BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cao Tăng Miến Điện cầu đạo kí !

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 08:58:13
/Cao Tăng Miến Điện cầu đạo kí !

Chủ trì của Phật Tự lớn

chuyển kiếp chờ đợi cầu đạo


 

 

 

Tiểu Hoà Thượng và vị trụ trì đại Phật tự là hòa thượng Vu Dã Giới Đắc Mã

( ảnh do Phật đường Thiên Đức cung cấp ) 

 

 

Vào tháng 9 năm 1996, có một vị tiền hiền phụng mệnh của Tiền Nhân đến Miến Điện khai hoang. Có một vị tiểu hòa thượng 4 tuổi của đại phật tự A Linh Nhã Tính, quận Insein, thành phố Yangon đến cầu đạo. Vị tiểu hòa thượng này là chủ trì tiền nhiệm của đại phật tự A Linh Nhã Tính đến chuyển kiếp.

 

Ngày 25 tháng 9 năm 1996, có vị Tiền Hiền đến bàn lí phật đường lâm thời tại quận Insein, thành phố Yangon; một vị đạo thân là cô Vương Quế Trân sau khi cầu đạo bảo rằng vị tiểu hòa thượng này là chủ trì đảm nhiệm trước đó chuyển thế, lúc ấy cuộc phỏng vấn trải qua như sau :

 

Tiểu Hòa Thượng ra đời vào 8 giờ tối ngày 6 tháng 9  năm 1991, vào năm 1994 đến phật tự ( chùa ) làm hòa thượng.

Trước khi tiểu hòa thượng vẫn chưa ra đời, cô Vương Quế Trân liễu nguyện tại chùa bằng công việc nhặt gạch; có một buổi tối nọ lúc ăn cơm, đột nhiên nghe được có người bảo với cô rằng muốn làm con trai của cô. Cô nghe rồi cảm thấy rất kì quái, bởi vì cô đã có 3 đứa con gái rồi, đứa nhỏ nhất cũng đã 15 tuổi rồi, cho nên sau khi cô nghe xong nhìn bốn phía chẳng thấy có người, bèn cười rồi đi khỏi. Không lâu sau chuyện này thì cô mang thai, sinh ra một đứa bé trai, hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ.

 

 

                                       

 Tiểu Hoà Thượng ( ngồi giữa ) ngồi lên xe ngựa đi hoá duyên khắp nơi. 

 

 

Khi bé trai được 2 tuổi, chiếc xe ngựa dùng để đi hóa duyên của đại phật tự A Linh Nhã Tính thường dừng trước cửa nhà của bé trai để hóa duyên. Đứa bé trai này mỗi lần thấy vậy đều rất thích bò lên xe ngựa ngồi. Có một hôm vị hòa thượng đến hóa duyên dẫn đứa bé trai này theo đến đại phật tự A Linh Nhã Tính. Vị trụ trì chùa là hòa thượng Vu Dã Giới Đắc Mã, nhìn thấy đứa bé trai này thì bèn ngạc nhiên sững sờ một chốc , trong lòng nghĩ : " nó thì ra là chủ trì tiền nhiệm đến chuyển thế " . Nghĩ vậy rồi ông bèn đến nhà của cô vương để hỏi xem liệu đứa bé trai này có phải là ra đời vào 8 giờ tối ngày 6 tháng 9 năm 1991 hay không. Cô Vương Quế Trân khẳng định nói là đúng như thế. Hòa Thượng Vu Dã Giới Đắc Mã bèn bảo với cô rằng : “ đứa bé trai này là vị trụ trì tiền nhiệm chuyển thế, bởi vì vị trụ trì tiền nhiệm trước khi sắp niết bàn có dặn dò rằng lúc 3 tuổi thì ngài ấy sẽ phải trở về chùa này lần nữa, và muốn chúng tôi đi tìm một bé trai chào đời vào lúc 8 giờ tối, ngày 6 tháng 9, năm 1991. Đứa bé trai kiếp trước khi còn là trụ trì thì có tên là Vu Đô Lập Nhã, niết bàn vào lúc tuổi hơn 50. ”

 

 

Sau khi xác định là không nhầm, Hòa Thượng  Vu Dã Giới Đắc Mã lãnh đứa bé trai về phật tự, Cô Vương bèn bán đứa con trai với giá 1000 tiền Miến Điện cho Hòa Thượng Vu Dã Giới Đắc Mã, lại dùng 5000 tiền Miến Điện mời Hòa Thượng Vu Dã Giới Đắc Mã dùng bữa. ( Tại tập tục của Miến Điện thì bé trai xuất gia làm hòa thượng mãi mãi thì là phải bán đi, nếu không thì làm hòa thượng chỉ là thời gian ngắn không lâu dài ).

 

Bé trai đến đại phật tự A Linh Nhã Tính, ngay ngày hôm đó thì làm lễ cạo đầu làm hòa thượng; làm hòa thượng rồi thì nhanh chóng biết niệm kinh, và thường nói rằng muốn chờ đợi người Hoa đến truyền pháp.

 

 

Có một hôm, có vị tiền hiền nọ đi khai hoang cùng với đoàn đến nhà lân cận của bé trai bàn đạo. Hôm đó đứa bé trai hình như cảm ứng được mà gây ồn, muốn vị trụ trì là Hòa Thượng Vu Dã Giới Đắc Mã dẫn nó về nhà; vừa mới về đến nhà, mẹ của nó lập tức bảo với nó rằng có người Đài Loan đến nhà hàng xóm kế bên truyền đạo. Thế nhưng vị trụ trì chẳng cho nó cầu đạo; tiểu hòa thượng lập tức gây ồn đòi đi cầu đạo, nhưng vị trụ trì nói rằng con nít cái gì cũng chẳng hiểu biết, đó là Phật đến từ Đài Loan, không phải là Phật của Miến Điện, cho nên không để cho tiểu hòa thượng cầu đạo. Tiểu hòa thượng bèn khóc thật to, làm ồn đòi đi cầu đạo cho bằng được. Cô Vương Quế Trân không còn cách nào khác bèn dẫn nó đi cầu đạo. Sau khi cầu đạo thì tiểu hòa thượng nhanh chóng ăn chay, độ người, hôm đó đã độ được rất nhiều người hàng xóm láng giềng và các hòa thượng đến cầu đạo.

 

Tiểu hòa thượng trở về đến đại phật tự thì nhanh chóng yêu cầu các hòa thượng của phật tự cầu đạo và ăn chay, và bảo rằng hòa thượng nếu không ăn chay là điều không nên; nếu có hòa thượng ăn mặn thì nó bèn bảo cho biết rằng đấy là đi ngược lại với ý chỉ của Phật Đà, không thể trở về thiên đường.

 

Từ việc này có thể chứng minh sư tôn sư mẫu phụng mệnh của Lão Mẫu, chơn truyền chơn thụ, cái tôn của đại đạo, cái quý của thiên mệnh, người đắc được thì siêu sanh, người tu thì chứng quả; trụ trì hòa thượng đều biết sự bảo quý của “ đạo ”, chuyển kiếp lại đến nhân gian muốn cầu đạo. Chúng ta nên thật tốt nắm bắt thời điểm cơ hội tốt đẹp, nhanh chóng đi tu đạo bàn đạo, cứu rỗi Tam Tào, chớ có phụ mẫu ân sư đức.

 

 

Phật Tổ có quyển vô tự kinh

Người đời chẳng biết hướng ngoài tìm

Có người biết được ý trong đó

Thì là Linh Sơn Hội thượng nhân.

 

Tử trúc lâm trung Quán tự tại

Tịnh bình liễu chi ngộ huyền cơ

Bồ tát thường trụ cốc lâm trung

Giây lát chẳng rời là chân tông.

 

Số lượt xem : 527