BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Điều hòa thích hợp tinh khí thần ( Huấn Văn Về Tam Bảo )

Tác giả liangfulai on 2023-07-19 05:49:16
/Điều hòa thích hợp tinh khí thần  ( Huấn Văn Về Tam Bảo )

1. Từ huấn của Nam Cực Tiên Ông : lớp tu chơn hành chánh – từ huấn của chư phật bồ tát, Phát Nhất, Đạo trường Thiên Ân.


Con người chúng ta bình thường ở trong nhà, “ phải điều khí, chớ có thức khuya ”. Nếu như có việc gì quan trọng phải bàn bạc mới thức khuya, những “ lời nói ” không có ích thì “ chớ có ” nói quá nhiều, những thứ không có ích thì chớ có ăn quá nhiều, những “ niệm đầu ” mà không phải là thiện niệm thì chớ có thường thường “ nghĩ ”, chớ có ngày đêm đều muốn kiếm tiền, lúc nên làm việc thì làm việc, đợi đến lúc nghỉ ngơi thì hai mắt thủ huyền để điều hòa cho thích hợp tinh khí thần.

 

 

2. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 77 Tuế Thứ Mậu Thìn ngày 5 tháng 7, Phát Nhất , Thiên Nguyên Đài Nam Dục Chánh Đàn. 

 

Các con bây giờ bàn đạo tâm thường thả ra ngoài, dễ dàng làm tiêu hao lãng phí mất tinh khí thần, cũng nên biết làm thế nào thu về, có thể ngồi thiền 10 phút vào giờ tí, mắt nhắm tám phân, mở hai phân, lưỡi chống lên hàm trên, tự nhiên mắt quán mũi, mũi quán tâm, cũng có thể mặc niệm ngũ tự chơn kinh hoặc tâm kinh, làm cho tâm chẳng có tạp niệm vọng tưởng, tức có thể khôi phục tinh khí thần.

 

 

3. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 80 Tuế Thứ Tân Mùi dương lịch ngày 23 tháng 11 ( Từ Tiên Phật đường ) Phát Nhất Linh Ẩn.

 

( Một vị khôn đạo hỏi : thủ huyền có lúc muốn ngủ ? ) Đó là vấn đề tâm niệm của con ( ngồi một chút thì muốn ngủ ! )

Thủ huyền là điều tâm mà thôi, có thời gian thì hồi quang mà thôi ! chớ có quá chuyên nhất tâm trí ráng hết tâm tư có được không ? bây giờ thời gian thủ huyền dùng nhiều quá thì cũng không ổn ! cố hết sức tiêu trừ sự mệt mỏi thủ một chút thì được, chớ có khăng khăng kiên quyết. Sự chấp ý ( khăng khăng kiên quyết ) chẳng phải là Tông chỉ của đạo các con, bởi vì đạo mà các con tu là cái đạo của tự nhiên, đúng không ? ( đúng ).

 

4. Nguyên Thủy Thiên Tôn giáng loan thư :

 

Ngày phải suy đi nghĩ lại tâm cảnh và tất cả những hành vi của bản thân liệu có chỗ nào chẳng thiện chăng ? nên biết nếu tâm nghĩ ác thì hành vi chẳng thiện, thì thiện thần hộ pháp rời xa, lúc này nếu lại tu pháp, cái mà cảm ứng đến chính là ác thần ác ma, người tu hành nên suy đi nghĩ lại mà hành. Tâm sanh thì khí sanh …, một niệm chẳng trong sạch thì trăm kinh trăm mạch chẳng thuận, dẫn đến cơ hội tinh thần sai loạn ( thần trí, hành vi hỗn loạn khác thường ) thăng cao, điều đó có thể thấy tầm quan trọng của nhất tâm thuần thiện.

 

Pháp khấu đầu :

 

1. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật – Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 93 Tuế Thứ Giáp Thân, ngày mồng 2 tháng 5, Phát Nhất, Thái Lan, Chiang Rai, Phổ Ái Đàn.

 

Khấu đầu cũng giống như khấu thiên môn vậy, lúc ấy chẳng có dục niệm, chỉ có một cái tâm gần gũi với Lão mẫu; thời gian hiến hương chính là để cho các con thanh tịnh cái tâm của mình xuống, phản tỉnh những hành vi của bản thân mình. Sáng tối hiến hương chẳng phải là hiến cho tiên phật mà thôi, mà là để bản thân thật tốt mà phản tỉnh phản tỉnh. Khấu đầu hiến hương điều cần thiết là một cái tâm thật lòng, cho nên khấu đầu phải chí thành, chớ có tùy tiện, phải một khấu một khấu từ từ mà khấu, chớ có nhanh giống như cố gắng bắt kịp xe lửa vậy.   

 

2. Tam Quan Đại Đế giáng : Thiên Phật Viện du kí

 

Các tu tử mỗi ngày ôm hợp đồng khấu đầu lễ phật, nếu có thể tâm gìn giữ sự thành khẩn trung thành, ngây thơ bộc lộ, lúc 500 khấu, 1000 khấu hoặc 2000 khấu 3000 khấu đều có thể vạn duyên buông xuống, tạp niệm chẳng khởi, toàn thần tập trung chú ý vào việc khấu đầu. Công phu thế này nếu có thể đầu cuối chẳng đoạn, chẳng những lúc thắp nhang khấu đầu có thể tâm chẳng có tạp niệm, cho dù là trong sinh hoạt hằng ngày, tâm cũng có thể thanh tịnh chẳng có vọng niệm, lâu rồi công phu thuần thục, khấu mà chẳng khấu, thường thanh thường tĩnh, chẳng bị vọng niệm đeo bám quấy rầy nữa thì cũng tự nhiên chẳng bị sanh tử luân hồi làm khổ sở.

 

 3. Từ huấn của Nam Cực Tiên Ông : Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 82 Tuế Thứ Quý Dậu, ngày mồng hai tháng giêng, Phát Nhất Tam Hiệp, chùa Linh Ẩn, pháp hội 3 ngày.

 

Cái eo của các con không cúi cong xuống nữa thì sẽ mọc gai xương đấy. Các con cho rằng Phật quy lễ tiết rất phiền phức, vừa phải chấp xá, vừa phải khấu đầu, đấy là một loại vận động đấy ! Các con bình thường vận động quá ít rồi, phải thường vận động nhiều vào, có biết đến chỗ nào để vận động không ? ( phật đường ).

 

Tâm đắc : có một vị giảng sư nọ vào thời còn là học sinh đã từng nhảy cao không cẩn thận ngã bị thương, phần eo đau nhức chẳng rõ, tưởng là bị gai xương, nhưng đến khám bệnh chụp X quang cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, vả lại công việc phải ngồi lâu liên tục thì phần lưng có lúc cũng đau giật, nhưng sau khi trải qua việc khấu đầu mỗi ngày, sự đau nhức eo lưng này bèn chẳng thuốc mà đã khỏi rồi, cho nên thường khấu đầu với tư thế chính xác chính là sự vận động tốt nhất.

 

 4. Từ huấn của Nam Cực Tiên Ông :

 

Sáng tối khấu đầu lễ bái đừng có nói là chẳng có ai nhìn thấy thì bái lạy qua loa. Sức mạnh của khấu đầu rất lớn, các con cũng đều chưa thể hội được cái điểm này. Bởi vì thiếu sự thành tâm cho nên khấu đầu chẳng có hiệu quả. Khấu đầu có thể ôn tập tam bảo.

 

 5. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 94 Tuế Thứ Ất Dậu, ngày 24 tháng 7, Phát Nhất, Đồng Nghĩa Cung Trung Lịch lớp thành toàn một ngày.

 

Nói đến việc hiển hóa, cảm ứng thì các con có hiển hóa, có cảm ứng không ? ( có ). Nhân duyên của mỗi người mỗi khác, cho nên sự việc gặp phải cũng khác. Có người cầu trà cúng, cầu trái cây đã cúng đặc biệt linh nghiệm. Có người tụng Di Lặc chơn kinh đặc biệt có hiệu quả. Đứa trẻ to tiếng khóc oa oa nhưng tụng Di lặc chơn kinh một cái thì nó ngừng khóc ngay ! Các con có loại công lực ấy không ? Có một số người trà cúng đã uống rồi, trái cây cúng cũng đã thỉnh xuống ăn rồi, Di Lặc chơn kinh cũng đã niệm nhiều lần rồi, thế nhưng hiệu quả thì thế nào ? hình như chẳng nhìn thấy ! sự khác biệt này chính là ở chỗ nào ? xem xem cái tâm của chúng ta có thành kính hay không, tâm niệm có đủ thanh tĩnh hay không ? Lúc chúng ta muốn đi thành toàn người thì trước hết hãy khấu đầu với Lão Mẫu. Nếu trong nhà chẳng có Phật đường cũng chẳng sao, hãy tìm chỗ sạch sẽ mà hướng về phía trời khấu 100 cái khấu thủ, rất đơn giản ! con nghe có hiểu không ?

 

6. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Phát Nhất Thiên Ân Quần Anh, từ huấn của tiên phật, đạo trường nước ngoài.

 

Thầy muốn nói với các con rằng, đối với những ai đã khai đàn rồi thì trước hết thầy chúc mừng các con, nhân gian một phật đường thì trên trời một đóa sen. Vậy nếu vẫn chưa khai đàn thì làm thế nào ? trước hết hãy mua cái bái đệm về nhà, học tập khấu lạy trước.

 

 7. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật , Phát Nhất , lời của thầy ( 8 )

 

Con có lỗi với ai thì đi xin lỗi với người đó, nếu chẳng có cách nào xin lỗi thì tự mình đến trước Lão Mẫu khấu đầu, được không ? Điều mà thầy muốn các con mãi mãi không quên chính là khấu đầu, duy chỉ có khấu đầu thì con mới biết rằng chúng ta rất nhỏ bé, chúng ta cái gì cũng đều không phải, chỉ có khấu đầu thì chư thiên tiên phật mới cảm thấy các con có tâm muốn hối cải, sẽ giúp các con, con chớ có sợ.

 

8. Từ huấn của Báo Sự Linh Đồng , Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 93 Tuế Thứ Giáp Thân, ngày mồng 4 tháng 4, Thái Lan, Bích Sai Vấn Phụng Đức Đàn, Phát Nhất Linh Ẩn, lớp trùng chỉnh đạo đức.

 

Bài tập quan trọng đầu tiên của tu đạo là khấu đầu, sáng tối khấu đầu. Sáng tối hiến hương chính là thắp tâm hương, khấu vị phật tự tánh của các con. “ Nhân nhất khấu 「人一叩」( người khấu lạy một cái ) thì là mệnh (), nguyện sám văn chính là sám hối, 100 cái khấu đầu là phải cảm ngũ ân ( thiên, địa, quân ( vua ), thân ( phụ mẫu ), sư ( thầy ) ), cảm tạ cái ân giáng đạo của Lão Mẫu từ bi, cảm tạ cái ơn dẫn độ của dẫn bảo sư, cảm tạ cái ơn thành toàn của các tiền hiền.

 

 9. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật – Phát Nhất, lời của Thầy ( 11 )

 

Bất kể làm việc gì, bất kể là việc lớn, việc nhỏ, nhất định phải có tâm thành kính, cũng giống như cái khấu đầu của các con, có cái tâm thành kính đang khấu hay không ? nếu như không có, thì có khấu cũng như không khấu vậy. Tạp niệm của các đồ nhi nhiều quá rồi, đến cả khấu đầu cũng không thể chuyên tâm, suy nghĩ lung tung, đấy chính là do tâm thành kính chẳng đủ. Tác dụng của giới luật chẳng phải là ở chỗ thu tâm, thu nhiếp cái tâm vọng động ( khinh suất, hành động tùy ý ) đó sao ?

 

 

10. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 83 Tuế Thứ Giáp Tuất, ngày mồng 2 tháng 2, Phát Nhất Linh Ẩn Đào Viên Di Lặc Điện, pháp hội 2 ngày giảng viên, đàn chủ

 

Thầy cũng biết nghiệp chướng của các con tương đối nặng, có lúc các con chẳng muốn làm như thế, nhưng trái lại nghiệp chướng cứ đeo bám quấy rầy khiến cho con khó mà thể ngộ. Các con phải thành tâm khấu đầu. Vì sao phải định lễ hiến hương vậy ? lẽ nào tiên phật tham những cái khấu lạy của các con sao ? ( không phải ) Dụng ý của thầy chẳng phải là vì điều này. Khấu lạy là muốn khiến con tìm về lại tự tánh. Hiến hương của mỗi ngày cũng là muốn con sám hối. Các con chớ có xem nhẹ việc khấu đầu. Nếu có việc gì muốn cầu thì khấu đầu là linh nhất, cho nên các con càng nên chăm chỉ mà khấu đầu, như vậy thì sẽ có thể từ từ hoàn trả những oan trái. Sức mạnh của tự tánh của chúng ta là rất lớn.

 

11. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Phát nhất, trích lục từ huấn của Tiên Phật

 

◎ Lúc các con gặp phải những chuyện không thuận lợi thì thành tâm thành ý mà khấu đầu với lão mẫu từ bi thì mới có kì tích đột phá trở ngại xuất hiện.

 

◎ Chúng ta không cần thiết phải từ chỗ lớn mà suy nghĩ, chúng ta hãy làm đức tánh từ những chỗ nhỏ nhặt, nhìn thấy người ta có một chút khổ nạn, có một chút ngu si thì chúng ta vì người ta mà khấu đầu.

 

◎ Khầu đầu, quỳ lạy, lạy cái gì ? lạy tự tánh của con đấy.

 

12. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật : Phát Nhất, Thiên Nhân Quần Anh, tại đạo trường nước ngoài.

 

Thiết lập phật đường có lợi ích gì ? mỗi ngày khấu đầu lễ phật, có thể thường hồi quang phản chiếu, lại có thể tiêu trừ tội nghiệp. Hãy nghĩ nghĩ xem 60,000 năm nay đã tạo ra biết bao tội nghiệp, nợ người ta nhiều như thế, bây giờ phải hành công lập đức rồi, đương nhiên cũng phải thỉnh mời tiên phật từ bi phù hộ cho, lại dùng cái tâm sám hối khiến cho các oan gia trái chủ đến đòi chậm một chút. Mặt khác, ở trong nhà có sự ràng buộc của phật quy lễ tiết, giữa người nhà với nhau sẽ càng hạnh phúc mỹ mãn, vợ chồng kính mến nhau như khách, con cái thì cũng dùng đạo để dạy dỗ, vả lại mỗi ngày ở nhà có thể nhìn thấy phật đường thì sẽ nghĩ đến việc bản thân nên phải thật tốt mà viên mãn mọi thứ. Ngoài ra, mỗi ngày khấu đầu lạy phật cũng hướng về Tổ Tiên của mình khấu đầu một cái, đấy gọi là công đức hồi hướng cho tổ tiên, đấy cũng là sự thù thắng của việc thiết lập phật đường. Gia đình thiết lập phật đường thì đối với bản thân mình tốt, đối với cửu huyền thất tổ cũng tốt, thậm chí đối với những người xung quanh mình cũng có thể âm thầm ảnh hưởng, thay đổi chuyển hóa họ, cho nên việc thiết lập phật đường là một việc công đức lớn, là sự việc quan trọng của một đời người.

 

13. Từ huấn của Pháp Luật Chủ :

 

Phật đường của các con đều chỉnh lí sạch sẽ chứ ? hay là lộn xộn bừa bãi ? vẫn còn có người mặc quần đùi ngắn khấu đầu kìa, đấy gọi là lễ bái Hoàng Mẫu chăng ?

 

14. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật, Phát Nhất, lời của thầy ( 10 )

 

Mỗi ngày khấu đầu hãy hồi hướng cho những oan thân trái chủ của con ! lúc niệm nguyện sám văn, chơn tâm mà sám hối, thời thời khắc khắc sám hối, có nói thì phải đi làm, đấy gọi là tri hành hợp nhất.

 

 

15. Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật – Tây nguyên năm 2006 Tuế thứ Bính Tuất ngày mồng một tháng năm, Phát Nhất Linh Ẩn, Thái Lan, Bắc Lãm Phủ, Phụng Ân Lầu.

 

Các đồ nhi sớm tối khấu đầu không phải là vì bản thân, hãy thật nhiều vì chúng sanh mà khấu đầu.

Thường mang cái tâm cảm ân, gặp những lúc không như ý, đến trước Phật mà khấu đầu, Thầy thường ở bên cạnh các con, hy vọng các con chớ có buông bỏ tay của thầy.

 

16. Từ huấn của Chung Li Quyền Đại Tiên, Tây Nguyên năm 2006 Tuế Thứ Bính Tuất, ngày 11 tháng 5, Phát Nhất, Thái lan, Tố Lâm Phủ, Từ Minh Đàn.

 

Hãy xem phật quy lễ tiết như là mới, không ngừng diễn luyện một lần lại một lần nữa, mỗi một lần diễn luyện thì sẽ có tâm cảnh và thể ngộ của mỗi lần; có khấu đầu khấu đến tâm hoa đóa đóa nở chăng ? có vì chúng sanh mà khấu đầu chăng ? hay là ở trước Phật mà cầu danh, cầu tuổi thọ, cầu phúc ? hãy dùng cái thiên tâm của con mà làm việc, chớ có dùng nhân tâm mà nghĩ. Ơn trên muốn thêm linh, thêm trí tuệ cho con là lúc con vô vi nhất, vô tâm nhất mà gia tăng thêm cho con. Chỉ e rằng các con chẳng nghe lời, mặc cho tai và mắt dẫn dắt cái tâm, các con phải biết bắt lấy cái niệm đầu.

 

17. Từ huấn của Báo Sự Linh Đồng – Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 84, Tuế Thứ Ất Hợi, ngày mồng 4 tháng 3, Phát Nhất Trúc Sơn Đức Hóa Cung, pháp hội 3 ngày.

 

Tư thế khầu đầu không đạt tiêu chuẩn, số lần khấu chẳng đủ, đấy là một lỗi. Lúc khấu đầu mà có điện thoại đến, có người nhấn chuông ở cửa, bèn đứng dậy ngay, đó là một lỗi.

Số lượt xem : 250