BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự thù thắng của tờ Long Thiên Biểu

Tác giả liangfulai on 2023-05-31 13:21:31
/Sự thù thắng của tờ Long Thiên Biểu

Tam Quan Đại Đế】:3 vị đế vương thời cổ đại : vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ

Tam Quan Đại Đế】:Thiên quan, Địa quan, Thủy quan, tục gọi là “ tam giới công ”

Tam Quan Đại Đế phụ trách đăng kí ghi danh của người cầu đạo nhập tịch vào Thiên Phật Viện.


Thần Thành Hoàng sau khi thẩm tra kiểm lại thân gia phẩm hạnh của chúng ta, tên họ đưa ra trình báo đến tay của Tam Quan Đại Đế, do Tam Quan Đại Đế đăng kí ghi danh cho chúng ta nhập tịch vào Thiên Phật Viện, sau khi hoàn thành việc đăng kí ghi danh lại còn phải phái thiên quan đem danh sách gửi đến địa phủ để xóa tên, nhưng mà chớ có tưởng rằng vào lúc này là có thể ngồi vững đài sen trên trời; Thần Thành Hoàng Thổ Địa của nơi mà chúng ta cư trú, Báo Sự Linh Đồng bất cứ lúc nào cũng giám sát từng lời nói từng hành động của chúng ta đưa ra trình báo với Tam Quan Đại Đế.

 

Tam Quan là 3 vị Thánh Vương Nghiêu, Thuấn, Vũ, sau khi quy không đều trở thành Đại Đế, là cái mà gọi là “ Thiên Lại ” trong Thượng Thư; là vị Thiên Lại mà Minh Minh Thượng Đế phái đến đồn trú nhân gian để quản lý mọi người. Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ lúc tại thế chưởng quản lê dân bá tánh, sau khi nhiệm vụ tại nhân gian viên mãn trở về đến trời thì thành Tam Quan Đại Đế, phụ trách việc đăng kí ghi danh.

 

Người Đài Loan vào dịp tết hoặc những ngày hội trọng đại đều phải cúng Tam Giới Công; đa số mọi người chỉ biết cúng bái, nhưng chẳng biết Tam Giới Công là ai. Có người tương đối hiểu một chút thì nói rằng Tam Giới Công chính là Thiên Công. Thật ra Tam Giới Công chính là “ Tam Quan Đại Đế ”, Tam Quan Đại Đế chẳng phải là một vị thần minh, mà là 3 vị Thánh Vương Nghiêu, Thuấn, Vũ.

 

Địa vị của Tam Quan Đại Đế trong đạo giáo trong thần minh chỉ xếp thứ hai sau Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhân Gian đa phần dùng bánh trôi nước, trái cây, bánh bao chay mừng thọ, mì, mứt …để tế bái Tam Giới Công. Còn chức trách của Tam Quan Đại Đế là giáng phúc, xá tội, giải ách cho con người. Đấy là nhận thức của nhân gian đối với Tam Quan Đại Đế; trên đạo trường thì nhiệm vụ chủ yếu của Tam Quan Đại Đế là đăng kí ghi danh cho thiên tịch của chúng ta ( thiên bảng ghi danh ), và xá tội cho Tam Tào ( Thiên Tào, Nhân Tào, Địa Tào ).

 

Đăng kí ghi danh thiên tịch

 

Chúng ta cầu đạo có thể siêu sanh liễu tử, 4 từ “ siêu sanh liễu tử ” này có người chẳng hiểu, nhưng nếu như nói : Quyển sổ trong tay Diêm Vương dưới địa phủ xóa tên, thiên bảng đăng kí ghi danh nhập tịch trên trời, có thể người Hoa khắp nơi đều hiểu. Liên quan đến trời, địa phủ ( địa ngục ) thì mỗi người đều nghe qua, nhưng làm thế nào chứng thật sự tồn tại của nó ? lại nữa, nếu như nó tồn tại, làm sao có thể chứng thật rằng cầu đạo có thể “ thiên bảng ghi danh, địa phủ xóa tên ? ”

 

Hơn 20 năm trước, đạo trường có một sự hiển hóa rất lớn; một cô gái 29 tuổi tại Bangkok Thái lan tên là Lí Xiêm Bảo, do Tiên Phật đích thân độ hóa chỉ đạo dạy bảo, dạy tiếng hoa cho cô ấy, thậm chí luyện cho cô ấy thành dáng vẻ như chỉ có 7 tuổi, sau đó giảng đạo khắp nơi độ hóa chúng sanh.

 

                                                  

 

Lúc cô ấy cầu đạo, nhìn thấy quá trình lúc đốt tờ Long Thiên Biểu có 3 vị Tiên Phật đến tiếp nhận tờ biểu văn, cô ấy nói rằng : “ lúc đốt tờ Long Thiên Biểu, tôi nhìn thấy 3 vị tiên phật mặc đồ giống như trang phục của hoàng đế đến tiếp nhận tờ biểu văn đó ( tờ Long Thiên Biểu ). Khi tiến hành nghi thức điểm đạo trang nghiêm, một vị Phật mặc áo rách ( Thầy Tế Công Hoạt Phật ) xuất hiện, tôi chống to mắt để xem, sao lại có vị Phật như vậy; ngài đến điểm mở ra huyền quan khiếu của chúng ta, tôi thận trọng chẳng dám tùy tiện nhúc nhích …

 

 

 

Ba vị tiên phật mặc trang phục giống như trang phục của hoàng đế mà cố ấy nhìn thấy chính là “ Tam Quan Đại Đế ” mà ở đây nói đến. Tam Quan Đại Đế phụ trách đem họ tên của người cầu đạo đăng kí ghi danh nhập tịch trên trời, sau đó lại còn phải đem danh sách gửi đến địa phủ; đem tên họ của chúng ta từ trên sổ sinh tử của Diêm Vương xóa đi. Cho nên chúng ta nói “ thiên bảng ghi danh địa phủ xóa tên ” chẳng phải là tùy tiện mà nói.

 

                                           

 

( Cô Trương Lệ Tân, ra đời vào tây nguyên năm 1956, nguyên quán tỉnh Quảng Đông, vào ngày 30 tháng 10 năm 1994 đã độ 1 người bạn đến Hành Đức Đàn thuộc Macao cầu đạo. Lúc đốt biểu, tận mắt cô đã chứng kiến cảnh tờ Long Thiên Biểu được Tam Quan Đại Đế tiếp nhận. Nay cả nhà cô đã cùng tu đạo, lại đảm nhiệm thiên chức đàn chủ, tích cực độ kỉ hóa nhân. )

 

 Địa Phủ xóa tên

 

Thiên Bảng ghi danh, có Lí Xiêm bảo nhìn thấy, vậy còn địa phủ xóa tên ? cũng có một vị Hứa giảng sư trước khi cầu đạo đã từng du địa phủ, nhìn thấy tờ Long Thiên Biểu gửi đến Địa Phủ, Diêm Vương lập tức dựa theo tờ Long Thiên Biểu mà xóa bỏ đi tên họ từ quyển sổ sinh tử.

 

        

 

Giảng Sư Hứa Truyền Doanh là một kì nhân từ nhỏ đã nhìn thấy quỷ thần, vả lại nhiều lần linh hồn xuất khiếu du địa phủ. Lúc anh ta ở địa phủ nhìn thấy tờ Long Thiên Biểu thì vẫn chưa cầu đạo; sau khi nhìn thấy trở lại nhân gian đi tìm khắp các chùa miếu có tờ Long Thiên Biểu; trải qua 18 năm mới gặp được người hữu duyên độ anh ta cầu đạo. Anh ta nói rằng : có một lần nọ, Diêm La Vương đang bàn án, đột nhiên Tam Quan Đại Đế phái người giá đáo, Diêm Vương lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Giống như thời cổ đại truyền thánh chỉ vậy, người đến cầm một tờ Long Thiên Biểu, đọc nội dung của tờ Long Thiên Biểu.

 

Sau khi Diêm La Vương tiếp biểu, mời Văn, Võ phán quan lấy ra “ sổ sanh tử ” , dựa theo họ tên trên tờ Long Thiên Biểu, xóa bỏ họ tên trong quyển sổ sinh tử. Sổ sinh tử là làm bằng tre, lớn như một ngọn núi vậy. Tôi hỏi Diêm La Vương, đấy rốt cuộc là chuyện gì ?

 

Diêm La Vương nói : “ đợi một chút, đợi ta gạch xong đã ( xóa bỏ họ tên ) ”

Sau khi gạch xóa xong, Diêm Vương lại phát một đạo mệnh lệnh : ngoại trừ thập ác chẳng xá, phóng lửa giết người ra, chỉ cần con cháu họ được xóa bỏ tên trên sổ sinh tử, từ hôm nay trở đi đều miễn chịu khổ hình nơi địa phủ. Đấy chính là cái gọi là “ nhất tử đắc đạo cửu huyền thất tổ đều triêm quang ”, con cháu họ đã cầu đạo cho nên họ có thể triêm quang.

 

Diêm La Vương đem tổ tiên của những người cầu đạo đó toàn bộ triệu tập đến trên điện Diêm La, đích thân chúc mừng họ, và bảo với họ rằng : “ bởi vì con cháu của các ngươi đã đắc đạo, “ đạo ” là do thượng thiên Lão Mẫu giáng, trên độ những hà hán tinh tú, giữa độ nhân gian thiện nam tín nữ, dưới độ u minh quỷ hồn địa phủ. Do con cháu của các người đã đắc được đạo, từ giờ trở đi, các người không cần chịu hình trong Thập Điện, có thể đến chỗ của Địa Tạng Bồ Tát nghe kinh. ”

 

Chỗ của Địa Tạng Vương Bồ Tát có một giảng kinh đường, nơi đó chia làm 3 cấp vong linh.

 

Vong linh cấp 3 :  Con cháu đắc đạo rồi, tờ Long Thiên Biểu do Tam Quan Đại Đế phái người gửi đến địa phủ, tên họ trên quyển sổ sinh tử được xóa đi, Cửu Huyền Thất Tổ lập tức ra khỏi Thập Điện, không cần phải thọ hình phạt nữa, trên thân mỗi người đeo một đóa hoa sen trắng, đều đến chỗ nghe kinh của Địa Tạng Vương Bồ Tát, nghe Địa Tạng Vương giảng kinh thuyết pháp, nhưng mà chẳng có ghế để ngồi.

  

Vong linh cấp 2 :   là Con cháu sau khi đã cầu đạo, tại đạo trường nghiêm túc tu hành một hoặc nửa năm trở lên, Cửu Huyền Thất Tổ lập tức thăng lên làm vong linh cấp 2.

 

Vong linh cấp 1 :  con cháu có trì chay hoặc thiết lập phật đường trở thành Đàn Chủ thì Cửu Huyền Thất Tổ có thể tiến vào cấp 1 của địa phủ, chỗ của vong linh do Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thân giảng kinh thuyết pháp.

 

Hứa giảng sư nhìn thấy được việc tốt như thế này, một tờ Long Thiên Biểu chẳng những có thể khiến cho mình được xóa bỏ tên trên sổ sinh tử, lại còn có thể khiến cho tổ tiên cũng nhận được lợi ích, do vậy sau khi trở về nhân gian thì đi tìm “ đạo ”, tìm tờ “ Long Thiên Biểu ” khắp nơi, đã tìm suốt 18 năm trời. Anh nói rằng :

 

“ có một hôm tôi lại đi ra ngoài tìm “ đạo ”. Tôi từ Gia Nghĩa đến Quan Tử Lĩnh, ngang qua Thiên Thảo Phổ đến chùa Đại Tiên, hỏi những vị tăng trong chùa rằng : “ các thầy có “ đạo ” hay không ?

Các thầy ấy trả lời rằng : “ gạo à ? ” ( tiếng đài thì từ “ đạo ” và từ “ gạo ” phát âm giống nhau ).

Tôi nói rằng : “ không phải ”. “ Tôi muốn tìm loại “ đạo ” mà Pháp Sư sau khi chỉ điểm một chỉ cho người ta thì có thể thiên bảng ghi danh, địa phủ xóa tên. ”, và cứ như thế, tôi đi khắp nơi tìm “ đạo ”, tìm kiếm pháp sư…mãi cho đến ngày mồng 3 tháng 7 Dân Quốc năm thứ 68 ( 1979 ), do bão nên không cách nào đi chữa trị miễn phí cho người ta. Bạn bè đưa tôi đến một nơi nọ, lúc điểm truyền sư cầm tờ Long Thiên Biểu, hỏi tôi “ cậu có biết tờ này không ? ”, tôi nói rằng : “ biết, tờ này chính là tờ Long Thiên Biểu của địa phủ. Tờ Long Thiên Biểu của địa phủ lớn bằng mấy căn nhà, vì sao ở nhân gian lại nhỏ như vậy ? ”. Trong lễ bàn đạo, lúc điểm đạo thì tôi nhìn thấy Lâm Điểm Truyền Sư bỗng biến thành Tế Công Hoạt Phật đến trước mặt tôi, điểm một cái trên đầu, đột nhiên một luồng sáng phóng ra, rồi thầy lại che đậy nó lại, điểm đạo xong thì Tế Công Hoạt Phật biến mất rồi..."

 

Anh ta sau khi cầu đạo thì vô cùng cảm ân, cảm thấy may mắn đáng chúc mừng mình rốt cuộc đã tìm thấy tờ “ Long Thiên Biểu ” có thể giúp siêu sanh liễu tử, và anh ta cũng đến các đạo trường đem những gì đã thấy ở địa phủ nói lại cho mọi người nghe, làm kiến chứng cho việc siêu sinh liễu tử.

 

 

                 

                      

Cho nên tam Quan Đại Đế đăng kí ghi danh cầu đạo cho chúng ta là chân chân thật thật, chúng ta cầu đạo có thể “ thiên bảng ghi danh, địa phủ xóa tên ”, nhất định phải thông qua việc đăng kí ghi danh, nhập tịch trên trời, địa phủ xóa tên của Tam Quan Đại Đế.

 

Phụ Lục Câu Chuyện Của Hứa Giảng Sư Truyền Doanh

 

Huynh Hứa Truyền Doanh, thời nhỏ thường theo mẹ đến các chùa chiền lễ Phật, thấy tượng Phật thường ngồi kiết già, huynh cảm thấy kỳ lạ nên cũng học theo. Hai năm sau, hồn của huynh xuất ra, lúc đầu cảm thấy lo sợ, nhưng sau cũng quen dần, mỗi lần xuất ra, hồn của huynh có thể chu du khắp nơi mà không bị vật hữu hình cản trở như đi xuyên qua tường mà không gặp trở ngại.


Vì tính hiếu kỳ, huynh muốn tìm hiểu cõi U Minh, nên khi xuất ra, thường du Địa phủ và dần dần quen với cõi Âm ty. Khi du địa phủ, huynh thường thấy mỗi khi có Thiên sứ tới, Diêm vương cùng Phán quan đều phải tạm ngưng việc xét án để tiếp lấy tờ Sớ của Thiên sứ. Khi Thiên sứ về Trời, Diên vương cùng Phán quan mới lấy sổ sinh tử ra, xóa tên của những người có tên trong tờ Sớ mà Thiên sứ giao đến.


Huynh Doanh gặp nhiều lần như thế, nên một hôm huynh hỏi Diêm vương:
-Tờ Sớ của Thiên sứ sao lại quan trọng như thế, mỗi lần có Thiên sứ đến Diêm vương đều ngưng việc xét án?


Diêm vương đáp:
-Tờ Sớ đó ghi chép danh sách của những người có tên trên Thiên Bảng, do đó không thuộc quyền cai quản của Bổn vương nữa, sau này tu hành chứng Đạo sẽ trở về cõi trên, nên sổ sinh tử phải xóa tên những người đó.


Huynh Doanh lại hỏi:
-Vãn bối cũng là người tu hành, chẳng biết có được ghi danh ở nơi Thiên Bảng không, hay là vẫn còn ở trong sổ sinh tử, có thể nhờ Diêm vương tra giúp chăng?


Diêm vương cười, căn cứ vào địa chỉ của huynh Doanh, lấy cuốn sổ sinh tử ra lật cho huynh xem, huynh thấy có tên mình, nên nói cùng Diêm vương:
-Vãn bối cũng là người giữ giới tu hành,Diêm vương có thể xoá tên của vãn bối chăng?


Diêm vương đáp:
-Không được, trừ khi nào tiên sinh tìm được Minh sư cầu Đạo rồi, Thiên sứ sẽ giao tờ sớ đó đến đây, lúc đó bổn vương mới có thể xóa tên của tiên sinh trong sổ sinh tử.


Huynh Doanh hỏi:
-Làm sao mà tìm được Minh sư ?


Diêm vương đáp:
-Từ chỗ náo nhiệt như thành thị đến vùng hoang vắng như thôn quê, từ lầu trên các tòa nhà đồ sộ đến những căn nhà lụp xụp đều có thể tìm được ni cô và hòa thượng thường hay tụ tập ở những nơi đó.


Huynh được lời chỉ thị của Diêm vương nhưng vẫn thấy lời nói có chỗ hàm hồ khó hiểu, huynh muốn hỏi rõ thêm, Diêm vương cười và nói:
-Một khi cơ duyên tới rồi, tiên sinh sẽ tìm được.


Huynh Doanh nghe lời Diêm vương, đi thăm viếng tất cả những ngôi chùa lớn ở ba miền Nam,Trung, Bắc ở Đài Loan để tìm Minh sư. Mỗi khi đến chùa, huynh đều hỏi là tìm Minh sư để cầu Đạo, nhưng chùa chỉ trả lời là có Pháp sư, Thiền sư ...mà không dám xưng là Minh sư.


Sau một thời gian là tám năm, huynh Doanh đến xưởng bóng đèn Tân Á ở thành phố Tân Trang làm việc. Trong xưởng, huynh thường đem những chuyện xảy ra ở nơi Địa phủ kể cho đồng nghiệp nghe, huynh khuyên người nên ăn chay và không nên sát sanh, vì những con vật bị giết khi đến âm phủ đều báo cáo cho Diêm vương hay là đã bị ai giết, đồng nghiệp của huynh đều cho huynh bị điên nên đều tránh xa mà không dám tiếp xúc.


Nữa năm sau, một vị đạo hữu họ Lưu ở thành phố Đài bắc xin vào xưởng Tân Á làm việc, Lưu huynh ăn chay trường lâu năm nên mỗi ngày ở nhà đều chuẩn bị hộp cơm mang đến xưởng dùng làm cơm trưa mà không ăn chung với công nhân khác, huynh Doanh thấy vậy nên đến làm quen, và hai người dần dần thân thiết với nhau. Huynh Doanh đem chuyện du Địa phủ kể cho Lưu huynh nghe, nghe đến tờ Sớ mà Thiên sứ giao xuống cho Diêm vương, Lưu huynh có cảm giác là tờ Long Thiên Biểu trong lúc cầu Đạo. Lưu huynh giới thiệu huynh Doanh đến một Phật đường ở Đài Bắc và mời huynh kể chuyện du Địa Phủ cho đạo hữu nghe. Tin huynh Doanh du Địa phủ được truyền khắp các Phật đường ở Đài Bắc, sau cùng Trần tiền nhân biết được, sợ huynh Doanh là người Bàng Môn Tả Đạo đến để khảo người tu hành nên khuyên đạo hữu chớ nên tin trước mà phải quan sát một thời gian để rõ thực hư.


Một năm sau, Tiền nhân báo cáo cho Hàn Lão tiền nhân hay, lão tiền nhân nói “người này có lai lịch”, và cho mời huynh Doanh đến để nói chuyện Đạo. Khi huynh Doanh đến, Lão tiền nhân hỏi nhiều vấn đề liên quan đến Địa phủ, huynh Doanh đều ứng đối lưu loát, họp với lý niệm của Lão tiền nhân, sau cùng nói đến tờ sớ của Thiên sứ, Lão tiền nhân sai một người lấy tờ Long Thiên Biểu đã in sẵn đưa cho huynh Doanh và nói “ tờ sớ mà tiên sinh nói chắc là tờ Long Thiên Biểu này”. Huynh Doanh thấy tờ sớ phát ra hào quang, y như đã thấy ở nơi Địa phủ, nên mừng rỡ đến chảy nước mắt, hai chân bèn quỳ xuống và nói :


“Vãn bối đã tìm tờ sớ này hơn muời mấy năm nay, bây giờ mới được gặp, cúi mong tiền bối truyền Đạo cho vãn bối để thoát vòng sinh tử.”


Lão tiền nhân nói :
Minh sư mà Diêm vương nói là Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát, nay cơ duyên đã đến, tiên sinh có thể cầu Đạo.


Ngày hôm đó, Lão tiền nhân chỉ thị cho một Điểm Truyền Sư ở Đài trung điểm đạo cho huynh Doanh. Đó là mùa thu năm 1979.


Huynh Doanh có cặp mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ thần tiên, gia đình của những người có bệnh nhân quả thường hay tìm đến nhờ huynh trị bệnh,phương thuốc của huynh thật đơn giản, khuyên người ăn chay và làm công đức để hồi hướng cho oan hồn. Tác giả được gặp huynh Doanh vào đầu năm 1984 khi huynh đến chữa bệnh cho một đạo hữu ở thị trấn Đầu Thành, huyện Nghi Lan.


Thời kỳ phổ độ Bạch dương, đạo giáng ở thường dân nên Phật đường phân bố ở khắp nơi, người giàu thì mua nhà lầu ở trên cao, ở miền quê thường là nhà trệt. Thời Bạch dương kỳ, người tu hành không cần xuất gia cạo đầu, ở Phật đường có nam có nữ, vợ chồng nên ni cô và hòa thượng là ám chỉ người tu hành thời kỳ này.


Bệnh nhân quả là bệnh mà bác sĩ chữa không hết, những người mắc bệnh điên đều là bệnh nhân quả, đều có oan hồn theo sau, huynh Doanh chỉ làm trung gian để nói chuyện với oan hồn và người bệnh, trước hết hỏi oan hồn cần điều kiện gì, và đem diều kiện này nói với bệnh nhân, nếu hai bên thỏa thuận được với nhau, và bệnh nhân làm theo điều kiện của oan hồn thì bệnh sẽ khỏi.

 

Số lượt xem : 655