BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Oan thân trái chủ quấy nhiễu sẽ tạo thành những chướng ngại gì ? ” ( Nam Hải Cổ Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 21:50:42
/“ Oan thân trái chủ quấy nhiễu  sẽ tạo thành những chướng ngại gì ? ”  ( Nam Hải Cổ Phật từ bi )

Thần thức của những động vật bị giết hại, lúc khí thế của con người mạnh thì chúng chỉ có thể chờ đợi cơ hội chín muồi để đòi báo. Thế nhưng lúc khí thế của con người suy yếu, chẳng hạn như lúc vận khí tệ, tuổi già thân thể yếu, những oan thân trái chủ này sẽ bắt đầu nhân cơ hội mà báo phục; có một số người thân thể sẽ sanh các loại trọng bệnh, gia đình không hoà thuận êm ấm, sự nghiệp không thuận lợi,…


 

Oan thân trái chủ quấy nhiễu thì sẽ tạo thành những chướng ngại gì ?

 

1.  Oan thân trái chủ sẽ quấy nhiễu tư duy, khiến cho bản thân mình có khi miệng thốt ra những lời lẽ mà trái ngược với tâm ý của mình, mơ thấy ác mộng, tánh khí không tốt, trí nhớ trở nên tồi tệ.

 

2.  Lúc tụng kinh niệm Phật thì vọng tưởng chẳng ngớt, tâm thần bất định.

 

3.  Sẽ bám vào bên trong cơ thể, khiến cho những thứ mà mình ăn vào, lượng thức ăn phải tăng nhiều thêm.

 

4.  Thần thức của động vật có một số sẽ bám ở trên thân người, khiến cho sẽ trở nên càng lúc càng ngu si.

 

Các oan thân trái chủ, có một số là của kiếp này, cũng có những oan thân trái chủ là từ nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là từ vô thỉ kiếp đến nay. Nếu như vẫn cứ tiếp tục sát sanh ăn thịt, tiếp tục kết xuống những mối ác duyên với chúng sanh, thì là đang tạo ra các oan thân trái chủ mới.

 

Hãy tụng kinh, hành thiện thật nhiều … công đức hồi hướng lại cho các oan thân trái chủ, làm sự xin lỗi và sám hối với các oan thân trái chủ, kính mời Tiên Phật Bồ Tát giúp đỡ tháo gỡ các mối oan kết, đem những công đức đã làm hồi hướng lại cho các oan thân trái chủ.

 

Lúc bình thường siêng làm nhiều công đức, hồi hướng cho các oan thân trái chủ, thì thân tâm linh sẽ tốt, cuộc sống, công tác, sự nghiệp cũng sẽ trở nên càng tốt, càng thuận lợi, cũng sẽ giảm thiểu những việc chướng ngại, sự tu hành sẽ càng bình an thuận lợi.

 

Số lượt xem : 299