BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Sinh Nhật Ý Nghĩa

Tác giả liangfulai on 2022-08-22 21:42:37
/Sinh Nhật Ý Nghĩa

Vì sao mà ngày sinh nhật nên tổ chức tiệc chay ? Dưới đây là lý do được trích dẫn từ lời của đức Phật từ bi khai thị trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. 


Nam nữ cõi Diêm Phù Đề,

Theo kinh Địa Tạng, phải luôn ghi lòng,

Phàm lúc mang thai nở sanh,

Làm lành kiêng ác thì thêm tốt lành,

Thổ địa khôn xiết vui mừng,

Ủng hộ mẫu tử được an vui nhiều,

Sau khi đã hạ sanh rồi,

Thì chớ giết vật để ăn bổ bồi,

Cũng chớ nhóm họp mọi người,

Bà con quyến thuộc thịt ăn rượu vào,

Duyên cớ nếu hỏi vì sao ?

Vì lúc sanh nở hiểm nguy muôn phần,

Quỷ dữ, ma quái, mỵ tinh,

Cùng nhóm họp lại, huyết tanh chực chờ,

Ngài Địa Tạng sớm sai nhờ,

Thần linh xá trạch, thổ công hộ trì,

Bình an sinh nở rồi thì,

Phước lành nên tạo, đền ơn các ngài,

Trái lại giết hại các loài,

Hội họp thân quyến cùng ăn, rượu mừng,

Tang thương gieo rắc tiệc mừng,

Vì lẽ tội ấy, mẹ con tổn cùng.

Thôi nôi, sinh nhật, thọ mừng,

Muốn thêm phước thọ, an vui cửa nhà,

Thì ngoài làm phước lành ra,

Tuyệt nhiên chẳng có sát sanh rượu mừng,

Gieo nhân, quả sẽ theo cùng,

Muốn Phật phù hộ thì y pháp hành.

Phận con, hễ đến ngày sinh

Là ngày “ mẫu nạn ” , ân tình chớ quên

Hiếu tử ân đức đáp đền

Học Phật trì giới, phóng sinh, nguyện cầu

Hồi hướng phụ mẫu thọ lâu

Thân người khỏe mạnh, tâm thường an vui

Ngày sinh mình chỉ tiếng cười

Hòa trong lời chúc Phật Tiên gia trì

Chẳng hề có một chút chi

Máu hòa với lệ, tiếng gào chúng sinh

Chỉ có không khí an lành

Chẳng có không khí tang thương súc loài

Ngày sinh mang hạnh phúc đời

Chẳng mang khổ nạn, chúng sinh an bình

Tăng thêm giá trị đời mình

Bởi nhờ công đức phóng sinh các loài

Sự sống quý nhất trên đời

Nên ngày sinh nhật cùng sinh muôn loài

Đền ân “công đức Phật trời

Thần linh bảo hộ mẹ con anh lành”.

Thoát khỏi cửa tử, an sinh

Nên ngày sinh đến, phiên mình “ hộ ” sinh !

Chớ mà giết thịt chúng sinh

Phụ ngài Địa Tạng nhọc lòng chở che

Chúng sinh đau khổ tràn trề

Thì đâu giá trị ngày sinh ra mình !

Thì hà cớ làm “ nhật sinh ” ?

Để tăng thêm tội, thọ dần giảm nhanh

Nếu vậy tốt hơn chi bằng

Chẳng làm sinh nhật chẳng gieo khổ sầu.

Nguyện người sửa thói đời mau

Rộng truyền phổ biến thì thêm thọ nhiều.

Số lượt xem : 475