BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ghi chép hiển hoá pháp hội phật đường Nhân Đức – TP.HCM, Việt Nam ( dương lịch ngày 17,18/3/2018 )

Tác giả liangfulai on 2023-05-26 16:06:13
/Ghi chép hiển hoá pháp hội  phật đường Nhân Đức – TP.HCM, Việt Nam  ( dương lịch ngày 17,18/3/2018 )

Phật đường Nhân Đức ( tại TP.HCM ) thuộc Tổ Phát Nhất Sùng Đức đã tổ chức hai ngày pháp hội 17-18/3/2018. Vào tiết “ đạo hiếu ” trong ngày thứ 2 của pháp hội, xem xong đoạn video clip bài giảng  “ Hiếu Đạo ”  mà Tiền Nhân Lão Trần Đại Cô  ( Bất Hưu Tức Bồ Tát ) đã tuyên thuyết trong pháp hội lúc còn trụ thế, Huỳnh Điểm Truyền Sư từ bi nhấn mạnh bổ sung :


 


 

 

“ Tiểu hiếu : nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ, Trung hiếu : thuận theo chí hướng của cha mẹ, Đại hiếu : nói rõ cho cha mẹ hiểu đạo, độ cha mẹ cầu đạo tu đạo; Đại Đại Hiếu : lập thân hành đạo, để lại tiếng thơm cho đời sau, làm rạng danh đem lại vẻ vang cho cha mẹ, đấy mới là sự tận cùng rốt ráo của đạo hiếu. Những ai mà cha mẹ vẫn còn khoẻ mạnh tại thế thì phải vội vàng tranh thủ mà tận hiếu. “ Niệm Phật tu đạo cũng là hiếu ”, niệm niệm luôn tự quán chiếu, luôn như từ tâm bi nguyện của Phật, như sự hỷ xả của Phật, luôn tồn thiện niệm, phát thiện tâm, nói những lời tốt lành, làm những việc tốt lành, thì cha mẹ nhất định có thể triêm quang. Đấy cũng là sự biểu hiện hành hiếu hữu hiệu chân thật nhất đối với cha mẹ. Cha mẹ đã không còn tại thế nữa thì “ hiếu cậy Phật lực siêu cửu thiên ”, cha mẹ lúc còn sống chưa cầu đắc đại đạo, chết rồi thì đến địa ngục chịu khổ chịu tội, muốn cứu cha mẹ thoát lìa nỗi khổ của địa ngục thì nhất tâm chí thành mà hành công lập đức, thật tốt mà tu bàn đạo, công đức đầy đủ tất có thể nương cậy vào bi nguyện của Tiên Phật Bồ Tát, siêu bạt cha mẹ thoát lìa biển khổ, trở về Vô Cực Lí Thiên. ”

 


 

Vị thứ nhất từ phải sang trái ( chị Lộc Cẩm Thạch đang rưng rưng nước mắt ) 

vị thứ hai từ phải sang trái ( mẹ của chị Lộc Cẩm Thạch )

vị thứ ba từ phải sang trái ( em trai Lộc Cẩm Tấn )

 

Liền sau đó, Trương giảng sư là người phụ trách thao trì đã mời các lớp viên lần lượt lên chia sẽ những cảm nhận về đạo hiếu; có vị tiền hiền khôn đạo là chị Lộc Cẩm Thạch đã dũng cảm mạnh dạn bước lên chia sẽ những cảm nhận của cô ấy, vừa kể thuật lại vừa che mặt khóc, bảo rằng cô ấy tận mắt nhìn thấy người cha của cô đã qua đời 12 năm nay ngờ đâu lại đang quỳ ở bên ngoài phật đường nghe lớp, khiến cho cô ấy cảm nhận sâu sắc điều không thể nghĩ bàn và thấy cảm động vô ngần !  và rồi cô ấy đã khẩn thỉnh Điểm Truyền Sư xem liệu có thể để cho cha của cô tiến vào trong phật đường để nghe lớp hay không ? Huỳnh điểm truyền sư từ bi chỉ thị rằng : “ bởi vì đấy là phật quy quy định, tổ tiên và các vị oan thân trái chủ của lớp viên pháp hội chỉ có thể quỳ ở phía bên ngoài phật đường nghe kinh pháp, đạo lý, nên Điểm Truyền Sư cũng không thể làm gì khác … thế nhưng, chỉ cần lớp viên chuyên tâm nghe lớp, nghe được bao nhiêu thì họ bèn sẽ nương vào đó mà nhận được lợi ích bấy nhiêu. Nếu muốn siêu bạt cha mẹ lìa khổ được vui, chỉ cần trong nhà có thiết lập phật đường, bản thân người siêu bạt có thanh khẩu như tố, và độ được 25 người trở lên, thì có thể trình báo Điểm Truyền Sư từ bi, chờ đợi khi đạo trường có làm lễ siêu bạt thì có thể siêu bạt cha mẹ trở về trời. ”

 

Chị Cẩm Thạch nói rằng cha của cô ấy lúc còn sống chưa có cầu đạo, sau khi chết thì chịu khổ vô ngần ! Cha của cô thường mong đợi cô đến phật đường nghe lớp, bởi vì như thế thì ông ấy bèn có thể theo cô đến phật đường nghe giảng đạo lýHai hôm nay nhờ triêm quang nhân duyên cô đến tham gia pháp hội, ngài Địa Tạng Cổ Phật ( Địa Tạng Bồ Tát ) đã ban cho cha cô một đoá sen trắng để đến phật đường nghe giảng kinh pháp, có thể thấy rằng lúc bình thường chúng ta đến phật đường nghe lớp thì tổ tiên của chúng ta cũng có thể triêm quang theo đến phật đường nghe giảng kinh pháp, miễn trừ nỗi khổ chịu hình phạt trong địa ngục. Nếu lúc sống không cầu đạo, chết rồi mới hối hận thì đã quá muộn rồi !

 

Sau khi lập nguyện bế ban pháp hội xong, cô lại lần nữa chia sẽ cảnh tượng không thể nghĩ bàn của phật đường mà cô đã nhìn thấy ! Cô ấy bảo rằng lúc lập nguyện đốt biểu, ở phía trên phật đường có rất nhiều vị Tiên Phật, Bồ Tát, La Hán, có Tây Phương Tam Thánh, Di Lặc Tổ Sư, Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát, Đạt Ma Tổ Sư, tứ đại Pháp Luật Chủ Quan, Trương, Lữ, Nhạc ( Quan Thánh Đế Quân, Thuần Dương Lữ Tổ Sư, Nhạc Phi Nhạc Vũ Mục, Hoàn Hầu Đại Đế Trương Phi ), Tứ Đại Thiên Vương, Bát Đại Kim Cang, lôi bộ, phong bộ, hổ bộ, long bộ, các vị thần hộ pháp … cảnh tượng mà cô nhìn thấy hoàn toàn giống với “ bức tranh pháp hội thù thắng ” mà hoạ sĩ người Indonesia đã vẽ !

 

Cảm tạ Thiên ân sư đức, Chư Thiên Tiên Phật, Vạn Tiên Bồ Tát, hộ pháp hộ đạo, lớp suất tánh tiến tu hai ngày đã thuận lợi hoàn thành; số người bế ban gồm có 42 vị, càn đạo 20 vị, khôn đạo 22 vị. Tuy rằng chẳng có Tam Tài khai sa, thế nhưng được Tiên Phật từ bi hiển hoá, khiến cho lớp viên pháp hội đích thân tự nói ra niềm mong đợi của người cha đã qua đời, và sự tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thù thắng của pháp hội ! Lần chia sẽ này quả thật đã làm cảm động tất cả các lớp viên, khiến cho họ hiểu được đại đạo chính là tôn quý và thù thắng như thế !

 

Số lượt xem : 227