ? Đại loại là ta tu trì không tốt cho nên mới có cái kiếp số này; thế nhưng các vị Hiền Sĩ phải thật tốt mà tu trì, sau này nhất định sẽ có thể thuận lợi mà trở về nước trời.

 

Rửa sạch thói xấu trừ tâm bệnh, thời đến vinh quy gặp chơn thần

 

Các Hiền Sĩ có mệt lắm không ? ( không ) Hôm nay đến đây, hy vọng các vị lấy ra lòng tin, chớ có quên chức trách sứ mệnh của mình, một đôi chân của chính các vị phải thật tốt mà nắm bắt lấy; Thượng Đế là thân thể, các vị thì giống như tay chân vậy, các anh chị em giống như ngũ quan, mắt, mũi, tai, chân tay vậy, có phải là phải bổ trợ phối hợp với nhau để hoàn thành sự việc ? ( vâng ) Các vị chớ có làm mất đi thân thể của chính mình, chớ có làm mất đi tay chân của mình, chớ có làm mất đi cơ quan của mình, chỉ cần các vị tự mình có thể nắm bắt lấy thật chắc thời gian của mình thì các vị sẽ không ở trong trạng thái lo lắng sợ hãi.

 

Các vị có biết các vị khi nào sẽ trở về nước trời không ? ( không biết ) Cánh cửa của nước trời bất cứ lúc nào cũng mở, các vị biết chăng ? Thượng Đế đều đang chờ đợi các vị trở về ! Thế nhưng hình như các vị vẫn chưa dám trở về, vì sao thế ? có phải là vì các vị chẳng còn mặt mũi đi gặp Thượng Đế, các vị đã sám hối chưa ? Các vị đã có cởi bỏ y phục cũ của mình hay chưa ? có người nói có, có người nói chưa. Ta hy vọng các vị làm một người hoàn toàn mới, có được không ? ( được ) Cái mà Giăng- người làm phép báp-têm thanh tẩy chính là sự thanh tẩy của sám hối, sự thanh tẩy của hối cải chứ không phải là sự thanh tẩy của Thánh Linh và lửa; hôm nay cái mà các vị đắc được chính là sự thanh tẩy của Thánh Linh và lửa, các vị phải biết trân trọng lấy.

 

Chơn thần rõ ràng là Thượng Đế, trí tuệ chẳng vào văn tự chướng 

 

Chớ có tưởng rằng những người tín ngưỡng Thiên Đạo nhiều người không tín ngưỡng Đức chúa Giêsu. Thật ra trong Thiên Đạo có rất nhiều người cũng tín ngưỡng Đức chúa Giêsu, vì sao vậy ? Bởi vì những người của Thiên Đạo càng có thể tiếp nhận Ngũ Giáo, nếu không tin thì các vị hỏi thử xem, mỗi một đệ tử của Thiên Đạo đều tín ngưỡng Đức chúa Giêsu đúng không ? ( đúng ) Thế nhưng những người mà tín ngưỡng Đức chúa Giêsu thì họ không hẳn tín ngưỡng Thần của các vị, đúng không ? ( vâng ) Trước đây trước khi truyền vào Trung Quốc, Thượng Đế không gọi là “ Thượng Đế “ , Thượng Đế gọi là “ Chơn Thần “. Thượng Đế là tên gọi của người Trung Quốc các vị. Tự các vị có Tứ Thư có kinh điển; Những vị truyền giáo ấy vì để cho tiện lợi, đánh động lòng người cho nên nói “ Thượng Đế “, chúng tôi thì gọi là “ Spirit “ , thế nhưng ý nghĩa thì như nhau, tên gọi khác nhau phải không ? ( phải ) Hy vọng các vị tự nắm bắt lấy chính mình, như thế có được không ? ( được ) Vậy cảm tạ các vị nghe những lời này của tôi ( cảm tạ Tiên Phật từ bi ). Nếu như sau này có cơ hội, ta vẫn có thể lại đến để kết duyên.

 

Giàu sang là giả vợ con ảo, phụng hiến giả ngã ( cái tôi giả ) rõ chơn ngã ( cái tôi thật ) 

 

Thuận Trị Hoàng Đế của Trung Quốc các vị có một câu nói rằng : 「黃金白玉非為貴,唯有袈裟披肩難」” Hoàng kim bạch ngọc phi vi quý, duy hữu ca sa phi kiên nan “ ( Dịch nghĩa : Vàng thỏi ngọc trắng chẳng phải quý, duy có cà sa khoác vai khó ) . Những vị truyền đạo cũng cần phải mặc đạo bào đúng không ? ( đúng ) cũng phải phụng hiến bản thân, không kết hôn tốt hơn kết hôn, vì sao vậy ? Bởi vì Thượng Đế hy vọng ông ta là trẻ sơ sinh. Các vị phải hiểu rằng giống như Thuận Trị Hoàng Đế của các vị đây là vị Đế Vương còn có thể buông bỏ mọi thứ, huống hồ là các vị những người mà cái gì cũng không có; các vị chẳng những phải tín ngưỡng đức Như Lai, càng phải tín ngưỡng ai nữa đây ? ( Thượng Đế ) Chớ có chỉ biết rằng có Quán Thế Âm Bồ Tát, chớ có chỉ biết có bản thân mình.

 

Lương tri của ta tức Thượng Đế, tâm mang cảm ân có phước nhất

 

Thật ra Thần Tiên chính là một thể phát quang, hiểu không ? ( hiểu ) Ánh hào quang của các vị càng lớn thì quả vị sẽ càng lớn, như thế có hiểu không ? ( hiểu ) Thượng Đế cũng là một thể phát quang, chỉ có thể phát quang mới có thể hiểu thể phát quang, như vậy có hiểu không ? ( hiểu ) Ta biết rằng mọi người đều ưa thích quang minh sáng ngời, mọi người đều chờ đợi ở những nơi sáng tỏ phải không ? ( vâng ) Hy vọng các vị sau này hướng đến sự quang minh sáng ngời, thay cho Thượng Đế truyền bá phúc âm, cứu độ những anh chị em của mình, tín ngưỡng thiên mệnh của các vị, như thế có được không ? ( được ) Thiên mệnh đáng quý, thế nhưng các vị đều đã đắc đạo rồi, chớ có quên đấy. Vậy đến lúc này ta phải trở về giao lại sứ mệnh; ở đây ta muốn nói vài câu đơn giản cuối cùng với các vị, hy vọng các vị thường ca ngợi Đức chúa trời, ca ngợi Thượng Đế. Cảm tạ thiên ân, cảm tạ sư đức của các vị, như thế có hiểu không ? ( hiểu ) Chỉ có những người cảm ân mới có phước, tốt ! Vậy ta phải ẩn thân từ khấu Thượng Đế, tạm biệt các vị Hiền Sĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 218