BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sự Xung Sát ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-07-08 05:54:24
/Sự Xung Sát  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Sự Xung Sát

( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )


Lúc nhân quả tìm đến, bị các oan gia trái chủ của luỹ kiếp tìm đến rồi, lúc các Oan Khiếm đến đòi báo, nếu lại gặp phải sự xung sát thì tình hình sẽ càng dữ dội. Sự xung sát có mấy loại ? Sự xung sát của ngày, tháng, năm; nhị xung thì là xung năm và tháng, lại còn có xung ngày và tháng, trọng thương, chảy máu, gãy xương, bán thân bất toại, đấy là do “ nhân quả tạo thành ” đấy. Những người mà có các tình huống kể trên nếu như đồng thời lại gặp phải sự “ xung sát ”, thì tình huống sẽ càng thêm nặng. Gặp phải hai sự xung sát có thể dẫn đến sắc mặc trở nên đen, thế nhưng vẫn có thể lưu lại mạng sống, hoặc là do Tổ Thượng có đức, hoặc là trong nhà có rất nhiều người đang tu đạo, hoặc là luỹ kiếp có gieo trồng nhân lành; vậy nên gặp phải nhân quả đòi báo và hai sự xung sát vẫn có thể lưu lại cái mạng của anh ta, thế nhưng hễ một khi bởi vì nhân quả đòi báo tạo thành nhục thể đã chịu sự tổn thương, vẫn là phải nhanh chóng đi làm công đức để làm lắng dịu cái khí oán hận của các Oan Khiếm, nếu không thì nhân quả chẳng liễu, sau này vẫn còn có những nhân quả khác lại tìm đến, đồng thời nếu như lại gặp phải tam sát, tam sát là gì ? sự xung sát của ngày, tháng, năm, đấy là tình huống gì vậy ? là sự đòi gấp vô cùng hung ác, rất nhiều các Oan khiếm cùng nhau đến đòi, người này sẽ mất mạng ! Khi nhân quả tìm đến, các Oan Khiếm đến đòi, nếu như lại đồng thời gặp phải sự xung sát, thì sẽ tạo thành rất nhiều những nỗi bất hạnh. Đồ nhi trước khi vẫn chưa gặp phải nhân quả đòi báo và sự xung sát thì trước hết phải làm công đức. Khi sự việc vẫn chưa xảy ra, thân thể vẫn còn chưa có bị tổn hại, vẫn còn chưa bị sự quấy nhiễu của các Oan Khiếm, còn chưa gây rối đến mức trời long đất lở, hoặc người chết và gia tài tiêu tán, trước khi xảy ra sự việc thì làm công đức có thể xoay chuyển, vậy thì những sự việc bất hạnh bèn sẽ biến mất. Những sự việc bất hạnh, không thuận, không như ý mà đáng ra sẽ gặp phải, sanh bệnh, thân thể bị tổn thương … sau khi nhân quả liễu dứt rồi thì sẽ không xuất hiện, vậy nên công đức phải làm ở trước, vào lúc còn chưa gặp phải sự việc, còn chưa gặp phải sự xung sát, thì hãy làm công đức trước có thể xoay chuyển. Vậy thì đủ thứ những việc bất hạnh, lại còn những việc đòi báo sẽ biến mất không còn bóng tích. Vậy nên vì sao hiện tại đồ nhi rất bình an, thầy vẫn cứ mãi kêu gọi đồ nhi phải làm nhiều, là sợ sau này sẽ gặp phải những chuyện nguy kịch, mà đồ nhi thì là những phàm phu tục tử, có đoán ra được con vào năm tuổi nào sẽ gặp phải những tai nạn gì hay không ? ( không cách nào ) Thế nhưng thầy thì biết không ? ( biết ) Vậy nên thầy bảo với đồ nhi trước, thế nhưng cả một lớp nhiều đồ nhi như vậy, vẫn cứ là không có quá nhiều thời gian để thành toàn từng đứa từng đứa một đâu ! Vậy nên chi bằng dùng đạo lý nói chung một lượt vậy; con chịu đi làm thì hãy nhanh chóng mà làmNếu như chẳng rõ lí, chẳng khai thông, trí tuệ chướng ngại che lấp mà không làm, sau này chịu tai kiếp, chịu nạn rồi, thầy cũng đau khổ giống như con vậy ! Bởi vì đồ nhi giống như thịt của quả tim vậy; cái cảm giác đau tim con đã từng cảm nhận qua chưa ? Cái cảm giác cắt thịt ấy vẫn là cái cảm giác rất nhỏ, thầy nhìn thấy đồ nhi chịu tai chịu nạn giống như cái cảm giác cả người mất mạng vậy, sợ đến cứu không kịp. Vậy nên thật không dễ gì mở cái pháp hội, xoay chuyển đồ nhi đến cùng tề tựu ở một phật đường để khai thị cùng lúc, khai đạo cho đồ nhi hãy mau đi làm, tránh kiếp tị nạn chính là dùng công đức để xoay chuyển; tiêu oan giải nghiệt chính là dùng công đức để tiêu trừ sự đòi báo của nghiệt chướng.

 

 

Gia Nghiệp

 

 

 

Người một nhà đều có sự liên can dính líu nhau, có quan hệ với nhau, vậy nên gia nghiệp nhất định cần phải lớn lớn nhỏ nhỏ, các huynh đệ trong nhà cùng nhau gánh vácTổ nghiệp là những nghiệt tàn dư do Tổ Thượng để lại xuống, phải con cháu gánh chịu, cũng là mọi người chia nhau gánh vác để đền bù, cũng giống như Tổ Thượng để lại tổ sản, có phải là mọi người chia nhau không ? ( phải ) Có thể có người chia được nhiều, có người chia được ít, thế nhưng sẽ phân chia cho các con; các con như nhau đều mang họ giống nhau cả. Con họ Lí, các anh em đều cũng sẽ họ Lí, vậy nên phải chia nhau gánh vác cái nghiệp của nhà họ Lí. Con gái cũng vậy. Nếu như không có gả ra bên ngoài thì cũng phải chia nhau gánh vác. Vậy thì đứa con gái đã gả ra bên ngoài có thể ảnh hưởng không trực tiếp lắm, thế nhưng bởi vì cũng là mang họ giống nhau, cùng ra từ bố mẹ như nhau, vậy nên con tốt nhất có thể giúp gánh lấy gia nghiệp, làm công đức để xoay chuyển, bù nợ, tốt hơn thì là cả nhà cùng tu, hành công liễu nguyệnCó đang liễu nguyện, gánh vác thiên chức, làm việc trời, vậy thì thiên mệnh ơn trên đến bảo hộ, xoay chuyển trước, ngăn cản các Oan khiếm trước, khiến cho các Duyên Nhơn tạm lui, để con có thể bảo toàn lấy tánh mạng có cơ hội hành công liễu nguyện, gầy công lập đức để bù nợ, cứ mãi xoay chuyển, vậy nên phải dựa vào đồ nhi liễu nguyện. Khoảng thời gian gánh vác thiên chức sẽ được sự bảo hộ của thiên đạo, sự bảo vệ của thiên mệnh, khiến cho các Oan Khiếm không đến đòi gấp, có thể tạm hoãn, khiến cho các Nguyên Nhơn tạm lui, khiến cho con có thể bảo tồn tánh mạng để hành công lập đức thật nhiều để hoàn trả nợ. Người ta cho con cơ hội đấy ! Vậy nên muốn xoay chuyển gia nghiệp, cải biến gia vận, liễu kết đền bù cho Tổ nghiệp, thì tốt nhất là hãy gánh vác thiên chức, làm việc trời, trợ giúp cho Thánh sự phổ độ.

 

Số lượt xem : 337