BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Nghề Phục Vụ ( Thánh Huấn của Tế Điên Hòa Thượng )

Tác giả liangfulai on 2023-07-03 19:50:57
/   Nghề Phục Vụ  ( Thánh Huấn của Tế Điên Hòa Thượng )

Đồ nhi vào lúc đầu xuân đến tham gia pháp hi thịnh đại Thần Nhân cùng bàn, chẳng phải là đã gieo trồng thiện căn nơi một phật, hai phật, ba bốn năm phật, mà là đã gieo trồng các thiện căn nơi vô lượng nghìn vạn phật !


Tham gia pháp hi là việc vô cùng thù thắng thần thánh, chẳng phải là những người bình thường thì có thể tham gia đâu đấy ! Những người báo danh nhiều như vậy, chỉ có các con đến tham gia một cách thuận lợi, phải biết trân trọng đấy, biết không ? ( biết t tiên của các con cũng rất vui mừng, triêm quang của con nên đã lãnh được một đóa sen trắng, cũng có thể cùng nghe giảng ở phía bên ngoài, do đó các con phải thật tốt mà nghe lớp, hiểu không ? ( Vâng )

 

Hiện nay nghề thịnh hành nhất là nghề gì ? ( nghề phục vụ )

Là nghề mà cạnh tranh mạnh nhất cũng nhiều người làm nhất, phải không ? ( vâng )

Điều này đang khải thị cho người đời điều gì đây ? phục vụ càng tốt thì khách hàng cũng càng nhiều, phải không ? ( vâng )

 

Thời cổ xưa những người gì đều đang làm nghề phục vụ vậy ?

 

Đồ nhi có nhận biết Phật Thích Ca Mâu Ni, có nhận biết Quán Thế Âm Bồ Tát, có nhận biết Lữ Động Tân, và Thiên Thượng Thánh Mẫu Lâm Mặc Nương ? ( nhận biết )

Đồ nhi vì sao đều nhận biết vậy ?

Bởi vì các ngài ấy lúc còn tại thế cũng đều là làm nghề phục vụ đấy !

Phục vụ vì chúng sanh đấy, những lời mà các ngài đã nói bày giải giáo hóa chúng sanh tỉnh mê thành ngộ, những việc mà các ngài đã hành là cứu độ chúng sanh thoát rời tai nạn, có không ? ( có )

 

Do đó đồ nhi liệu có biết làm thế nào để hiển thị ra giá trị của mình hay không ?

Giống như đồ nhi hôm nay đến đây tham gia pháp hội, thầy cũng là đang phục vụ chúng sanh đấy !

Các con sinh hoạt trong cái vòng sinh hoạt cố định này đã lâu rồi, sẽ có rất nhiều các tư tưởng bị trói buộc, cũng giống như 1 + 1 sẽ bằng bao nhiêu đây ?

Bằng 2 là sự suy ngẫm rất theo quán tính, 1() + 1()  = vương () chính là cách suy ngẫm theo kiểu khác.

 

Con người đều thường thường hay suy ngẫm theo hướng chính mà quên mất đi việc suy ngẫm theo hướng ngược lại, do đó rất nhiều các hành vi, tư tưởng bèn bị cố định rồi, nếu như có thể nhảy ra khỏi bên ngoài cái khuông tự giới hạn mà bản thân con đã tự vạch ra, lại bước ra một bước mở ra cửa sổ Tâm hồn, tầm nhìn mà con nhìn thấy bèn sẽ càng rộng rãi hơn rồi, bất luận tâm con nghĩ như thế nào, đều có một cái lí; do đó tâm sanh vạn tướng sanh, tâm diệt vạn tướng diệt.

 

 

Tâm của con có thể chủ tể ( chi phối, khống chế ) con trở thành Thánh Hiền Tiên Phật, cũng có thể trở thành phàm phu tục tử, quyền lựa chọn này bèn ở trong tay của mỗi đồ nhi rồi.

Đồ nhi có duyên với thầy, thầy hướng về Lão Mẫu thỉnh xin quả tiên cho các đồ nhi ăn có được không ? ( được )

Trước tiên hãy xem xem cái quả tiên này mà con lựa chọn, hãy nhìn nó kĩ càng một cái, xem coi cái mà con lựa chọn là quả gì ? Hãy thật tốt mà nhìn xem nó, ăn thế nào đây ? dùng miệng có phải vậy không ? ( vâng )

Đây là quả gì đây ? ( quả tiên )

 

Chính là bởi vì là quả tiên, do đó cách ăn có khác với những quả thường đấy !

Ngoài hạt có thể để lại thì những cái khác còn lại ngay đến cả da bên ngoài đều ăn vào cả.

Hãy dụng tâm cảm nhận một cái, cách ăn như vậy có chỗ nào khác ?

Cảm giác như vậy giống như 1+1 = ? bao nhiêu vậy, là cách suy ngẫm theo quán tính, còn cách suy ngẫm theo kiểu khác thì sao ?

Hãy vui lên một chút, quả tiên đấy ! có bao giờ có thể ăn được quả tiên mà tiên phật ban cho đâu ?

 

 

Con dùng cái tâm gì để ăn nuốt vào thì quả tiên này bèn sẽ là mùi vị nấy đấy !

 

Bây giờ sau khi ăn xong rồi có cảm tưởng gì đây ? ( ngon, rất ngọt, rất có mùi vị )

Quả tiên này có rất nhiều lớp, nhiều mức độ, sau khi con lấy được quả tiên rồi, con dùng cái tâm gì để đối đãi nhìn xem nó đây ?

 

Bởi vì cái mà mỗi người lựa chọn không giống nhau, tự nhiên cách nghĩ bèn sẽ khác nhau; các con nếu như suy nghĩ cân nhắc kĩ càng, lại nhìn càng xa hơn một chút, cái quả tiên này cũng giống như rất nhiều các người, việc, vật khác nhau mà đời người của con đối mặt phải, mà trong những cái này lẽ nào chỗ nào cũng đều có thể thuận theo tâm con, như ý của con được sao ? ( không thể được ). Nếu đã không thể, phải chăng tự nhiên có lúc có thuận, có lúc có nghịch ? ( vâng )

 

Tuy rằng con chẳng cách nào chọn lựa thời đại hay môi trường hoàn cảnh ra đời, thế nhưng con lại có thể lựa chọn thái độ xử sự trong thời đại ấy, con có thể vui vẻ qua một đời người, cũng có thể qua một đời người một cách đau khổnếu như con có thể thường mang cái tâm cảm ân để đối đãi, khi ở trong thuận cảnh, con bèn trân trọng tất cả mọi thứ, làm người xử sự khiêm hòa lễ nhường, khi đắc ý thì thường nghĩ đến những lúc không được như ý, còn khi ở trong nghịch cảnh cũng có thể tồn tâm cảm ân, dùng cái tâm vui vẻ để đối mặt tất cả mọi thứ, càng gặp trắc trở càng dũng cảm, như thế thì con đường đời của con sẽ bèn càng đi càng rộng rãi.

 

Bất luận cái mà con lựa chọn là quả tiên gì ? nếu như cái mà con ôm giữ là tâm thái vui vẻ và tiếp nhận, tự nhiên con sẽ nếm được mùi vị khổ tận cam lai; còn nếu như cái mà con ôm giữ lấy là tâm thái phản kháng, không vui vẻ, và chẳng nguyện chịu tiếp nhận, vậy thì sẽ nếm ra mùi vị ngọt cũng khổ, do đó mà tâm của con người có quan trọng hay không ? ( quan trọng )

Tâm của người có thể khiến con lên thiên đường, cũng có thể khiến con xuống địa ngục.

 

c đồ nhi hôm nay đã ăn quả tiên rồi, phải ôm giữ lấy cái tâm cảm ân, có được hay không ? ( được )

Bất luận là những gì mà con gặp phải trên con đường đời là thuận cảnh hay nghịch cảnh, đến lúc đó đều hồi tưởng đến cái quả tiên mà con ăn hôm nay, tự nhiên góc độ tầm nhìn sẽ khác với con của khi trước.

 

Lại hãy ngẫm nghĩ xem cái quả này là từ đâu sanh trưởng mà thành vậy ? ( hạt giống )

 

Các con mỗi người cũng đều là một hạt giống, trên mẫu ruộng tâm này của các con, muốn trồng hạt giống như thế nào cũng là xem coi sự lựa chọn của cá nhân mỗi người, chính là cái gọi là trồng thiện nhân thì kết thiện quả, trồng ác nhân thì kết ác quả, đấy là cái lí bất biến của sự tuần hoàn. Nay đến đây tham dự pháp hội, con muốn gieo trồng xuống hạt giống gì đây ? bèn phải xem công phu gieo giống của mỗi người rồi. Con hôm nay trồng xuống hạt giống của sự tiếp nhận, vậy thì ngày sau con sẽ có thể đắc được những quả đã kết của sự tiếp nhận. Hai ngày đến đây thật chẳng dễ dàng gì giành ra được thời gian, chỉ xem các đồ nhi dụng tâm để cày mẫu ruộng Tâm; hy vọng rằng sau hai ngày pháp hội, các đồ nhi đều có thể trồng ra những quả trái vừa đẹp vừa thơm ngọt, có được không ? ( được ) hãy vì con đường đời của con đem đến ngã rẽ chuyển hướng, con hãy dụng tâm từng tí từng tí một để nghe, dụng tâm đi chuyên chú, có chuyên chú tự nhiên sẽ thâm nhập, có thể thâm nhập tự nhiên con sẽ có thể được nhiều lợi ích tốt đẹp

Số lượt xem : 213