BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cộng nghiệp hiển tướng hình,

Tác giả liangfulai on 2022-03-28 20:57:00
/Cộng nghiệp hiển tướng hình,

Cảnh ứng nhân tâm hiện,

Cộng nghiệp hiển tướng hình,

"Bụi trần " lấp tánh Phật,

Che khuất 97 phần.


 

Chúng sinh thời mạt pháp,A

Đắm chìm trong vô minh,

Nên nguyệt thực dài hạn,

Ứng tâm cảnh chúng sinh.

 

 

 

Trăng đỏ như màu máu,

Báo hiệu "kiếp binh đao"

Chiến với Ma Quỷ Dịch,

Thời gian dài biết bao !

 

Dịch bệnh do cộng nghiệp,

Hiển chúng sinh "bệnh tâm",

Quên " bổn lai chơn diện ",

"Mặt nạ " luôn theo mình.

 

Cảnh ứng nhân tâm hiện,

Cộng nghiệp hiển tướng hình,

Muốn vượt nạn đen tối,

Duy thắp sáng " tâm đăng ".

Số lượt xem : 533