BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tiểu Trịnh Huynh du Địa Phủ ( Sở Nghe Kinh )

Tác giả liangfulai on 2023-07-10 05:14:58
/Tiểu Trịnh Huynh du Địa Phủ  ( Sở Nghe Kinh )

Tiểu Trịnh Huynh du Địa Phủ

 Sở Nghe Kinh )

( Đạo Thật, Lí Thật, Thiên Mệnh Thật )

 


Dân quốc năm thứ 97 ( năm 2008 ), âm lịch tháng 7, ngài Địa Tạng Cổ Phật từ bi dẫn Tiểu Trịnh Huynh đến khu bình dân ở địa phủ. Trước khi vào đó, anh nhìn thấy một toà thành trì cao lớn, tấm bản trên cánh cửa hình vòng cung có ghi 4 chữ “ U Minh Địa Phủ ”. Tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện sắp ban đứng ở hai bên.

Tiểu Trịnh Huynh nhìn thấy các thiện hồn tháng 7 âm lịch đã trở về dương gian tiếp nhận sự phổ độ của thiện chúng. Khu bình dân mà các thiện hồn địa phủ ở chia làm hai tốp ( mồng 1 - 15 ), ( 16 – 30 ) có thể đến dương gian tiếp nhận sự phổ độ của thiện chúng, vậy nên cửa quỷ môn quan mở mà nhân gian đã truyền tụng là các thiện hồn ra đến dương gian.

 

Dân quốc năm thứ 97 ( 2008 ), sáng tinh mơ ngày 2 tháng 7 dương lịch, Thiên Nhiên Cổ Phật từ bi dẫn Tiểu Trịnh Huynh đến Sở Nghe Kinh ở địa phủ nhìn xem Cửu Huyền Thất Tổ của những người cầu đạo đang nghe giảng trong Sở Nghe Kinh. Vị đang giảng chuyên đề là Tế Công Hoạt Phật từ bi. Đột nhiên có vị đang nghe lớp giơ tay lên phát ngôn, nhờ Tiểu Trịnh Huynh chuyển lời thay đến con cháu ở dương thế, nhưng bị thầy Tế Công ngăn cản. Thầy Tế Công từ bi nói rằng : “ Tiểu Trịnh Huynh là đến để ấn chứng rằng Cửu Huyền Thất Tổ của những người cầu đạo đều có thể ở chỗ của ngài Địa Tạng Cổ Phật, lãnh lấy một đoá sen trắng, và nghe kinh ở trong Sở Nghe Kinh của địa phủ, chớ không phải là thay cho người vãng sanh nào đến truyền đạt tin tức đâu nhé ”. Tiếp đến thì là do Thiên Nhiên Cổ Phật từ bi giảng chuyên đề.

 

Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi rằng : “ Trong Sở Nghe Kinh, Tổ Tiên chia làm 3 cấp độ vong linh ”.

Những đạo thân vừa mới khai quang, sau khi thiên bảng ghi danh, địa phủ xoá tên, các Tổ Tiên đang chịu hình phạt dưới địa phủ bèn ngưng chịu khổ chịu hình phạt ngay lúc ấy, tại Sở Nghe Kinh lãnh nhận một đoá sen trắng còn ngậm nụ từ ngài Địa Tạng Cổ Phật, treo ở phía trước ngực.

Ở phía bên ngoài Sở Nghe Kinh, những vong linh bị còng tay, khoá chân, bị quỷ sai áp giải, quỳ ở bên ngoài Sở Nghe Kinh để nghe kinh, mới bắt đầu được triêm quang, thì là vong linh cấp 3.

 

Sau khi cầu đạo, có tuổi đạo từ 2 đến 3 năm, không rời phật đường, có học tập ăn chay, thì Tổ Tiên sẽ nâng cấp lên thành vong linh cấp 2ở ven tường của Sở Nghe Kinh, tay chân không còn bị còng bị khoá nữa, quỷ sai chẳng áp giải, tự mình đến đi tự tại như ý, đoá sen trắng ở trước ngực đã nở một nửa.

 

Người cầu đạo sau khi đã thanh khẩu, hoặc sau khi làm Đàn Chủ, Tổ Tiên bèn sẽ nâng cấp lên thành vong linh cấp 1đoá sen trắng ở trước ngực nở rộ hoàn toàn, ở trên ấy có ghi tên của nhân viên thanh khẩu, có thể ở bên trong Sở Nghe Kinh mà ngồi nghe giảng kinh pháp.

Khi các Tiền Hiền cũ thời gian phục vụ ở đạo trường lâu rồi thì thời gian các Tổ Tiên triêm quang bèn rất dài, sẽ làm nhân viên bàn sự tại Sở Nghe Kinh, phục vụ cho các Tổ Tiên mới đến.

 

 

 

Những vị đạo thân có đến phật đường :

 

Tổ Tiên họ nếu là vong linh cấp 3 : thì ở trong vòng trăm dặm của phật đường, tay bị còng, chân bị xích, bị quỷ sai áp giải, lên theo Tiên Phật, triêm quang ở cự li cách phật đường rất xa.

Tổ Tiên của họ nếu là vong linh cấp 2 tay chân không còn bị còng bị khoá, không bị quỷ sai áp giải, lên theo Tiên Phật, triêm quang ở cự li cách phật đường gần hơn.

Tổ Tiên của họ nếu là vong linh cấp 1 : tay chân không bị còng khoá, chẳng bị quỷ sai áp giải. Nếu trong phật đường có Điểm Truyền Sư tại hiện trường, Tổ Tiên sắp theo thứ tự từ trong ra ngoài, trước hết là Tổ Tiên của Điểm Truyền Sư, rồi đến Tổ Tiên của Đàn Chủ, rồi đến Tổ Tiên của giảng sư, rồi đến Tổ Tiên của Bàn Sự Nhân Viên, rồi mới đến Tổ Tiên của các vị đạo thân bình thường, rồi cuối cùng mới đến Tổ Tiên của những người mới cầu đạo.

 

 

Số lượt xem : 353