BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Linh tánh

Tác giả liangfulai on 2023-06-10 16:50:57
/Linh tánh

Bức Ảnh Đầu Tiên Về Linh Hồn Người

 

First Photo of the Human Soul.

 

First time in history we were able to record an image of the human soul on paper.
As a result, this happening, has revolutionized the medical and scientific world - proving once more that there is life after death.

 

 

 


Bức Ảnh về linh hồn của cô Karin Fisher 32 tuổi thoát xác lúc nằm trên bàn mổ tại một bệnh viện của nước Đức ở thành phố Frankfurt.

Ảnh trích từ tờ  “The World Weekly News”

 

It all started in a German hospital in Frankfurt. The patient died in the theatre on the operating table.

All this has caught researchers and skeptical people alike by surprise seeing that the photo exists and it can be seen now by everyone.

A surgery risk-free

When German housewife, Karin Fisher 32 years old, was booked in at the Frankfurt Hospital to undergo surgery, no complications were anticipated.
In fact Karin also did not suspect that these were going to be her last days of earth life.
Karin s surgery was to correct some defected valves in her heart. Not a simple procedure but not a high risk surgery nowadays.
Her heart stopped working altogether for about 45 minutes during the surgery and a straight line on the cardiac monitor was clearly visible.
The team of 12 people assisting in Karin s surgery did not see anything what the photo reveals.

At the time of her death. Karin was surrounded by a team of 12 people, all members of the Cardiology team: doctors, surgeons, technicians and nurses. They all tried to revive Karin without success.
Professor Peter Valentin, director of the Department of Education of the Hospital was also present in the theatre.
On that occasion his duty was to manage a special photographic camera that is used frequently during surgeries to use the photos for scientific purposes.
The photos are well kept in the hospital's archives for the use of lecturing in the medicine faculty.
Professor Valentin was surprised when he saw the photos after they had been developed at the hospital s photo laboratory.
The photo shows with clarity a human form, defused and transparent, lifting up towards the ceiling with open arms.
This is the photo of the spirit leaving the body of the deceased.
Pope John Paul II received a copy and the researchers of the Vatican are still analyzing.
Professor Peter Valentin was present during time of development of the photos and did not leave the technician s side. The photo is authentic!
It was fully analyzed for any photography tricks too.
Ironically in the images one could clearly see the monitors while she was on life support equipment until the spirit left Karin s body.
Nobody saw anything; the spirit is invisible to the human eye.

Professor Valentin decided to comment on the case with the clergyman from the hospital.
The priest was clearly the type of person who wouldn t like to waste his time with triviality. His first reaction was -Heavenly Father, it is a Human spirit! -
The priest requested that the news was to be spread as it is the first time that someone could photograph a human spirit.
Copies were sent to various religious centers in Europe.
The response of the churches were immediate: Pope John Paul II requested the photos to be studied and analyzed in the Vatican s laboratories.
There are no official answers as yet from the Holy Church.
The copies were also researched by technicians in Rome as they are still analyzing.
Their first impressions are positive: all seems to indicate that there are no photography tricks and the photo reveals the truth: A human spirit leaving a deceased body.

Scientific opinion

One of the researchers on this matter was Doctor Frank Muller, German scientist that dedicated himself to research exhaustedly the unusual documents.
This is the first time that we see the image of the human soul!
His conclusion was definite; there is now proof that was missing all along! The spirits of people have an eternal life once they leave the physical body!
In his understanding it is what is mentioned in the Bible, and without any possible trickery.
The best technicians have studied the photos for weeks with the best sophisticated apparatus available and with major interest in the matter.
For Doctor Muller it is clear that there will be skeptical people that will deny the evidence, but those skeptical people will not have a convincing answer that explains the presence of the image on paper.
It is an extreme question where once more the inexplicable has relevant proof on paper.
Science has proven that the photograph is authentic, without trickery or montage of any kind.
Now only rests to accept things as they are without major discussions.
In the meantime lots of people suggest that this photograph is the most important of all times.
Another proof of the immortality of the spirit.

 

Ba Cách Nhìn Của Ba Loại Người Đối Với Linh Tánh

 

 

Trên thế giới có 3 cách nhìn của nhân loại đối với linh tánh :

Loại người thứ nhất tin rằng có linh tánh

Loại người thứ hai nửa tin nửa ngờ đối với linh tánh

Loại người thứ ba không tin là có linh tánh.

Nếu chúng ta hỏi loại người thứ nhất vì sao tin, ngoại trừ đích thân họ thể nghiệm qua, hoặc có năng lực đặc biệt, cũng có nghĩa là có công năng đặc dị, nếu không thì những người bình thường cũng rất khó nói ra một lí do cụ thể vì sao lại tin; rất có khả năng họ sẽ nói rằng linh tánh bẩm sinh vốn có, rất tự nhiên.

 

Nếu chúng ta lại hỏi loại người thứ hai hoặc thứ ba về lí do nửa tin hoặc không tin, rất có khả năng họ sẽ nói bản thân mình chẳng có kinh nghiệm đích thân nhìn thấy, nhìn cũng nhìn không thấy hoặc họ sẽ nói rằng chẳng có chứng cứ. Nếu nói rằng chẳng có kinh nghiệm của tự bản thân mà không tin, vậy thì chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm của người khác, bởi vì nếu mỗi một sự việc đều phải trải qua kinh nghiệm của tự bản thân rồi mới tin, thế thì không gian sống của chúng ta quá ư là chật hẹp rồi, bởi vì khoa học kĩ thuật hiện nay sở dĩ phát triển mạnh mẽ tiến bộ như vậy là do mỗi một sự việc cũng đều là hấp thu kinh nghiệm của những người thời cổ xưa hoặc kinh nghiệm tích lũy của người khác mới có thể thành công.

 

Nếu bảo rằng nhìn chẳng thấy mà không tin, vậy thì có rất nhiều thứ nhìn không thấy, thế nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Ví dụ như điện, lực hấp dẫn, gió, tư tưởng suy nghĩ …vậy nếu bảo rằng không có chứng cứ, vậy thì chúng ta có thể đã tiếp xúc quá ít với những tư liệu về phương diện này rồi.

 

Ba vị Tiến Sĩ luận về quỷ thần

 

Trên thế gian rốt cuộc có quỷ thần hay không ? về điều này có nhiều ý kiến không nhất trí với nhau, do vậy ở một nơi nọ đã mở ra một hội biện luận.

 

Vị thứ nhất lên đài là Tiến sĩ thiên văn học. Sau khi ông ta đưa ra rất nhiều lí do trên đời chẳng có quỷ thần thì bèn lớn tiếng nói rằng : “ tôi dùng kính viễn vọng quan sát vũ trụ đã 20 năm rồi, thế nhưng chưa từng nhìn thấy qua quỷ thần, do đó quỷ thần nhất định là không có “. Nói xong thì vị Tiến sĩ ấy nhận được tiếng vỗ tay hoan hô như sấm của tất cả mọi người.

 

Vị thứ hai là tiến sĩ y học, sau khi nói xong rất nhiều lí do nhân loại tuyệt đối không có linh hồn thì ông lại nói rằng : “ tôi đã từng giải phẫu có trên trăm thi thể người, quan sát kĩ các bộ phận mà chưa từng phát hiện ra linh hồn kí thác ở nơi đâu. Ở tim chăng ? ở não chăng ? hay là ở máu ? Tôi đều đã giải phẫu hóa nghiệm qua, nhưng đều chẳng nhìn thấy, do đó linh hồn nhất định là không có. “ Khi ông xuống đài thì lại có một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên.

 

Vị nữ tiến sĩ thứ ba là nhà luân lí học, cô bảo rằng người chết thì như ngọn đèn tắt, mọi thứ đều chấm dứt, tuyệt đối chẳng có thiên đường địa ngục, càng không có việc xét xử hay vĩnh sanh, đã đọc khắp các tác phẩm nổi tiếng trong ngoài nước xưa nay đều chẳng có ghi chép điều này. Nói xong cô cũng được tràng pháo tay nhiệt liệt.

 

Ba vị Tiến sĩ sau khi nói xong , vị chủ tịch tuyên cáo với mọi người rằng : “ bất kể là người nào, nếu vẫn có chỗ bất mãn đối với những lí do chẳng có quỷ thần của ba vị Tiến Sĩ, hoặc là có lời biện chứng thì đều có thể công khai đưa ra để thảo luận ”. Ba vị Tiến Sĩ chẳng những có tài ăn nói sắc sảo, biện tài vô ngại, các lí do đưa ra khá ư là có lí thích đáng, hầu như không thể tìm thấy chỗ hở. Do vậy, đợi mãi rất lâu mà chẳng có người đưa ra sự bác bẻ lại. Vào đúng lúc ngỡ là thắng lợi đang ở trước mắt thì một bà lão dưới quê chạy lên đài, hỏi vị Tiến Sĩ thứ nhất rằng : “ cậu dùng kính viễn vọng đã nhìn 20 năm rồi, cậu có nhìn thấy gió không ? nó có hình dạng như thế nào ? “

 

“ dùng kính viễn vọng thì làm sao có thể nhìn thấy gió được ? “

 

“ trên thế gian có gió hay không ? cậu dùng kính viễn vọng nhìn không thấy, nhưng không thể nói rằng trên đời chẳng có gió ! đến cả gió còn nhìn chẳng thấy, huống hồ là thần ? “ Vị Tiến Sĩ nghe xong thì nói chẳng nên lời.

 

Lúc này bà lão lại chuyển hướng sang vị Tiến Sĩ thứ hai, hỏi rằng : “ cậu có yêu vợ của cậu không ? “

 

“ Yêu “

 

“ Vậy mời cậu đem dao giải phẫu thân thể người đưa cho tôi dùng, tôi muốn giải phẫu mở bụng cậu ra xem xem “ tình yêu “ mà cậu yêu vợ cậu rốt cuộc ở vị trí bộ phận nào ? ở trong gan ư ? trong dạ dày à ? hay là bên trong ruột ? 

 

Bà Lão lại chuyển sang vị Tiến sĩ thứ ba mà nói rằng : “ Cô đã đọc qua quyển sách về thuyết tương đối của Einstein chưa ? “

 

“ xem qua rồi “

 

Bà Lão bèn nói rằng : “ nếu cô đã xem qua thì thuyết tương đối ấy nói về định luật bảo toàn năng lượng, lẽ nào cô lại quên mất; con người sau khi chết năng lượng bất diệt chính là linh hồn “.

 

Cô Tiến sĩ luân lí học bị nói đến miệng không thốt nên lời, do đó 3 vị Tiến Sĩ mới đốn ngộ ra rằng lí luận của họ có sự thiên lệch.

 

Bà lão nói xong thì mọi người đồng loạt cười lớn tiếng, chẳng tin lời của 3 vị Tiến Sĩ nữa.


Trong Đạo Đức Kinh, đức Lão Tử nói rằng : “ thị chi bất kiến danh viết di, thính chi bất văn danh viết hi, bác chi bất đắc danh viết vi “. ( Nhìn không thấy gọi là di, nghe không thấy gọi là hi, nắm không được gọi là vi ) . Đặc sắc của Đạo ( Thượng Đế ) tức là vô sắc, vô thanh, vô hình, mà Tiên Phật, quỷ thần, linh hồn cũng là như vậy. Do đó nghiên cứu vấn đề quỷ thần, linh hồn phải chăng là tồn tại, nếu như kiên trì nhất định cần phải mắt thấy, tai nghe hoặc dùng dụng cụ thiết bị đo lường, vậy thì nhất định sẽ rất là thất vọng, chẳng được cái gì, bởi vì năng lực của nhân loại rốt cuộc vẫn quá ư là có hạn, chẳng cách nào dựa vào cái mà cá nhân nhìn thấy nghe thấy để đoán định sự có hay không của sự vật, càng chẳng cần phải nói đến cái thế giới không thể biết ấy sau khi chết, giống như khi bạn còn ở trong bụng mẹ, nếu có người bảo với bạn rằng : “ không lâu nữa thì cậu sẽ sinh ra trên cõi đời, có mặt trời, mặt trăng, có núi có sông nước, lại còn phải ăn cơm mặc áo “ bạn sẽ tin chứ ? Hôm nay bạn chẳng những tin, vả lại còn là thật sự đang sống ở trong cái thế giới này. Thế giới vĩnh sanh cũng như thế đấy.

 

Trong “ Nam Hoa Kinh - Thu Thủy “, Trang Tử nói rằng : " Tỉnh oa bất khả dĩ ngữ ư hải giả, câu ư hư dã. Hạ trùng bất khả ngữ ư băng giả, đốc ư thời dã. Khúc sĩ bất khả ngữ ư đạo giả, thúc ư giáo dã." “Cùng ếch giếng không thể nói chuyện biển: Nó chỉ biết có cái hang nó mà thôi. Cùng côn trùng mùa hạ, không thể nói chuyện băng lạnh : Nó chỉ biết có cái mùa của nó mà thôi! Cùng bọn khúc sĩ không thể nói Đạo đặng. Họ bị trói buộc trong giáo lý của họ. “ ( Nguyên văn tiếng hoa : 井蛙不可語於海者拘於虛也;夏蟲不可語於冰者,篤於時也;曲士不可語於道者,束於教也。)

 

Những lời khai thị từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn

 

Con người sở dĩ không thể hấp thu chân lí và những lời đạo lí thâm thúy là do có 5 nguyên nhân :

 

1. Tâm tồn mối ác cảm, bất mãn không vui
2. Tâm tồn sự hoài nghi

3. Tâm tồn sự phẫn nộ
4. Tâm tồn mối lo lắng
5. Tâm tồn sự tự mãn


Tâm tồn là có tướng, tất nhiên hình thành hố sâu ngăn cách, chẳng cách nào đạt đến Không để dung nạp chân lí.

 

 

Số lượt xem : 747