BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo Cải Tạo Vận Mệnh ( Những Lời Từ Bi Của Tam Thái Tử Na Tra )

Tác giả liangfulai on 2023-05-24 17:21:38
/Đạo Cải Tạo Vận Mệnh  ( Những Lời Từ Bi Của Tam Thái Tử Na Tra )

Các đệ muội ở cõi phàm đến từ nơi đâu ? Có người đến từ Malaysia, có người đến từ Singapore, các đệ muội đều rất rõ ràng, biết rõ bản thân mình đến từ nơi đâu, thế nhưng rất ít người biết được linh tánh của bản thân mình đến từ nơi đâu.


Linh tánh của các đệ muội đến từ cõi Vô Cực Lí Thiên. Lí Thiên ở nơi nào ? Ở cõi nằm bên ngoài các cõi trời siêu vượt ra khỏi 33 tầng trời. Lí Thiên là cõi cực tịnh chí hư chí linh, vô lượng vô biên. Nơi Lí Thiên chẳng có khí số, vậy nên vĩnh viễn đều sẽ chẳng huỷ hoại.

Cái cõi mà các đệ muội đang ở gọi là cõi “ Tượng Thiên ”. Tượng Thiên là cõi trong phạm vi 33 tầng trời, nó có sự tồn tại của khí số, vậy nên rốt cuộc rồi cũng sẽ có một ngày bị huỷ hoại.

Vào lúc cõi Tượng Thiên bị huỷ hoại, những con người, các linh và vạn vật sống bên trong cõi Tượng Thiên thảy đều sẽ cùng chịu ảnh hưởng lan toả, bị huỷ hoại, vậy nên các đệ muội phải vội vàng mau chóng vào trước lúc cõi Tượng Thiên bị huỷ hoại mà cứu lấy linh tánh của bản thân mình siêu vượt ra khỏi Tam Thập Tam Thiên, quay trở về lại Lí Thiên để linh tánh miễn tránh gặp phải sự quét tẩy đào thải của kiếp nạn lớn.

Thế nhưng muốn cứu lấy linh tánh của mình vượt ra khỏi bên ngoài Tam Thập Tam Thiên để quay trở về lại cõi Lí Thiên vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng như vậy, chẳng phải là chuyện của một ngày, hai ngày, hay là một năm, hai năm thì có thể làm được, vậy nên các đệ muội ngay từ bây giờ thì phải bắt đầu hành động – hành công liễu nguyện, tiêu nghiệp, như thế mới có cách vội kịp cứu linh tánh của bản thân, cứu Tổ Tiên, cứu người thân, lại còn cứu linh tánh của chúng sanh trong tam giới cùng nhau vượt ra khỏi Tam Thập Tam Thiên vào trước lúc cõi Tượng Thiên bị huỷ hoại.

 

Trước tiên đến báo Phật hiệu.

Ta là Tam Thái Tử Na Tra – Tiên Phong mở đường Bạch Dương, cũng là hôm nay đã lãnh phụng ý chỉ của Hoàng Mẫu mà giáng đến Phật đường, ẩn thân sớm đã ngoan ngoãn tham giá. Hoàng Mẫu Nương lại hỏi các đệ muội cõi phàm có được như ý không ? Các đệ muội phải như thế nào mới có thể như ý đây ? Phải tu đạo mới có thể như ý, vì sao vậy ? Bởi vì duy chỉ có tu đạo mới có thể xoay chuyển được vận mệnh không tốt của các đệ muội đấy.

 

Vận mệnh con người vì sao lại khác nhau ? Có những người cả đời trôi qua một cách rất bình thuận, rất như ý; có những người cả đời trôi qua một cách rất không được như ý, rất chông gai trắc trở, rất ngang trái, đấy đều có liên quan với những nhân quả nghiệp lực mà bản thân các đệ muội đã tạo xuống trong luỹ kiếp, vậy nên mỗi người mới có những vận mệnh khác nhau đấy.

 

Có những người kiếp này có thể ra đời ở những quốc gia rất tiến bộ, rất phát đạt, chào đời trong những gia đình rất giàu sang sung túc; có những người thì ra đời trong những quốc gia rất lạc hậu, nghèo khổ, khốn khó, chào đời trong những gia đình rất bần cùng.

Có người ra đời trạng thái sức khoẻ thân thể đều tốt, chẳng cần chịu sự dày vò của những nỗi đau bệnh tật; có người mới ra đời thì cơ thể suy nhược nhiều bệnh, có rất nhiều cơn đau bệnh, cả đời chịu sự vướng mắc, dày vò của những cơn đau bệnh.

Có người những tao ngộ cả đời đều rất bình thuận, rất như ý, chẳng có sóng gió; có người có những tao ngộ không thuận, rất chông gai trắc trở, lấy sai người, thường gặp phải chuyện bị người ta hãm hại, hôn nhân, tình cảm, gia đình không mĩ mãn.

Đấy chính là do những cái nhân thiện ác mà các đệ muội luỹ kiếp đã gieo xuống dẫn đến những quả báo thiện ác mà kiếp này đã phải nhận chịu.

 

Vậy muốn xoay chuyển những nhân quả xấu của bản thân thì phải làm thế nào đây ? Trước tiên phải cầu đạo, sau đó hành công liễu nguyện, kế nữa siêng làm những sự hồi hướng tiêu nghiệp để tiêu trừ những nhân quả ác xấu của mình, như thế mới có thể xoay chuyển vận mệnh không tốt kiếp này của các đệ muội.

Có thể có người nghĩ rằng : “ muốn liễu dứt nhân quả, đâu có đơn giản thế ? Cớ sao lại nói dễ dàng như vậy ? ”

Các đệ muội lúc này có thể có cách để liễu dứt những nghiệp nhân nhân quả mà mình luỹ kiếp đã tạo xuống thảy đều là do triêm được Thiên Ân Sư Đức và ân điển khai xá của Hoàng Mẫu Nương, vậy nên lúc này mới có thể nương nhờ vào phương thức công đức hồi hướng để liễu dứt những nhân quả luỹ kiếp của các đệ muội, giảm nhẹ bớt những nỗi đau khổ, những sự dày vò của bản thân các đệ muội đấy. Thế nhưng mà phương thức “ hồi hướng có thể tiêu nghiệp ” là vào lúc này những năm bàn đại sự Tam Tào, Tam Tào đối án, ơn trên Hoàng Mẫu mới giáng xuống đấy, bởi vì muốn mở bàn Tam Tào, trước hết duy chỉ có giải mở những oan tình giữa Nhân Tào và Địa Tào ( U Minh Quỷ Hồn - Oan gia chủ nợ ) trước, kế nữa cũng là do vấn đề của thời vận, vậy nên nhân gian mới có sự khai xá của ông trời.

 

Dân Quốc năm thứ 73 ( năm 1984 ) hai tiết lập xuân hai tiết vũ thuỷ, quẻ số giữa trời đất tiến một âm. Quẻ số giữa trời đất tiến một âm, cửa Tam Tào mở lớn, Tam Tào bắt đầu đại thẩm án, đại đối án, đòi báo lớn; những nhân quả, nghiệp lực luỹ kiếp của mỗi người bắt đầu từng cái một hiển hiện ra trước mắt đòi báo, đối án ! Vào lúc Mạt Hậu Tam Tào khai bàn này, ơn trên Hoàng Mẫu nếu như chẳng có khai xá phương thức công đức hồi hướng, thì  trong quá trình hành tu bàn đạo của các đệ muội, những trở ngại, cảnh khốn bèn sẽ càng thêm nhiều, có người thậm chí chẳng có cơ hội để hành công liễu nguyện lập đức, bởi vì bàn Tam Tào chẳng giống như bàn Nhân Tào. Bàn Tam Tào không chỉ khảo nghiệm nhiều, những sự quấy nhiễu của vô hình cũng lớn, vậy nên Hoàng Mẫu vì sao giáng xuống sự hồi hướng để tiêu nghiệp ? Chính là vì để các đệ muội có cơ duyên có thể liễu dứt những vướng mắc, những nhân quả, những sự quấy nhiễu này, để cho các đệ muội tương đối dễ tu hành, dễ tu đạo, tương đối không dễ chịu phải sự những quấy nhiễu, những sự gây trở ngại, có thể hành tu bàn đạo một cách thuận lợi hơn.

 

Có một số các đệ muội có thể khá ư là có hạn trên phương diện tài thí, vậy thì dùng Tam Thí song hành để làm sự bổ sung qua lại lẫn nhau.

Nếu như các đệ muội muốn dựa vào việc hành “ pháp thí ” để gầy dựng công đức, thì trước hết phải xem xem những quan niệm, lí niệm của bản thân phải chăng là đúng đắn, ý thức chủ quan của tự bản thân cũng không thể quá mạnh. Pháp thí phải lấy việc hoằng dương pháp môn tu hành thời kì Bạch Dương, phúc âm của Tam Tào Phổ Độ và Chơn nghĩa của Tam Tào Phổ Độ làm chính yếu, bởi vì Mạt hậu cuối cùng duy chỉ có khiến cho chúng sanh biết pháp môn tu hành Bạch Dương và nương nhờ dựa theo Thiên Mệnh của Tam Tào Phổ Độ thời kì Bạch Dương mà hành thì mới có cơ hội trở mình được cứu.

 

Ngoài ra, các đệ muội phải hoằng dương Chân nghĩa của Tam Tào Phổ Độ và Thiên Địa Tàng Ngữ; bản thân các đệ muội đối với chân nghĩa của Tam Tào Phổ Độ và Thiên Địa Tàng Ngữ cũng phải hiểu thấu triệt đi sâu vào, như thế mới có thể truyền dương chân nghĩa của Tam Tào một cách chính xác đúng đắn không sai lệch, khiến cho chúng sanh có thể hiểu một cách rõ ràng, đắc được tin tức của Tam Tào Phổ Độ một cách đúng đắn không sai lệch.

 

Các đệ muội nếu như muốn dựa vào việc hành “ Vô Uý Thí ” để gầy dựng công đức, vậy thì các đệ muội phải đem tất cả mọi việc làm ở Phật đường đều xem như là những việc mà bản thân mình vốn dĩ nên và phải làm như thế, phải xem Phật đường như là nhà của chính mình vậy để bỏ ra tâm sức, như thế thì bất luận là các đệ muội ở Phật đường làm bất cứ việc gì cũng bèn sẽ rất chuyên tâm, rất dụng tâm mà hoàn thành nó, làm cho nó được hoàn mĩ nhất, sẽ không bảo là đằng nào thì đấy cẳng phải là việc của mình, cho nên mới làm một cách sơ sài qua loa.

 

Vả lại các đệ muội làm, làm, làmthế nhưng không thể sai, sai, sai, phải làm cho đúng đấy, không được đem việc trời làm sai mất ! Có khi quan niệm của các đệ muội có một tí ti thiên lệch, những việc đã làm ra bên ngoài bèn sẽ lệch lạc, lệch rồi bèn sẽ sai, vậy nên muốn làm thì cũng phải làm cho đúng, không được có bất cứ sự sai lệch nào, then chốt là ở chỗ vấn đề quan niệm của các đệ muội đấy.

 

Khi nãy có nhắc đến, muốn các đệ muội xem Phật đường như là nhà của chính mình vậy để bỏ ra tâm sức, đem những việc trong Phật đường xem như là những việc mà bản thân mình vốn dĩ nên phải làm, thế nhưng chẳng phải muốn các đệ muội dùng những quan điểm, quan niệm của bản thân để chủ đạo tất cả mọi người, việc, vật trong Phật đường. Con người rất dễ phạm phải một điểm này, có người hễ dung nhập vào nơi này, cảm thấy rằng “ mình là đúng đấy ” thì bèn sẽ dùng quan niệm của bản thân muốn thay đổi mọi thứ.

 

Trong Phật đường có Chế Độ Phật Quy Lễ Tiết Nhất Quán mà ông trời giáng xuốngChế Độ Phật Quy Lễ Tiết Nhất Quán này là những cái mà tất cả mọi người tu đạo, tất cả những người đến Phật đường đều phải tuân thủ đấy, còn các đệ muội đến bên trong Phật đường để làm vô uý thí cũng phải tuân thủ chế độ phật quy lễ tiết nhất quán. Như thế thì trong đạo trường có quy củ mới sẽ không loạn, các đệ muội cũng sẽ không phạm xuống những tội lỗi sai trái mà uổng phí sự hành vô uý thí của mình.

 

Các đệ muội có vấn đề, có những chỗ nào không hiểu thì phải thỉnh giáo nhiều các Điểm Truyền Sư hoặc Giảng Sư địa phương; thỉnh giáo nhiều, hỏi nhiều vào mới sẽ không có những phán đoán hiểu biết sai lầm sản sinh, mới không khiến bản thân vì không biết mà phạm xuống những tội lỗi sai trái, phạm vào Phật quy, chế độ.

 

Khi nãy nhắc đến sự hồi hướng, chẳng những có thể hồi hướng cho các Nguyên Nhơn của Địa Tào, mà còn có thể hồi hướng cho các Tổ Tiên, người thân luỹ kiếp của các đệ muội hoặc là hồi hướng cho các vị Thần cõi Khí Thiên, các linh tu luyện, sơn yêu quỷ thuỷ quái, các ẩn sĩ trong núi, các du hồn …

 

Những Oan Thân chủ nợ của các đệ muội cũng không phải là chỉ giới hạn trong Địa Tào không thôi, trải qua sự luân hồi dài dằng dặc vô tận, có một số có thể đã chuyển kiếp thành thân người, hoặc là chuyển thành thân động vật, có một số có thể trở thành Thần cõi khí thiên tu luyện nơi Khí thiên, có một số trở thành các linh tu luyện, sơn yêu quỷ quái, ẩn sĩ trong núi hoặc là du hồn …

 

Thời kì Bạch Dương phạm vi khai xá của ơn trên rất lớn, đều có thể làm sự hồi hướng để giúp đỡ những Nguyên Nhơn có duyên với mình, cũng giúp đỡ mình. Vậy nên, bất luận là các oan thân chủ nợ của các đệ muội đã chuyển thành những thân thể hình dạng kiểu gì, hoặc là những linh đã tu luyện thành loại tầng thứ nào đó, vào những năm Tam Tào đối án, những năm trở mình lúc này, họ cũng vẫn có thể đến đối án, đòi báo các đệ muội, bởi vì là các đệ muội nợ họ mà, chính là cái gọi là “ ăn người nửa cân thì phải trả tám lạng ” , đấy là luật nhân quả rất công bằng, chẳng những công bằng đối với các đệ muội, mà cũng công bằng đối với các Nguyên Nhơn vô hình.

 

Bất kể các đệ muội luỹ kiếp đã làm những gì, nợ người ta bao nhiêu, vào lúc này, các án nhân quả của các đệ muội đều từng tầng từng lớp mà lật tung ra ngoài, bất luận là niên đại có bao xa, vào lúc này đều sẽ đến trước để đối án, đòi báo.

Vào lúc những năm Tam Tào đối án, không chỉ giữa người với cõi vô hình sẽ đối án đòi báo, giữa người với người cũng sẽ đối án đòi báo, giữa người với động vật cũng sẽ đối án đòi báo !

Vậy nên, vì sao mà Mạt Hậu lại có rất nhiều những căn bệnh kì kì quái quái, ví dụ như các bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm của động vật cũng sẽ truyền nhiễm cho con người; con người bị truyền nhiễm phải thứ bệnh tật này thì có thể thân vong, đấy chính là sự đối án đòi báo giữa người với động vật.

 

Có thể sẽ có người nghĩ rằng :” Mình luỹ kiếp quả thật sự làm người xấu như thế sao ? Mình đều chẳng có làm việc tốt, chẳng có ân đối với người khác hay sao ? ”

Các đệ muội luỹ kiếp đương nhiên có làm chuyện tốt, cũng có ân đối với người khác, ông trời kiếp này cũng sẽ đền đáp cho các đệ muội, chỉ là các đệ muội có thể là “ nhận mà chẳng biết ”, vì sao vậy ? Bởi vì các đệ muội cho rằng đắc được tất cả những thứ này đều là thứ mà mình nên đáng đắc được, vậy nên bèn chẳng biết vì sao mà mình có thể đắc được phước báo tốt như thế.

Các đệ muội hãy nghĩ xem vì sao các đệ muội kiếp này có thể có nhân duyên tốt như thế gặp được đại đạo ? Vì sao mà các đệ muội kiếp này có thể an dật, sống một cách áo ấm cơm no ? Đấy là thiện báo và phước báo mà kiếp này đã đắc được bởi vì các đệ muội luỹ kiếp đã có gieo trồng xuống các nhân lành.

Lại hãy nghĩ xem vì sao kiếp này các đệ muội có thể được Quý Nhân dẫn dắt đến cầu đạo, tu đạo ? Sau khi cầu đạo, vì sao lại có thể đắc được sự dìu dắt vun bồi, chiếu cố của các Tiền Hiền vậy ? Khi các đệ muội mất đi chí khí, thoái chí, thoái đạo tâm, vì sao mà không ngớt có các thiện tri thức ở bên cạnh, chỉ dẫn từng bước, dẫn đạo các đệ muội đi hướng con đường đúng đắn ? Đấy cũng là thiện báo kiếp này đắc được do luỹ kiếp các đệ muội đã có ân đối với người ta.

Nào sợ luỹ kiếp các đệ muội chỉ là sự bố thí một câu nói tốt, kiếp này vẫn có thể đắc được sự đền đáp. Có khi các Nguyên Nhơn mà các đệ muội đã từng có ơn với họ chỉ có thể tương trợ cho các đệ muội trong âm thầm, nhân duyên nếu như chẳng chín muồi, thì Duyên Nhơn cũng chẳng cách nào hiện thân để nói rõ nguyên do, vậy nên các đệ muội là nhận mà chẳng biết, thế nhưng không thể đem tất cả những phước báo, thiện báo mà các đệ muội kiếp này đã nhận được thảy đều phủ nhận xoá đi ! Nếu như các đệ muội đem tất cả những phước báo, thiện báo đã nhận được thảy đều phủ nhận xoá sạch, vậy thì các đệ muội bèn chẳng biết cảm ân, chẳng biết tri túc rồi.

 

 

Khi nãy nhắc đến các nhân quả nghiệp lực của các đệ muội cứ mãi không ngớt từng tầng từng lớp đang lật tung, mỗi người có những nhân quả nghiệp lực của mỗi người, còn giữa người với người lại có sự tồn tại của cộng nghiệpKhi nghiệp nhân cộng nghiệp của một đất nước hoặc của khu vực nào đó chín muồi, nhất định cần phải dựa vào các đệ muội của địa phương đó mọi người phát tâm lớn, phát đại nguyện để tham bàn Tam Tào thì mới có biện pháp xoay chuyển những kiếp nạn, tai nạn của địa phương đó.

Thế nhưng, muốn xoay chuyển những kiếp nạn, tai kiếp của địa phương đó thì nhất định cần phải có những gì ? Nhất định phải có Phật Đường Tam Tào toạ lập ở địa phương đó, có Thiên Mệnh của Tam Tào để phù hộ, che chở trấn thủ nơi địa phương đó.

Có Phật Đường của Thiên Mệnh Tam Tào toạ trấn ở địa phương đó thì có thể để cho những chúng sanh của địa phương đó cầu đạo, là tiền đề nhân duyên của tu đạo, để sự phát triển mở rộng đạo vụ cũng có thể thuận lợi.

Các đệ muội đều có trách nhiệm cứu kiếp, bởi vì các đệ muội sẽ sinh trưởng hoặc di dân đến địa phương đó thì đại biểu rằng mối duyên giữa các đệ muội với địa phương đó rất sâu dày, vả lại các đệ muội vào lúc này lại gặp được Thiên Đạo, biết được sự phổ độ Tam Tào, biết được cứu kiếp như thế nào, vậy nên đội ngũ lực lượng cứu kiếp không thể thiếu sự tham gia của các đệ muội được.

 

Các đệ muội có muốn địa phương mình có sự thành lập một ngôi Phật đường công cộng Tam Tào khá lớn một chút hay không ? ( Muốn ) Vậy thì phải dựa vào năng lực, lực lượng của ai đây ? Dựa vào năng lực, lực lượng của các đệ muội đấy.

Các đệ muội có phải là nghĩ rằng : “đến Phật đường đều phải nghe Tiên Phật và các giảng sư thuyết giáo, mình ở trong trường học đều nghe thầy thuyết giáo rồi, lại còn phải đến đây ngồi suốt cả ngày ! ”

Đến đây đương nhiên có khác ! Các đệ muội ngồi ở đây có thể nhận được Phật quang phổ chiếu. Tuy rằng nhục nhãn nhìn không thấy, thật ra ơn trên đều giúp đỡ các đệ muội xoay chuyển trong âm thầm, những Nguyên Nhơn có duyên của các đệ muội đều đến triêm quang, có tin hay không ? ( Tin )

 

Các đệ muội ơi, hãy mở ra trí tuệ của các đệ muội ! Tai kiếp đều sắp đến rồi, vẫn còn ngủ nữa ! Đã ngủ bao lâu rồi ? Ngủ mãi chẳng tỉnh, các đệ muội bị tai kiếp đưa đi như thế nào tự mình đều chẳng biết, chỉ có Tiên Phật là rõ ràng nhất ! Vậy những người không rõ phải nghe cho rõ những lời của người biết rõ, ai là người biết rõ đây ? Những người có gánh đội thiên mệnh, gánh vác thiên chức, những người có mặc đồng phục, bởi vì họ hiểu được thiên thời, hiểu rõ vì sao phải phổ độ Tam Tào, hiểu rõ việc ông trời đang bàn việc gì, vậy nên có thể bước chân ra ngoài để phối hợp, làm một cách rõ ràng, hành một cách rõ ràng.

Được rồi, thời gian cũng đã lâu rồi, ta chẳng nhiều lời nữa, từ giá phải đi trợ đạo rồi. Các đệ muội đều không được quên rằng các đệ muội đã có sự ước hẹn với Hoàng Mẫu, sự ước hẹn với Ân Sư nhé. Ta phải từ giá, cưỡi phong hoả luân đi rồi.

 

Số lượt xem : 596